Fort Europa and VB: An analysis

Dit artikel is ook beschikbaar als luisterboek!

Liever luisteren:

Als u verkiest om deze analyse te beluisteren, klik dan op de speelknop en u bent vertrokken:

Download MP3 Geeft u ook de boodschap door?

Liever lezen:

Op woensdag 1 december 2021 keek ik naar het middagjournaal van de VRT en kwam ineens het volgende fragment op mijn scherm:

Dat klopt, de meest beruchte partij van België kwam weer in het nieuws met een nieuwe brochure die ze heeft uitgegeven, Fort Europa.1

Op het eerste zicht lijkt het een redelijk puntenplan van een redelijke partij. Maar het is natuurlijk de vraag of alles wat erin staat wel de toets van de realiteit doorstaat. Is Vlaams Belang met Fort Europa de Belgen wel de waarheid aan het vertellen?

Het vereist dan ook actieve inzet om de tekst grondig te lezen en correct te analyseren. Maar da's een zeer lang werk dat onmogelijk verwacht kan worden van een doorsnee lezer die ook andere verantwoordelijkheden heeft.

Dus heb ik dat maar gedaan.

Natuurlijk verspreidt Vlaams Belang regelmatig wel aanstootgevende of controversiële dingen, maar Fort Europa is bijzonder: Het is een belangrijke publicatie in de aanloop naar de verkiezingen van 2024, om opnieuw door migranten van alles de schuld te geven stemmen te kunnen winnen. Volgens de peilingen staan de Vlamingen op het punt om een vierde van hun stemmen aan die partij te geven.

Wat het ook bijzonder maakt, is dat, in tegenstelling tot het partijprogramma, een belangrijk deel van dit document een 'situatieschets' is, waarbij bronnen en cijfers worden aangehaald die het voorgestelde beleid zouden moeten ondersteunen. Dit maakt analyseren een stuk waardevoller, omdat het laat zien of, wanneer de partijleden zich in de media mengen met hun uitspraken, ze zich dan ook bedienen van feiten of waarheden, dan wel van verzinsels en selectieve lezingen.

Structuur en analyse

U hoeft het echt niet zelf te lezen, maar als u wilt meevolgen: Ik heb deze analyse zo gestructureerd dat het grotendeels dezelfde structuur volgt als Fort Europa, met dezelfde koptitels waar mogelijk. Zo kan u zelf zien dat ik niets uit mijn duim zuig. U kunt Fort Europa hier downloaden.

Ik ga niet continu zin voor zin afgaan en een antwoord formuleren, dat zou niet handig zijn. Ik pik er de belangrijkste standpunten uit, en die behandel ik dan uitvoerig. Dat is een pak informatiever en het leest ook beter.

In se is de algemene structuur van Fort Europa op te delen in drie onderwerpen:

 1. Het Europese migratiebeleid
 2. Het Belgische migratiebeleid
 3. Het puntenplan van Fort Europa, waar Vlaams Belang alle punten oplijst die ze zou doorvoeren als ze de macht had.

Veel zaken uit het puntenplan komen ook terug in deel 1 en 2. Ik behoud me het recht voor om zelf te kiezen waar in de tekst ik die punten bespreek, op basis van mijn eigen idee van waar dit het beste past, zodat ik elk voorstel maar één keer hoef aan te pakken.

Maar deze analyse gaat verder dan enkel Fort Europa. Omdat het onlosmakelijk verbonden is met de partij Vlaams Belang, zal ik waar toepasselijk ook de link leggen met eerdere acties en uitspraken van de partijleden, en hoe deze kaderen in de algemene ideologie die de partij kenmerkt.

Dat gezegd zijnde doe ik ook mijn best om steeds met redelijke argumenten te schermen, want ik geloof dat de eerlijkheid, hoe lang het ook duurt, uiteindelijk de beste strategie is om mensen voor je te winnen.
Maar ik ben zeker niet onfeilbaar, en ik kan altijd nog iets bijleren. Daarom geef ik al mijn lezers het laatste woord om onderaan de pagina vrij te reageren, met jullie kritische opmerkingen, vragen, dankwoordjes en bijdragen. En zeker ook correcties: Als ik een fout gemaakt heb, laat het mij zeker weten en dan zal ik dat ook aanpassen.

Ik ga in deze analyse ook een hoop citaten moeten gebruiken, die er als volgt uitzien:

Als er onderaan het citaat geen bronvermelding staat (zoals dit voorbeeld), dan gaat het om een citaat uit Fort Europa.

Als er onderaan wél een bronvermelding staat, dan is het uit een ander document of een website.

De zelf geschreven teksten op deze pagina worden uitzonderlijk gelicensieerd onder de CC-BY-ND 4.0-licentie, omdat deze analyse een bepaald politiek standpunt weergeeft.

Hitchens' Scheermes

Wat ik ook regelmatig zal gebruiken is een techniek genaamd "Hitchens' Scheermes". Deze techniek kan in één zin beschreven worden:
Wat wordt aangevoerd zonder bewijs, kan worden afgevoerd zonder bewijs.
In principe komt Hitchens' Scheermes gebruiken erop neer dat, als iemand een bewering doet, maar die niet kan (of wil) staven met een degelijk bewijs, dat die bewering dan in feite waardeloos is, en je daar dan ook geen rekening mee hoeft te houden. Het is namelijk aan degene die iets beweert om te bewijzen dat die bewering klopt, niet aan de andere om te bewijzen dat die niet klopt.

Voor deze analyse betekent dit: Als in Fort Europa een bepaalde grafiek, stelling, diagram, … wordt aangehaald zonder bronvermelding of andere vorm van verifieerbaar bewijs, dan kan ik die grafiek, stelling, diagram, … simpelweg afvoeren2, en hoef ik ook geen moeite te doen om die te ontkrachten.

“Voorwoord”

In het voorwoord vind je natuurlijk nog geen cijfers en bewijzen, maar wordt de toon al gezet voor de rest van een bepaald werk. Die toon is in het geval van Fort Europa:

Open grenzen zijn de oorzaak van vele doden.

Amai, direct uit de startblokken met een nogal zware beschuldiging.
Het zou natuurlijk helpen als we mensen op zee niet aan hun lot overlieten, maar ja.

De linkse EU-politiek leidt tot tal van drama’s door illegale immigranten een beeld van een paradijselijk Europa voor te schotelen waar alle gelukszoekers een nieuw leven kunnen opbouwen.

We kunnen al direct Hitchens' Scheermes toepassen: Er wordt geen enkel voorbeeld aangevoerd van EU-politici die een “beeld van een paradijselijk Europa” ophangen. De implicatie dat “de linkse EU-politiek” het dus veroorzaakt is al een redenering die bij voorbaat niet gestaafd kan worden.
Er zijn daarentegen wel degelijk voorbeelden te vinden van EU-politici die naar de Europese Unie reizen afraden, waaronder Denemarken, Nederland en Hongarije.

Zeggen dat het net díe houding is die immigratiedrama's in de hand werkt lijkt nu nog absurd, maar maak u geen zorgen, we zijn nog maar aan het voorwoord.

“Enkele kernbegrippen”

Als opfrisser worden er enkele termen aangehaald en wat ze betekenen. De eerste zes termen zijn redelijk correct gedefinieerd, maar vanaf dan gaat het bergaf:

Illegaal
Een illegaal is een persoon met een andere nationaliteit die niet over een wettige verblijfsvergunning beschikt.

Dat begint al niet goed. Met de gegeven definitie van een 'illegaal' is volgens VB elke vluchteling per definitie illegaal, en neemt elke vluchteling dus ook deel aan 'illegale migratie': Een vluchteling kan niet in zijn eigen land terecht, en kan dus ook geen verblijfsvergunning of visum op voorhand aanvragen voor het land van aankomst.

Deze term wordt daarom ook niet meer gebruikt, omdat ze stigmatiserend werkt: Mensen krijgen tegen wil en dank het label van crimineel opgeplakt, terwijl ze er niet aan kunnen doen, dixit Justitia et Pax Nederland over het opsluiten van immigranten:

Veel mensen die naar Europa komen zijn afkomstig uit gebieden waar de kans op een menswaardig leven door onrechtvaardige sociale en economische verhoudingen en geweld zeer gering is. Mensen kunnen nooit gereduceerd worden tot ‘illegale immigrant’ of zelfs kortweg ‘illegaal’. Hierdoor wordt reeds hun ontmenselijking in gang gezet, waarna dienovereenkomstige behandeling vanzelfsprekend wordt.

../..

Vreemdelingenbewaring is voor de meeste Nederlanders een onbekend terrein. Velen hebben wel eens gehoord van de bajesboten, maar denken dat het hier gaat om criminelen, of criminele buitenlanders. Dat er jaarlijks duizenden mensen in Nederland voor langere tijd worden opgesloten die niet veroordeeld zijn voor een strafbaar feit is iets dat maar weinigen zich realiseren. Bovendien klinkt het woord ‘illegaal’ in de publieke beleving inmiddels net zo ernstig als ‘crimineel’, waardoor het nauwelijks opvalt dat het hier gaat over een praktijk die ethische en mensenrechtelijke vragen oproept.

In het Nederlandse taalgebied wordt daarom eerder een neutrale term gebruikt, zoals "(im)migranten zonder verblijfsvergunning" of in België kortweg sans-papiers (naar het Frans voor '(mensen) zonder papieren'), om te voorkomen dat men bij voorbaat al denkt dat het enkel over criminelen gaat.

Weet dat Vlaams Belang hier wel degelijk van op de hoogte is, de term 'illegaal' wordt hier niet per ongeluk aangebracht; ze zal later doorlopend gebruikt worden om vluchtelingen in een kwaad daglicht te stellen.

“De migratiecrisis in vogelvlucht”

Uit een rapport van Frontex bleek dat alleen al in de eerste 8 maanden van 2021 meer dan 103.630 illegale immigranten voet aan wal zetten in Europa. Dat is een stijging met 64 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Deze stijging wordt vastgesteld in Italië, waar tot en met augustus liefst 40.610 illegale oversteken werden genoteerd (een toename van liefst 92% procent tegenover vorig jaar), in Spanje en aan de oostelijke grenzen van Europa.

Denk eraan: "illegale immigranten" zijn eigenlijk vluchtelingen, die wel degelijk het recht hebben om dit te doen.
De implicatie lijkt hier te zijn dat er op dit moment nog altijd een migratiecrisis aan de gang is die nog aanzwelt, gebaseerd op een nieuwsartikel van Frontex. Uit datzelfde artikel blijkt echter dat Vlaams Belang de cijfers hier verkeerdelijk voorstelt.

Ten eerste spreekt het artikel over het aantal gedetecteerde grensoverschrijdingen, niet over het aantal immigranten die “voet aan wal zetten”. Sterker nog: Frontex waarschuwt in datzelfde artikel voor dubbeltellingen van dezelfde immigranten:

Note: The preliminary data presented in this statement refer to the number of detections of irregular border-crossing at the external borders of the European Union. The same person may attempt to cross the border several times in different locations at the external border.

Nota: De voorlopige data in dit artikel verwijzen naar het aantal detecties van niet-gereguleerde grensoverschrijdingen aan de buitengrenzen van de EU. Eenzelfde persoon kan proberen om de grens meerdere malen op verschillende locaties over te steken.

Ten tweede worden hier in feite appels met peren vergeleken; 2020 was het jaar dat de COVID-19-pandemie wereldwijd uitbrak en talloze landen een lockdown uitvaardigden. 2020 was dus een jaar waarin migratie enorm bemoeilijkt werd, en 2021 het jaar waarin de cijfers terug begonnen te stabiliseren.
Men moet dus vergelijken met de cijfers van het laatste 'normale' jaar, 2019. Volgens Frontex waren er toen ongeveer 139.000 ongereguleerde grensoverschrijdingen, hetgeen een pak beter in lijn ligt met 2021.

Wat hier in Fort Europa geponeerd wordt is dus, zeker gezien de pandemie, misleidend geformuleerd.

Enkel in Griekenland was een daling te noteren. Daar werden in dezelfde periode 11.036 illegale grensoverschrijdingen gemeld, een kwart minder dan vorig jaar. Dat heeft zonder meer te maken met de kordate koers van de rechtse Griekse regering, die bij elke gelegenheid in de meest duidelijke bewoordingen stelt dat het land in geen geval meer wil fungeren als toegangspoort voor de illegale immigratie naar Europa.

Vlaams Belang laat hier fijntjes achterwege wat die 'kordate koers' inhoudt. Die 'dalende grensoverschrijdingen' zijn namelijk het resultaat van een hallucinant en onmenselijk beleid: Niet alleen worden duizenden asielzoekers gevangen gehouden in desolate kampen, de Griekse regering heeft zelfs migranten terug in bootjes gedwongen, en hen tot net buiten de territoriale wateren gevaren, waarna ze aan hun lot overgelaten worden. Sommigen kregen boetes van €5.000 omdat ze geen PCR-test konden voorleggen bij aankomst, en wie bootvluchtelingen durft te redden, vliegt in de gevangenis en wordt beschuldigd van spionage en mensenhandel. In februari 2022 bleek ook nog dat er 19 migranten doodgevroren waren bij de Grieks-Turkse grens. Dat Griekenland hiervoor verantwoordelijkheid ontkent staat haaks op de getuigenissen van de mensen die er middenin zitten.

Dit is de eerste keer dat Vlaams Belang een bepaald beleid zal verdedigen of bewieroken, zonder erbij te vermelden wat dat in de praktijk eigenlijk betekent. In plaats daarvan wordt dan wat vage taal gebruikt ('kordate koers' en 'duidelijke bewoordingen') als schaamlapje voor de vaak afgrijselijke realiteit die vluchtelingen moeten doormaken als zulke voorstellen doorgevoerd worden.

We zijn nog maar op pagina 6.

Sinds 2015 kwamen er vijf (!) miljoen asielzoekers Europa binnen. Het fameuze EU-Migratiepact zal geen oplossingen bieden, maar het Europese falen enkel structureel verankeren. En dat Europese falen staat als een paal boven water. De Europese Rekenkamer stelde zelfs vast dat het falende terugkeerbeleid van de EU illegale immigratie eerder aanmoedigt.

Ook hier wordt een hoop belangrijke context opzettelijk weggelaten:

Trouwens, waarom dat uitroepteken? Op Europese schaal maken vluchtelingen en asielzoekers een piepkleine peulschil uit van de bevolking. Dit is de Europese bevolking (en het deel dat vluchteling of asielzoeker is) in 2020:

Erkende vluchtelingen en asielzoekers maken slechts 0,7% uit van de Europese bevolking. Het zijn weliswaar nog altijd miljoenen mensen, maar in proportie is dat een complete minderheid.

Het laatste punt (dat van de ERK) is een stuk interessanter om naar te kijken. De bronvermelding geeft geen directe link, maar je kunt het document hier downloaden.
De stelling in Fort Europa verwijst hier naar deze passage uit de tekst:

De inefficiënties van het terugkeersystemen van de EU werken irreguliere migratie in de hand.
(Merk hier ook op dat het niet over illegale, maar irreguliere migratie gaat, omdat, opnieuw, sans-papiers geen illegalen zijn.)

Da's al iets genuanceerder geformuleerd, en niet zo'n vreemde bewering.

Sinds 2008 zijn elk jaar gemiddeld zo’n 500 000 buitenlandse onderdanen gelast de EU te verlaten omdat zij zonder toestemming de Unie waren binnengekomen of er verbleven. Slechts een derde van deze groep is echter ook daadwerkelijk teruggekeerd naar een derde land (29% in 2019).
~500.000 × (2021-2008) ÷ (2/3) = ~4.400.000 migranten die eigenlijk de EU hebben moeten verlaten. Dat zijn veel mensen, maar als je bedenkt dat de Europese Unie om en bij de 450.000.000 inwoners telt, dan maken deze mensen nog geen 1% uit van alle Europeanen. Ik wil het niet minimaliseren want dat zijn enorm veel mensen, maar laat het ons ook niet uit proportie blazen.

Het wordt echter nog complexer dan dat. In datzelfde rapport stelt de ERK het volgende:

Er is voorzorg geboden bij het hanteren en interpreteren van het effectieve terugkeerpercentage. De onderliggende gegevens zijn niet altijd nauwkeurig of volledig vergelijkbaar tussen de EU-lidstaten. Voorts worden lage percentages niet per definitie uitsluitend veroorzaakt door een moeizame samenwerking met derde landen, maar ook door interne uitdagingen, zoals tekortkomingen in de asiel- en terugkeerwetgeving en in systemen, procedures en capaciteiten van de lidstaten. Derhalve moet bij het trekken van conclusies over de kwaliteit van de samenwerking op het gebied van overname met een derde land niet alleen worden afgegaan op het terugkeerpercentage.

En da's eerlijk gezegd nooit een fijn antwoord: Je kan er wel een slag in slaan, maar exacte cijfers zijn er niet en het is te complex om enkel naar terugkeerpercentages te kijken.

Maar bon, VB merkt hier in Fort Europa wel een correct punt aan: Er schort iets aan het Europese migratiebeleid.

Spijtig dat er in de rest van Fort Europa enkel een hoop domme en racistische ideeën worden aangevoerd die dit probleem alleen nog erger maken.

“Maar ook een Belgisch probleem”

Dat van de paars-groene regering geen ommekeer in het asiel- en migratiebeleid was te verwachten, was voorspelbaar en werd zowel door de formateursnota van Alexander De Croo als de beleidsnota van Sammy Mahdi met zoveel woorden bevestigd. Beide nota’s blonken uit in absolute wolligheid en wazigheid.
Wie een duidelijk zicht wilde krijgen op wat ons te wachten staat, deed er dan ook goed aan te kijken naar wat er niet in stond.

De hypocrisie dat net dit in Fort Europa staat is hilarisch, want nog maar twee pagina's terug dacht Vlaams Belang weg te kunnen geraken met wazige en wollige termen als 'kordate koers' en 'duidelijke bewoordingen' om mensonterende praktijken te kunnen toedekken.

Er is trouwens wel degelijk sprake van degelijk asiel- en migratiebeleid. Het bewijs bij uitstek daarvan is wel Sammy Mahdi (CD&V) die bij de hongerstakende sans-papiers in Brussel voet bij stuk hield in plaats van over te gaan tot een collectieve regularisatie, en tot nu toe kan ik mij nog relatief goed vinden in zijn beleid inzake asiel en migratie.3

Deze beschuldiging aan het beleid is totaal ongegrond en het tegendeel wordt bewezen door de realiteit.

Ook de evolutie sinds 2016 van een steeds kleiner beschermingspercentage, en dus een steeds groter aandeel van asielfraudeurs, werd in 2020 verdergezet. Zo was het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) in 2020 slechts in 34,1% van de eindbeslissingen van oordeel dat de verzoeker daadwerkelijk bescherming nodig had.

Deze stelling is misleidend (de hypocrisie slaat wederom toe): Het CGVS heeft inderdaad van alle aanvragen aan 34,1% de bescherming toegekend. Maar zoals het CGVS zelf zegt:

Het beschermingspercentage bleef in 2020 dalen in vergelijking met de vorige jaren. Deze daling is voornamelijk te wijten aan een stijging van het aantal niet-ontvankelijkheidsbeslissingen, voornamelijk voor volgende verzoeken en voor verzoeken van personen die een beschermingsstatus in een andere lidstaat hebben. Deze dossiers worden prioritair behandeld. Als we deze buiten beschouwing laten, bedraagt het beschermingspercentage 47,3%.

Dit verschil komt ook tot uiting als we de beschermingspercentages van een aantal landen nader bekijken. Voor Afghanistan en Syrië bedraagt het beschermingspercentage respectievelijk 32,9% en 62,8%. Maar voor de beslissingen ten gronde zijn deze respectievelijk 60,7% en 96,2%.

Dit betekent dat veel verzoekers nog steeds bescherming nodig hebben.

Vlaams Belang stelt de cijfers van het CGVS hier voor alsof het aantal fraudeurs maar blijft toenemen, en laat fijntjes de conclusie van de bron die ze zelf aanhaalt eruit. Terwijl de waarheid letterlijk het omgekeerde is: Veel verzoekers hebben nog steeds bescherming nodig. Die laatste cijfers zijn in 2021 zelfs nog gestegen tot respectievelijk 75,8% en 96,5%.

Het vertellen van de helft van het hele verhaal, gebruik van opjuttend taalgebruik en selectief omgaan met cijfermateriaal om u onwaarheden wijs te kunnen maken is een patroon dat nog vele malen zal terugkeren in Fort Europa.

Het asielnetwerk in dit land staat zelfs in die mate onder druk, dat het personeel van Fedasil tot een staking overging. De personeelsleden klaagden aan dat er geen structurele maatregelen genomen werden en verwezen onder andere naar de sterke stijging van het aantal asielaanvragen.

De personeelsleden vroegen inderdaad om structurele maatregelen, namelijk meer geld (voor personeel) en meer capaciteit. Het is dan natuurlijk op z'n minst problematisch te noemen dat Vlaams Belang (zoals we later zullen zien) vindt dat er nog altijd teveel geld verspild wordt aan asielbeleid en tegelijk bij elk nieuw asielcentrum betoogt of, als dat niet werkt, haar sympathisanten dan maar doet beslissen om het in de fik te steken. Emanuel Maris, de voorman van Voorpost (een mantelorganisatie van Vlaams Belang) had daarop te zeggen: “Het feestje kan beginnen. De bbq is aan.” (Da's trouwens dezelfde Emanuel wiens nazi-pick-uptruck indertijd eens in het nieuws is geweest.)

Eerst het asielnetwerk zelf onder druk zetten, en dan aanklagen dat het asielnetwerk onder druk staat, maar de asielzoekers er dan de schuld van geven. Schone manier van politiek bedrijven.

“Europese samenwerking als eerste verdedigingslinie”

Op pagina 10 wordt opnieuw duidelijk waarom 'illegaal' gedefinieerd moest worden:

De buitengrenzen moeten opnieuw sterker bewaakt worden, met alle mogelijke middelen. Illegaliteit moet opnieuw aangepakt worden. Het terugkeerbeleid moet performanter worden.

Eén pagina na de kernbegrippenlijst prijkt 'illegaliteit' al in de bewoordingen. Maar ja, u zegt nu misschien: “Dat is toch niet een radicale stelling? Wie kan er nu tegen het aanpakken van illegaliteit zijn? Ik zou zeggen dat het radicaal is om tégen het aanpakken van illegaliteit te zijn!”

Nu, ik kan u verzekeren dat illegaliteit in de Europese Unie wel degelijk aangepakt wordt: In België middels het Strafwetboek en de rechtbanken, en dat met boetes, werkstraffen en opsluiting. Moord, foutparkeren, verkrachting, mensensmokkel, corruptie, zwartwerk, geweld, kindermishandeling, valsheid in geschrifte, noem maar op; al deze illegaliteit is strafbaar en wordt ook wel degelijk aangepakt.

Maar VB doelt niet op die 'illegaliteit'. Door vluchtelingen daarnet als illegalen te bestempelen, kan ze nu zeggen dat “vluchtelingen aangepakt moeten worden”, zonder het zo expliciet te moeten stellen. Exact het probleem dat Justitia Pax daarnet beschreef: Onschuldige mensen worden bij voorbaat al gecriminaliseerd.

“Veel asielzoekers, weinig echte vluchtelingen”

Fort Europa toont in deze kop het volgende diagram:

De grafiek haalt haar cijfers bij Eurostat, en na controle blijken deze ook te kloppen: Na de migratiecrisis van 2015 is er een dalende trend van het aantal asielaanvragen in de EU, met een dip in 2020 door de coronapandemie.

En VB trekt hieruit de volgende conclusie:

Hoewel corona dus bewees dat het sluiten van de grenzen mogelijk was en een relevante impact had op de cijfers, is het stilaan terug ‘business as usual’.

Het is zeker technisch mogelijk om grenzen hermetisch af te sluiten, da's het probleem niet. Het probleem is dat "grenzen sluiten" (in 2020) betekende: iedereen in zak en as omdat we nog niet eens naar Nederland mochten om een terrasje te doen, en haast niemand mag nog een vliegtuigreis maken. En dat terwijl de politie patrouilleerde om mensen die zonder geldige reden buiten waren te kunnen beboeten.

Is dat waar Vlaams Belang voor ijvert? Mensen in hun eigen land opsluiten om die grafiek van asielaanvragen maar te kunnen drukken?

Het grappige is: De grafiek die in Fort Europa staat, laat zien dat het aantal asielaanvragen in de EU sinds 2015 niet stijgt, maar daalt! U weet wel, die Europese Unie waarvan Fort Europa bovenaan dezelfde pagina zegt:

Het migratiebeleid van de EU is de laatste jaren ronduit dramatisch te noemen.

Het gaat echter verder:

De meeste van die asielzoekers blijken zelfs geen echte vluchtelingen te zijn. In het eerste kwartaal van 2021 bleek maar liefst 66 procent geen recht te hebben op asiel of bescherming om humanitaire redenen. Dat zijn niet minder dan 88.727 asielzoekers die dus eigenlijk zouden moeten terugkeren omdat ze zich ten onrechte uitgaven voor vluchteling.

Nu denkt u misschien: “Ziet ge wel! Dat zijn dus die profiteurs, die zich uitgeven als vluchteling maar het niet zijn!”

Maar ik moet u teleurstellen, want Vlaams Belang heeft u hier opnieuw bij uw pietje. Het is namelijk ingewikkelder dan dat, ik leg het u seffens uit.

(Vergeet trouwens ook niet het probleem met het CGVS van daarnet: Een weigering betekent bijlange na niet dat het om een fraudeur gaat.)

Laten we nog ietsjes verder lezen:

Slechts een klein deel van de asielzoekers zijn overigens echte politieke vluchtelingen, beschermd door de Conventie van Genève.

Ziet u, mensen die niet door dit verdrag gedekt zijn, zijn geen 'echte' politieke vluchtelingen, en zijn volgens VB aldus mensen die zich ten onrechte als vluchteling uitgeven.

Kleine kwis: Welke van deze voorbeeldgroepen zijn "vluchtelingen" volgens de Conventie van Genève? Let op: Ze hoeven nog niet "erkend vluchteling" te zijn in een land, gewoon "vluchteling" zoals in het verdrag staat is al voldoende.

Klinken allemaal wel als vluchtelingen, niet? Maar zoals prof. dr. Ellen Desmet (migratie-expert, UGent) ons leert, is geen enkele van de bovenstaande groepen 'vluchteling' volgens de Conventie van Genève:

Het verdrag omvat slechts een absolute minderheid van alle vluchtelingen wereldwijd. De overgrote meerderheid zijn officieel geen vluchtelingen, omdat het

zijn, en deze groepen vallen niet onder de Conventie van Genève.

Voor oorlogsvluchtelingen voorziet de EU wel zogenaamde 'subsidiaire bescherming'. Maar als klimaatrampslachtoffers en armen (vaak wel 'economische vluchtelingen' genoemd) aankloppen voor asiel in de Europese Unie, dan kunnen zij geweigerd worden. Niet omdat het valse vluchtelingen zijn, maar omdat ze niet het "juiste soort" vluchtelingen zijn.

Dit is spijtig genoeg een redelijk onzichtbaar probleem; Eurostat houdt geen gegevens bij van de redenen die mensen opgeven voor een asielaanvraag. Maar ze bestaan wel degelijk, "foute" vluchtelingen. Het is dan ook moeilijk om te zeggen welk percentage "foute vluchteling" is, en welk percentage ook daadwerkelijk geen recht4 heeft op asiel in Europa.

Dat is dan ook de verklaring waarom er zoveel asielaanvragen geweigerd worden, en niet omwille van fraude zoals Vlaams Belang beweert.

En wat vindt Vlaams Belang? Juist:

De Conventie van Genève is aan een herziening toe, want het vluchtelingenstatuut zoals het nu bestaat, is een anachronisme van de bovenste plank.

En geloof me, die 'herziening' betekent voor Vlaams Belang niet "mensen toevoegen die ook overduidelijk vluchteling zijn", maar wel "nog minder mensen recht geven op overleven".

Met dat in het achterhoofd dan te moeten lezen in Fort Europa:

In de eerste 6 maanden van 2021, blijken er dus meer dan 150.000 mensen zonder enige aanspraak op bescherming Europa binnengekomen te zijn. Zij werden uiteraard aangemoedigd door de verwelkomende retoriek en softe politiek van de Europese Unie, bepaalde regeringsleiders en de immigratielobby.

Is veel te kort door de bocht en opnieuw compleet misleidend. Alle geweigerde aanvragen direct bestempelen als mensen die opzettelijk misbruik maken van het vluchtelingenstatuut is een valsaardige interpretatie.

Immigratielobby? Wie of wat die lobby is wordt nergens geconcretiseerd, gewoon een leugen om bang te maken. Ik kan u daarentegen wél concrete artikels geven van mensen die vervolgd worden omdat ze bootvluchtelingen hebben gered, van een kapitein die huisarrest krijgt voor een redding op zee, en van een schip van Artsen Zonder Grenzen (!) dat aan de ketting gelegd wordt voor dezelfde reden. Stevige immigratielobby, amai.

Velen onder hen krijgen weliswaar een humanitair visum. Dat is geen bescherming zoals voorgeschreven door de vluchtelingverdragen, maar een gunst van een lidstaat van de EU. Op die manier krijgen mensen die eigenlijk geen aanspraak kunnen maken op asiel toch een verblijfsrecht.

Een humanitair visum komt inderdaad van lidstaten zelf, omdat, zoals ik daarnet al zei, niet elke asielzoeker terecht kan bij de subsidiaire bescherming of de Conventie van Genève. Maar: Een humanitair visum wordt persoon per persoon bekeken (de bevoegde staatssecretaris mag daar zelf over oordelen), en daar kan ik geen uitspraak over doen. Vlaams Belang trouwens ook niet.
Daarbij, “velen” krijgen dat visum helemaal niet: Het federaal migratiecentrum Myria vertelt ons dat in 2019 slechts 1.216 humanitaire visa in België toegekend werden, en dan nog vaak aan Afghanen en Syriërs. En deze mensen gaan door een speciaal proces (dat ze overigens zélf moeten bekostigen) vooraleer ze dat visum krijgen.
Dat is echt niet het pad dat de meesten bewandelen. Maar het zal daarom ook zijn dat Vlaams Belang hier een bronvermelding achterwege laat voor die “velen” te staven.

“Denemarken als gidsland”

Asielzoekers die op Europees grondgebied asiel aanvragen [moeten] naar transitcentra buiten de EU gestuurd worden terwijl hun aanvragen beoordeeld worden.

Oké, dus als een asielzoeker hier asiel aanvraagt, dan vindt Vlaams Belang dat we die persoon dus moeten arresteren, en per vliegtuig of boot naar "buiten de EU" (welk land?) terug verschepen. En als die persoon dan asiel krijgt terug laten vliegen naar de EU (hopelijk)? En anders… in dat transitcentrum laten zitten voor altijd? Opnieuw een vliegreis geven naar het land van herkomst? En wat als dat land weigert? Of gaan we in elk niet-EU-land een transitcentrum bouwen zodat we ze al bij voorbaat in het "juiste" land kunnen neerzetten?

Precies weer lang over nagedacht door de genieën van VB.

Een beetje zoeken op het internet laat zien dat dit systeem hetgeen is dat wordt toegepast door Denemarken. En oeps, geen enkel land wil Deense transitcentra onderhouden, zelfs niet als Denemarken ervoor betaalt. Net zoals vele bootvluchtelingen is dit idee van Vlaams Belang dead on arrival.5

Maar laat ons eens verder kijken naar Denemarken als gidsland dan, niet? Hoe gaan ze daar om met vluchtelingen en asielzoekers? MO* heeft daar zelfs een heel dossier over aangelegd op haar website, dat opent met de volgende paragraaf:

Te pas en te onpas verwijzen Vlaamse politici naar Denemarken om een strenger migratie- en integratiebeleid te bepleiten. Dit zou zelfs de toverformule zijn om de veelgeplaagde sociaaldemocratie van de ondergang te redden. MO* onderzoekt de impact van de hardvochtige Deense maatregelen op vluchtelingen, nuanceert hardnekkige mythes over de Deense politiek, en vergelijkt met buurland Zweden. Daar pakken de sociaaldemocraten het anders aan.

Uit de artikelen blijkt er inderdaad overduidelijk sprake te zijn van hardvochtig beleid: Het leefloon en de kinderbijslag van asielzoekers wordt afgepakt, en vorig jaar nog heeft Denemarken Syrische vluchtelingen terug naar Syrië gedeporteerd, onder het valse voorwendsel dat het land voor hen terug veilig zou zijn. Het verschrikkelijke gevolg van vluchtelingen terugsturen naar dictatoriale regimes is dat tientallen vluchtelingen in Syrië gefolterd en verkracht worden van overheidswege uit. Amnesty International verzamelde getuigenissen van de slachtoffers. Het verhaal van Yasmin is bijna te schrijnend voor woorden:

After interrogating her about the reasons why she left and why she returned, Yasmin said that an intelligence member raped her in front of her children and told her: “This is to welcome you to your country. If you get out of Syria again and come back again, we will welcome you in a bigger way. We are trying to humiliate you and your son. You will not forget humiliation in all your life. If you get pregnant, have people of [her hometown] help you to give birth.” Agents then brought Yasmin and her children back to a cell, Yasmin said. “My son was nervous and scared, and he attacked a guard. Guards came in and took my son away. When they brought him back, he was beaten and they had raped him,” Yasmin recounted. Her son later told a therapist that guards inserted a shisha pipe in his anus.

Nadat ze ondervraagd werd over de redenen waarom ze gevlucht en teruggekeerd was, vertelde Yasmin dat een agent van de inlichtingendienst haar verkrachtte voor de ogen van haar kinderen en zei: “Dit is om je terug welkom te heten in je land. Als je Syrië nog eens verlaat en terugkeert, dan zullen we je nog hartelijker verwelkomen. Als je zwanger wordt, laat je mededorpelingen je dan maar helpen met bevallen.” Yasmin vertelt dat agenten haar en haar kinderen dan terug naar een cel brachten. “Mijn zoon was nerveus en bang, en viel een bewaker aan. Andere bewakers kwamen erbij en namen mijn zoon mee. Toen ze hem terugbrachten hadden ze hem geslagen en verkracht,” zo vertelt ze. Haar zoon vertelde later tegen een therapeut dat bewakers een shishapijp in zijn anus hadden gestoken.

Denemarken als voorbeeld ophouden laat zien wat Vlaams Belang voor ogen heeft: Vluchtelingen hun eigendommen afpakken om hun verblijf te betalen, geen enkele asielaanvraag meer ontvangen en verblijfsvergunning van Syriërs intrekken, omdat er "delen zijn van Syrië die terug veilig zijn", ook al is het land bijna volledig aan flarden geschoten en gebombardeerd. Over het lijden en de pijn die deze mensen door dit beleid ondergaan wordt met geen woord gerept in Fort Europa.

“Een leger illegalen binnen de muren van Fort Europa”

Kun je mensen nog meer demoniseren? Een "leger van illegalen". Beste lezer, 't is opnieuw zo geformuleerd om een beeld van een georganiseerde bende van gevaarlijke criminelen te laten vormen, maar laat u niet beetnemen. Ik leg het u stap voor stap uit.

Volgens cijfers van Frontex, het agentschap dat de Europese buitengrenzen moet bewaken, staken tussen 2016 en 2020 – op vijf jaar tijd – meer dan een 1,25 miljoen migranten illegaal de Europese grenzen over, of gemiddeld 250.000 per jaar. In 2021, van januari tot augustus, waren er 103.630 gedocumenteerde illegale grensoverschrijdingen of 64% meer dan het totaal voor die periode vorig jaar.

Ik heb geen reden om aan de cijfers van Frontex te twijfelen. Maar wat is het probleem hier? Die mensen doen niemand kwaad hè, ze steken een grens over zonder papieren. Ze hebben geen leider, geen wapens, geen voetzoekers, geen kogelvrije vesten. Het zijn asielzoekers die met het laatste wat hen dierbaar is Europa binnenkomen.
Om dit te vermelden onder een kop getiteld "Een leger illegalen" is gewoon bangmakerij.

Maar wat wél interessant is, is het verschil tussen het aantal bevelen om het grondgebied te verlaten, en het aantal terugkeerders. Je zou kunnen besluiten dat het aantal illegalen in de EU elk jaar met een dik kwart miljoen aandikt!

Het zijn cijfers van Eurostat, met bronvermelding, en die kloppen ook. Dus hoe kan dat? Wel, Frontex, waar Vlaams Belang zo graag van citeert in Fort Europa, heeft daar een uitleg voor. Uit de risicoanalyse van 2020 van Frontex: (kostte mij twee minuten om te vinden trouwens)

The decrease in the number of effective returns can be linked to many factors, stemming from lower irregular migratory pressure towards the EU in 2019, to the fact that many returnees leave the EU voluntarily without there being evidence that they have actually left the territory of the EU Member State/SAC, hence no reporting of these occur.

De vermindering in het aantal terugkeerders kan verschillende oorzaken hebben, zoals minder irreguliere migratiestromen naar de EU in 2019, maar ook het feit dat veel terugkeerders de EU vrijwillig verlaten zoder dat er ook daadwerkelijk bewijs is dat ze het grondgebied van een lidstaat verlaten hebben, en dus ook niet in de cijfers opgenomen worden.

Het aantal terugkeerders is zo laag, omdat veel mensen gewoon niet geregistreerd worden als terugkeerders, en omdat -opnieuw- het aantal asielzoekers de laatste jaren in dalende lijn zit.
En ja, Vlaams Belang laat deze belangrijke kanttekening opzettelijk achterwege; als ik op m'n eentje zo snel een verklaring kan vinden voor deze opmerkelijke cijfers, dan kan zo'n steenrijke partij dat ook. Diezelfde risicoanalyse staat zelfs in de bronvermelding (#11) van Fort Europa!

Illegalen komen dus niet alleen talrijker binnen, ze weigeren ook steeds vaker te vertrekken. Een sterk terugkeerbeleid dringt zich op.

Ja, hoe durven die vluchtelingen, niet teruggaan naar hun miserie. Of teruggaan naar hun miserie maar niet zeggen tegen ons dat ze ribbedebie zijn.

Het gebruik van de term 'illegalen' blijft dan ook belangrijk. Het is namelijk de bedoeling dat u, beste lezer, geen medelijden krijgt met asielzoekers. Want als u de moeite doet om de waarheid in de ogen te kijken, om te zien waar deze mensen vandaan komen, dan kan het zijn dat u hen kan begrijpen, en dan zou u vragen kunnen stellen bij "een sterk terugkeerbeleid", alias "stuur ze allemaal maar terug naar waar ze vandaan komen."

“De Europese grenzen sluiten voor illegale immigratie”

In dit stuk wordt het eerst gewag gemaakt van "fysieke barrières" rond Europa, en wat we in de tijd dat wie die bouwen al kunnen doen: De beruchte push-backs, waarbij vluchtelingen die hier aankomen per direct worden teruggestuurd naar waar ze vandaan komen.

Push-backs moeten gefaciliteerd worden binnen een legaal kader. Pushbacks zijn immers niet altijd illegaal - enkel indien er ‘refoulement’ is naar een land waar er een ernstig risico bestaat op de dood of foltering, speelt het verbod erop.

Ronduit incorrect, push-backs zijn wél altijd illegaal omdat ze een flagrante schending zijn van de Europese mensenrechten. Dat zit namelijk zo:
Het beginsel van non-refoulement dient volgens de letter van de wet enkel als er een ernstige bedreiging op je leven van je land van herkomst uitgaat.
Máár: Vooraleer je asiel hebt aangevraagd (en je identiteit dus onderzocht kan worden), kan men onmogelijk weten wat jouw land van herkomst ook daadwerkelijk is.
Daarom komt non-refoulement in de praktijk erop neer dat niemand teruggestuurd kan/mag worden vooraleer die een asielprocedure heeft kunnen doorlopen. Legaliseren van push-backs zal in de praktijk dus neerkomen op iedereen direct terugsturen die hier per bootje komt aandobberen, want het alternatief (refoulement naar waar je niet per se zult sterven of gefolterd worden) ís al legaal. Maar blijkbaar gaat zelfs dat voor Vlaams Belang nog niet ver genoeg.

“Europese steun afhankelijk maken van samenwerking rond migratie en terugkeer”

De Europese Unie is wereldwijd de belangrijkste verschaffer van ontwikkelingshulp, de belangrijkste handelspartner en de belangrijkste investeerder van bijna elk land in de wereld. De Europese Unie voorziet een fors budget van 79,5 miljard euro voor het externe optreden van Europa.

Da's waar. De Europese Unie, ondanks al haar gebreken, zet zich in principe wel degelijk in voor een goed internationaal beleid. Het zou ook kei-egoïstisch zijn als het meest welvarende werelddeel al haar welvaart voor zichzelf zou houden. Zeker als je je bedenkt dat die welvaart ook voor een deel te danken is aan Europees kolonialisme, waarbij we de Afrikaanse rijkdommen voor onszelf lieten ontginnen door de lokale bevolkingen, die werden behandeld als onze primitieve slaafjes.

Als Belg word ik, als het op kolonisatie aankomt, in de media het vaakst blootgesteld aan hoe ons land in Congo tekeer ging. Hoe Congolezen die niet hard genoeg werkten hun handen afgekapt werden. Hoe wij hen gingen uitleggen dat koper waardevol was, alsof ze zelf niet genoeg verstand hadden om dat te weten. Hoe wij de beschaving kwamen brengen naar de wilden, en daarmee het land in een put van armoede en corruptie lieten vallen die tot op de dag van vandaag het leven van veel Congolezen tekent. Die geschiedenis is onmogelijk samen te vatten in een paar zinnen, dus kijk zeker eens naar Kinderen van de Kolonie als u tijd heeft.

En zo hebben nog veel Europese landen boter op het hoofd. Onze rijkdom en welvaart komt niet gewoon voort uit een zogenaamde natuurlijke intelligentie, we zijn een groot deel gaan pikken van de Afrikanen.
Dat is dan ook deel van de reden waarom de Europese Unie zonder al te veel eisen van ontwikkelingslanden hen vele miljarden euro's overmaakt, omdat het voorkomt dat er nog meer asielzoekers naar Europa (moeten) afzakken. En ook, gewoon, omdat het goed is. Het is iets goeds om te doen. Er moeten niet altijd logische of economische redenen zijn om aan iets geld te besteden. Soms is het gewoon iets wat ons geweten vertelt dat goed is, en solidair zijn met de armen en behoeftigen is zoiets.

Toch blijkt het ondanks dit gigantische budget tot op heden vaak onmogelijk om samenwerking met derde landen op te zetten rond de opvang of terugkeer van migranten, hoewel die landen niet zelden miljarden steun krijgen van Europa.

Wie “die landen” zijn wordt hier vreemd genoeg niet vermeld, en er is geen bronvermelding te vinden, waarom? Omdat het gewoon niet waar is. Volgens de OESO is er slechts één land dat meer dan een miljard euro ontwikkelingshulp van de EU krijgt, namelijk Turkije, en da's al jaren zo. Of dat land dat verdient is een andere kwestie die buiten het bestek van deze analyse valt6, maar de EU heeft met Turkije wel degelijk een terugkeerverdrag voor sans-papiers. Met andere woorden: Wat VB hier verkondigt is opnieuw niet waar. Daarbij komt dat “niet zelden” een originele manier blijft om “één en slechts één” te spellen. Precies alsof Vlaams Belang mensen wilt misleiden over de realiteit.

Daarbij: De Europese Unie werkt wel degelijk samen met derde landen op het gebied van terugsturen van immigranten naar hun land van herkomst, ook al krijgen die bijlange na geen miljarden aan steun. De EU heeft met al deze landen een terugkeerovereenkomst:

Daarnaast wordt “dit gigantische budget” ingezet voor talloze belangrijke problemen, zoals hongersnood, armoede en onderwijs. Op deze pagina kunt u een reeks verschillende projecten (en budgetten) die per regio ingezet worden bekijken.

En opnieuw: Het is zo simpel niet. Ondanks de vele landen waar de EU wel degelijk een terugkeerverdrag mee heeft afgesloten, zijn er ook veel landen met een instabiele of niet-erkende regering waar we gewoon niet mee kúnnen onderhandelen. Vaak zijn dat net de landen waar hulp het hardst nodig is (ook al krijgen die lang niet het meeste geld), omdat de lokale bevolking het meeste lijdt onder het gebrek aan een goed functionerende overheid.

Tegen deze landen nu ineens gaan zeggen: “Hey, ofwel gaat ge uw asielzoekers terugnemen, of we draaien de geldkraan dicht” zou niet alleen geen zoden aan de dijk zetten, het zou waarschijnlijk ook een zware belediging zijn aan het adres van vele Afrikanen, een belediging die ze oprecht niet zouden pikken. Daarom eisen we dat niet, we onderhandelen dat.

Daarbij, het is namelijk door al dat ontwikkelingsgeld dat Europa miljoenen migranten heeft weten te voorkomen. Als je dus tégen vluchtelingen en asielzoekers in Europa bent, dan zou je gek moeten zijn om ontwikkelingshulp op te zeggen. U kunt natuurlijk al raden wat straks volgt…

Het is niet solidair dat men van Europa wel de lusten wil, maar geen lasten.

Je zou bijna zeggen dat solidariteit zoiets is waarbij je de lasten van andere mensen mee helpt dragen, in plaats van ze van je weg te duwen en te verketteren als profiteurs van jouw goedheid. Maar ja, zelfreflectie is niet iets waar Vlaams Belang veel kaas van gegeten heeft.

“Gemeenschappelijk verzet tegen Europees Marrakesh-pact 2.0”

Even recapituleren: Het zogenaamde Marrakesh-pact13 is een niet-bindend akkoord dat enkel een verzameling (soms nogal vage) doelstellingen vooropstelt. Geen wet, geen verplichting om meer asielzoekers op te vangen. Het kreeg echter zoveel aandacht omdat de N-VA de hete adem van Vlaams Belang in z'n nek voelde, en niets beters zag dan op kinderachtige wijze een regering te laten vallen en beelden te manipuleren om de bevolking angst in te boezemen en te beliegen voor iets wat, opnieuw, geen enkele verplichting oplegt. De VRT maakte een goede opsomming van het pact, alsook een analyse die aantoonde dat -zoals verwacht- er meer noch minder migranten gekomen zijn.

U ziet dus, furore om niks, zoals we gewend zijn van Vlaams Belang.
U kunt zich dus al iets inbeelden als er in Fort Europa "Marrakesh-pact 2.0" staat.

Het EU-migratiepact werd in september 2020 voorgesteld door de EU-commissaris Ylva Johansson. De kernpunten van het pact zijn gericht op het versoepelen van elke vorm van immigratie naar Europa. Het pact vereenvoudigt de voorwaarden voor immigratie in Europa, tast de soevereiniteit van de lidstaten ter zake verder aan en opent meer wegen voor legale immigratie in Europa.

Over het pact in kwestie heeft de EU een webpagina opgesteld, zodat je de belangrijkste doelstellingen in mensentaal kunt doornemen (want het eigenlijke pact zelf is natuurlijk in het Advocaats opgesteld, en dat leest nogal moeilijk voor u en mij). Als je dat doet, dan kun je de volgende conclusies trekken:

Vooral dat laatste wekt bij mij vragen op: Het "opent meer wegen voor legale immigratie in Europa". Voor VB is 'meer illegale migratie' slecht, en 'meer legale migratie' blijkbaar ook slecht.
Hoe moet iemand dan migreren op een manier die voor Vlaams Belang acceptabel is?

Trouwens, zo geweldig is dat pact ook niet: Amnesty International maakt zich grote zorgen over dit voorstel, omdat het nog veel vragen onbeantwoord laat en niet elk onderdeel goed is voor het welzijn van de immigranten zelf. Amnesty en VB staan doorgaans lijnrecht tegenover elkaar als het op migratie aankomt, omdat Amnesty vóór mensenrechten strijdt. Dus als zelfs díe mensen vinden dat het pact zorgwekkend is, dan maak ik mij enorm veel zorgen over wanneer het voor Vlaams Belang pas goed kan zijn.

Ook de gezinshereniging, de grootste motor van immigratie naar Europa, wordt door het pact uitgebreid. Immigranten wordt het recht toegekend om de hele familie naar Europa te halen. Ook broers, zussen, en families gevormd tijdens de transit zouden nu een recht hebben om hun familielid in Europa te vervoegen.

Niet correct; het recht om je hele familie te laten immigreren blijft nog steeds beperkt tot familieleden in de eerste graad: Een partner, een kind, een ouder of een sibbeling. Geen tantes of nonkels, geen kleinkinderen en ook geen grootouders, die vele Belgen toch tot de definitie van "de hele familie" rekenen.

Wat betreft families die in transit gevormd worden toelaten, da's helemaal niet zo vreemd: Als je bedenkt dat vluchtelingen soms jarenlang 'in transit' doorbrengen, dan is de kans reëel dat sommigen ook een familie krijgen die ze niet hadden vooraleer ze moesten vluchten. Waarom moeten ze daar dan ineens afstand van doen? Zijn dat dan geen echte families of zo?

Over het algemeen is de achterliggende bedoeling van dit EU-voorstel om onze verouderde migratiewetten aan te passen aan de hedendaagse realiteit. En dat gaat zeker niet perfect gaan, er zal uiteindelijk nog altijd wel iets te veel hier en te weinig daar zitten aan dit pact, daar kunnen we zeker over discussiëren. Maar wat wel volledig buiten kijf staat: Dit plan afschieten omdat het EU-landen zou verplichten méér asielzoekers op te vangen, is compleet fout. Maar dat Vlaams Belang over iets compleet fout zit, is dan ook meer regel dan uitzondering.

In zekere zin is de benaming "Marrakesh-pact 2.0" dus enorm goed gekozen van VB; het is een ongevaarlijk document, zonder verplichting om meer asielzoekers op te vangen, en krijgt enkel zoveel ruchtbaarheid omdat bepaalde partijen het gebruiken om mensen angst in te boezemen. Daarbij komt dan nog dat het pact in feite een werkdocument is, en zeker geen afgewerkt voorstel, maar ook dat is Vlaams Belang vergeten te vermelden.

“Nood aan nieuw immigratiebeleid voor België”

Vanaf hier begint deel twee van Fort Europa: het beschuldigen van het Belgisch asielbeleid. Ook hier heeft Vlaams Belang weer haar best gedaan.

De bezettingsgraad in de collectieve asielcentra bedroeg eind oktober 2021 maar liefst 95 procent. Links beweert dat deze capaciteitsdruk een gevolg van een tekort aan opvangplaatsen is. Er zijn echter niet te weinig asielcentra en opvangplaatsen, er zijn te veel asielzoekers.

"Links" is een grappige manier om "Fedasil" te spellen, dat in december nog protesteerde voor meer bufferplaatsen, niet voor minder asielzoekers. Er zijn dus wel degelijk te weinig opvangplaatsen.

Maar enfin, laat ik het mezelf niet te makkelijk maken. Misschien zijn er net wel overdreven veel asielzoekers en heeft Fedasil het óók fout?

De asielaanvragen gaan immers door het dak. Als de tendens van de afgelopen maanden zich doorzet, zullen we dit jaar afklokken op het grootste aantal asielaanvragen sinds jaren.

Voor de grafiek in kwestie wordt geen bronvermelding gegeven, maar ze klopt wel: Het aantal asielaanvragen is dan ook gestegen in België. Nederland volgt bijna exact dezelfde trend.

Fort Europa vertelt hier echter maar een half verhaal, want er wordt met geen woord gerept over de reden wáárom in 2021 er weer meer asielaanvragen waren, namelijk oorlog en onderdrukking. Gekeken naar van waar de asielzoekers komen, is de trend duidelijk zichtbaar:

Grafiek met top 10 herkomstlanden van mensen die internationale bescherming vragen

Afghanen, Syriërs en Palestijnen maken samen het leeuwendeel uit van de asielzoekers. En da's normaal natuurlijk, want in al die landen is er ook geen sprake van mensenrechten of iets dergelijks. En geen zorgen, landen als Eritrea of Somalië zijn ook allesbehalve welvaartstaten, dat geef ik u op een papiertje.

Sommige asielzoekers maken zich schuldig aan [ernstige] misdrijven. Begin oktober vielen er zo maar liefst drie gewonden na een volgens Het Laatste Nieuws ”uit de hand gelopen woordenwisseling tussen een Iraakse vluchteling en twee Afghaanse niet-begeleide minderjarigen”.

Dit is één van de weinige redenen die ik kan vinden in Fort Europa waarom asielzoekers een probleem zouden zijn, en die te wijten zou zijn aan hun eigen schuld: “Sommigen maken zich schuldig aan ernstige misdrijven.”
En ja, het klopt; ook tussen de asielzoekers zitten misdadigers. Maar dat geldt evengoed voor de autochtone bevolking, oftewel “onze mensen” zoals VB het zo graag noemt. Dat zijn wel degelijk uitzonderingen, net zoals bij allochtonen. Onderzoek toont namelijk steeds opnieuw aan dat asielzoekers niet meer (en soms zelfs minder) geneigd zijn tot criminele daden dan de autochtone bevolking. Zo zegt ook hoogleraar criminologie prof. dr. Jan Van Dijk in De Volkskrant:

Wat het onderzoek laat zien, volgens Van Dijk, is dat de angst dat migranten criminaliteit met zich meebrengen, onzin is. ‘Totale waanzin zelfs, dat idee. Als dat zo zou zijn, waren de cijfers nooit gehalveerd. Maar goed, volgens de PVV is de misdaad ook enorm toegenomen, al laten de cijfers zien dat dat dus niet klopt.'

Het aantal keren dat Vlaams Belang in Fort Europa asielzoekers en vluchtelingen wegzet als illegalen, profiteurs en fraudeurs staat in geen enkel opzicht in verhouding met wie asielzoekers in werkelijkheid zijn. Een paar nieuwsartikelen oprakelen waar asielzoekers bij betrokken zijn en dat dan voorstellen als kenmerkend voor het gedrag van álle asielzoekers is deel van een smerige tactiek die teruggaat tot het prille begin van VB: het essentialiseren van de asielzoeker tot crimineel. Oftewel: Wat Vlaams Belang hier (en al zoveel jaren) probeert te doen, is misdaad een essentiële eigenschap maken van de vreemdeling. Denk maar aan propagandacampagnes van Vlaams Belang zoals “Crimigranten buiten”. Dit wordt in Fort Europa gedaan door permanent te spreken over “illegalen” en “fraudeurs”, en (ocharm) twee nieuwsartikelen te tonen als anekdotisch "bewijs" van deze bewering. Een artikel over onderzoek waaruit moet blijken dat asielzoekers ook daadwerkelijk "crimigranten" zijn ontbreekt al jaar en dag als het debat weer wordt opgevoerd, want zo'n onderzoek bestaat ook gewoon niet.

Het uiteindelijk doel van deze essentialisering is dat, als "misdadiger zijn" een eigenschap is van de vreemdelingen, het dan ook voor zich spreekt dat we ze als misdadigers moeten behandelen.
Dit is wat mensen (zoals ik) bedoelen die zeggen dat Vlaams Belang racistisch en discriminerend is: Mensen worden opzettelijk op basis van hun afkomst (die doorgaans Afrika of Zuidwest-Azië is, en dus met donkere huidskleur) en/of hun geloof (vaak de islam) beschimpt, gepest en benadeeld, zonder dat daar een andere aanleiding toe is. Misdaad en onze waarden afzweren zijn inherent aan wie ze zijn, maar als mensen met blanke huid hetzelfde (of iets ergers) doen, dan is dat niet zo erg. Of soms is het wel zo erg, maar dan zijn die mensen volgens VB uitzonderingen en is hun gedrag zeker niet kenmerkend voor de anderen.

Als het op moslims aankomt vindt Vlaams Belang het nodig om de artikelen op haar website te taggen met "moslimterreur" en daar gretig over te rapporteren. Maar waarom wordt er dan niet evenredig in eigen boezem gekeken als Anders Breivik in zijn manifest het discours van Vlaams Belang expliciet bezigt? Integendeel, dán wordt er maar al te graag afstand genomen van die terroristen. Waarom worden moslims dan niet geloofd als ze zeggen dat terrorisme niet eigen is aan hun belevenis van de islam?

Een hoofddoek mogen dragen op school moet overal verboden worden, want da's het symbool van discriminatie.14
Maar als Vlaams Belang bij een schoolse halalbarbeque kinderen gaat intimideren en hen bijna Zwan-worstjes met varkensvlees door de strot gaat duwen, dan is dat geen discriminatie, maar gewoon als grap bedoeld. En doe eens niet zo flauw, dat wilt niks zeggen over wat we van moslims denken. We geven ze toch eten, is toch hun probleem als ze dat niet willen aannemen?

Enfin, terug naar Fort Europa:

Het behoort echter niet tot de kerntaak van de overheid of van een gezond asielbeleid om allerlei andere gratis diensten aan te bieden aan asielzoekers waar onze eigen mensen fors voor moeten betalen. Zo kostte vorig jaar de ‘animatie’ van asielzoekers alleen al 227.739 euro.

Fout: Het behoort wél tot de kerntaak van de overheid om goedkoop (of gratis) diensten aan te bieden aan de minderbedeelden, ook als beter bedeelden daar het normale tarief voor moeten neertellen. Of dat nu asielzoekers zijn of niet is irrelevant.

Het is trouwens niet de eerste keer dat Vlaams Belang beweert dat asielzoekers bevoordeeld worden door zaken uit hun context te rukken. In 2018 zouden ze gratis de bus mogen nemen, maar dat bleek ook al gelogen te zijn (want natuurlijk was het een leugen, 't is Vlaams Belang).

Maar misschien zegt u dat die animatie inderdaad maar afgeschaft moet worden. Laat ons dan eens die animatie onder de loep nemen: De bronvermelding verwijst naar een artikel in HLN, maar dat kan ik niet meer terugvinden. Ik zou Hitchens' Scheermes kunnen bovenhalen, maar ik ben toch wat verder gaan zoeken opdat niemand zou zeggen dat ik overhaast te werk ben gegaan.
Zo stootte ik op een reeks vragen die VB'er Wouter Vermeersch stelde aan Sammy Mahdi (CD&V), staatssecretaris voor asiel en migratie. Die laatste diende Vermeersch dan ook van antwoord.

(Dus even kort: De gegeven bron kan ik niet meer terugvinden, maar VB baseert zich wel degelijk op bestaande bewijsstukken.)

Voor uw leesgemak zet ik hieronder de vragen en antwoorden beknopt langs elkaar:

Kortom: Van de volledige begroting voor de opvang van asielzoekers, wordt in 2021 een schamele 0,04% gespendeerd aan iets wat plezant (en dus niet per se een essentiële noodzaak) is.
“Maar daar gaat het niet om! Het gaat erom dat dat met ons belastingsgeld betaald wordt! Laat ze dat zelf maar betalen!” roept een lezer. Dat klopt, da's met uw belastingen. Dan richt ik mij nu tot u specifiek: Laat mij u zeggen hoeveel van uw belastingen daar naartoe gaat.
België krijgt per jaar ongeveer €236.000.000.000 aan inkomsten, voornamelijk de belastingen en sociale zekerheidsbijdragen natuurlijk. Qua percentage gaat er dus 0,00007% van de begroting naar animatie voor asielzoekers. Ik reken het om: Als u per jaar €100.000 aan de staat zou moeten afdragen, dan gaat in totaal 7 eurocent daarvan naar animatie voor asielzoekers.
Ik weet niet wat u exact dit jaar betaald heeft, maar ik durf wel zeggen: U en ik weten allebei dat het u nog niet zou opgevallen zijn als die animatiekosten ineens wegvielen.

Trouwens, weet u hoeveel u aan Vlaams Belang per jaar afdraagt als u "maar" €10.000 belastingen zou betalen (merk op: tienduizend, niet honderdduizend)? 32 eurocent.
In verhouding kost leugenpartij Vlaams Belang u dus ruim 46 keer16 méér geld op uw belastingsbrief dan alle animatie voor alle Belgische asielzoekers bij elkaar. En da's enkel de partijdotaties en fractietoelagen die de partij kan besteden naar believen, ik heb de royale vergoedingen voor parlementsleden en hun uittredingsvergoedingen er dan nog uitgelaten.

(Onderzoek van de KULeuven leert ons trouwens ook dat VB kan rekenen op meer dan 80 door het parlement vergoedde personeelsleden, maar daarvoor een berekening maken wordt veel te complex, en ik denk dat ik mijn punt zo ook al heb kunnen maken.)

Dus, beste lezer, als u inderdaad vindt dat animatie voor asielzoekers teveel geld kost, dan is dat uw goed recht. Maar knoop het goed in uw oren: De mensen die daar het hardst tegen u over fulmineren, hebben geen probleem met 46 keer meer geld uit uw zakken te kloppen. En als er dan in het Europees parlement gestemd wordt om de Europese bevolking een verhoging van het minimumloon te gunnen, dan stemmen alle Vlaams Belangers in het parlement tégen! Ik vraag u dan: Wie zijn er hier volgens u de echte profiteurs?

Vlaams Belang wil met dit soort praat het gevoel opwekken dat, als een Belg aanklopt bij het OCMW, dat die dan wandelen gestuurd wordt, terwijl een vluchteling uit Eritrea gratis naar Bobbejaanland mag als die daar om vraagt. De profiteur die alles krijgt, en de Vlaming die onderdrukt wordt. Een wij-zij-verhaal, om maar verdeeldheid te zaaien tussen nieuwe en gewone Belgen, terwijl onze gemeenschappelijke vijand Vlaams Belang is, die ons allemaal beliegt en bedriegt.

En dat met uw belastingsgeld.

“Asielimmigratie in de lift”

De asielaanvragen gaan immers door het dak. Als de tendens van de afgelopen maanden zich doorzet, zullen we dit jaar afklokken op het grootste aantal asielaanvragen sinds jaren.

De geopolitieke situatie ziet er dan ook niet rooskleurig uit. Net terwijl de oorlog in Syrië min of meer in het laatste hoofdstuk terecht komt, hebben in Afghanistan de moslimextremisten van de Taliban de macht overgenomen…

Ah ja, da's ook logisch dan hè. Er is ergens oorlog en ellende, dus het aantal vluchtelingen zal ook toenemen. Maar wat is de boodschap hier dan? Die mensen hebben hulp nodig, gaan wij ze dan in de kou laten staan? Nergens in Fort Europa worden de woorden "help" of "hulp" gebruikt om de opvang van vluchtelingen in België te onderschrijven, nochtans een hoeksteen van onze samenleving: Mensen in nood helpen.

Net terwijl de oorlog in Syrië min of meer in het laatste hoofdstuk terecht komt, hebben in Afghanistan de moslimextremisten van de Taliban de macht overgenomen en zet Wit-Rusland dezelfde wapens in die het een kleine tweetal jaar geleden kon leren van Turkije en Recep Erdogan aan de Griekse grens: illegale immigratie is zeer effectief als chantagehefboom tegen onze belangen.

Inderdaad, en dat dankzij de maatregelen die Vlaams Belang zélf voorstelt. Da's raar hè! Maar laat het mij u uitleggen:

De Europese Unie presenteert zichzelf als een gebied met standaarden en waarden. Eén van die waarden is dat we solidair zijn met de zwakkeren en armen, en dat we mensen met respect behandelen, ongeacht of het Europeanen, dan wel vluchtelingen zijn.
Echter, er zijn ook politieke partijen (rara, welke zouden dat zijn?) die al die solidariteit maar niks vinden, en vinden dat we asielzoekers moeten terugsturen. Dit zorgt echter voor verschrikkelijke taferelen, van mensen die moedeloos op eilanden zitten en vluchtelingen die sterven van ontbering of verdrinking. Deze tegenstelling tussen waar de EU zegt voor te staan en wat de EU ook daadwerkelijk doet, ondergraaft het vertrouwen dat de mensen hebben in de Europese Unie. Het versterkt het beeld van een onbetrouwbaar overheidsorgaan, dat niet handelt naar wat het zelf verkondigt.

De Wit-Russische dictator Loekasjenko ziet dit ook, en maakt hier ook dankbaar misbruik van: Doordat de EU heeft laten zien dat we vluchtelingen onmenselijk behandelen, kunnen deze mensen ook ingezet worden als pion in een politiek schaakspel; Loekasjenko kan ons beschuldigen niet beter te zijn dan hem, want wij behandelen mensen ook als beesten.

De oplossing ligt natuurlijk voor de hand: Niet enkel praten, maar ook doen, en vluchtelingen humaan opvangen en helpen. Als de Europese Unie laat zien dat we vluchtelingen met solidariteit behandelen, dan zien autocraten zoals Erdoğan en Loekasjenko ook dat wij daarmee niet te chanteren zijn.

Opmerkelijk echter: het beschermingspercentage is sinds 2016 overwegend aan het dalen (en het aandeel asielfraudeurs dus aan het groeien).

En weeral wordt er geschermd met een ongeldige reden waarom die extra vluchtelingen een probleem vormen: Het beschermingspercentage zou afnemen. Ik heb dat eerder al behandeld, over hoe dat Vlaams Belang hier slechts een halve waarheid vertelt.

Moest u er nog aan twijfelen: Afgewezen worden betekent niet dat iemand fraudeert, integendeel: Vaak gaat het om een andere reden. Zo is er het verhaal van Clémence*, die naar België kwam nadat haar man gestorven was. Ze moest vluchten voor haar leven, en verkeerde voor lange tijd in psychische shock. Maar in België kreeg ze desondanks bij haar eerste aanvragen geen asiel:

Om asiel te krijgen, moet Clémence vertellen wat haar is overkomen. Alleen is ze zo getraumatiseerd dat ze haar verhaal niet verteld krijgt aan de ambtenaren van het [CGVS]. “Ik zei zomaar wat, ik haalde alles door elkaar”, vertelt ze. Het ging niet goed met Clémence. “Soms riep ik in mijn slaap zonder dat ik het wist. Ik was soms duizelig, en had eindeloze hoofdpijn…” Clémences asielaanvraag werd verschillende keren afgewezen.

../..

Dankzij het multidisciplinair team dat haar begeleidt, kan ze tot rust komen en afstand nemen: “Beetje bij beetje vond ik mezelf terug. Mijn vergeetachtigheid begon stilaan te verdwijnen. Toen ik opnieuw bij het CGVS werd geroepen, was ik wél in staat om te vertellen wat me overkomen was. Nu begrepen de ambtenaren me wel, en werd ik ook erkend als vluchtelinge.”

Klinkt dat als een fraudeur? Of eerder als iemand die gewoon even hulp nodig had om alles op een rij te kunnen zetten?

Of wat dacht u van Shamim, een persoon geboren in een vluchtelingenkamp in Bangladesh, waar hij 500 gram rijst per maand kreeg. Zonder toekomstperspectief en zonder papieren is hij naar België gekomen om hier asiel te vragen. Ook die werd geweigerd, maar zijn geboorteland weigert hem identiteitspapieren te verlenen, hij is in feite staatloos.

In Brussel aangekomen werd ik opgevangen in één van de woningen van de Jesuit Refugee Service. Ik startte de procedure om erkend te worden als staatloze. Sindsdien werk ik in een kruidenierszaakje om te overleven. Het is mijn taak er vanop afstand op te letten dat niemand de zaak besteelt. Leuk, niet? Omdat ik in het zwart werk durft de winkeleigenaar – een heel vriendelijke man trouwens – mij niet in de winkel zelf te werk te stellen. Ik verdien tenminste iets – 400 euro per maand – en ik verbeter mijn Frans [nvdr: Shamim spreekt Urdu, Bengali, Engels en Frans, ondanks het feit dat hij nooit naar school is geweest].

En zo zijn er talloze verhalen, waarvan u er enkele op Caritas International kunt lezen. Achter al die getallen schuilen echte mensen, met echte problemen, die ook echt hulp nodig hebben van ons.

Maar voor Vlaams Belang is het vooral belangrijk dat u denkt dat al die mensen profiteurs en fraudeurs zijn. Illegalen, zeker geen mensen die hulp nodig hebben, waarom zouden we ze anders weigeren?

Er zijn bepaalde groepen en mensen – geconfronteerd met bovenstaande asielcijfers – die ons willen wijsmaken dat de asieltoestroom onvermijdelijk is, dat dit een natuurfenomeen is zoals de wind of de regen: ‘je kan je erop voorbereiden, maar je kan het niet veranderen’. Maar mensen die wetenschappelijk in plaats van propagandistisch bezig zijn met migratie, weten dat er tal van ‘push’- en ‘pull’-factoren zijn die asielzoekers motiveren of demotiveren om ergens heen te trekken.

Als mensen zoals ik zeggen dat “je je op de asieltoestroom kunt voorbereiden, maar niet veranderen”, dan bedoelen we daarmee: Asielzoekers die afkomen kun je niet zomaar doen omkeren, die gaan sowieso arriveren. Willen we die toestroom breken, dan moeten we op langetermijnplannen inzetten, en niet de asielzoekers zelf, maar de oorzaken van asielzoekers bestrijden; armoede, werkloosheid, ziektes, de klimaatramp, hongersnood, gebrek aan democratie, oorlog, … Alleen zo kunnen we een écht fundamenteel verschil maken en asielaanvragen een halt toeroepen: Ervoor zorgen dat er geen asielzoekers zijn:

Een groot deel van de onderliggende oorzaken van migratie houdt nauw verband met mondiale kwesties die de EU al jaren probeert op te lossen. Er moet worden onderkend dat migratie een van de belangrijkste gebieden is waarop een actief en geëngageerd buitenlands beleid van de EU rechtstreekse gevolgen heeft voor de EU-burgers. Burgeroorlogen, vervolging, armoede en klimaatverandering hebben stuk voor stuk rechtstreeks en onmiddellijk een invloed op migratie. De preventie en matiging van deze factoren is daarom van uitermate groot belang bij het migratiedebat.

Wie dus dacht dat bootvluchtelingen redden op zee een aanzuigeffect zou creëren, heeft het geheid mis.

Het eenvoudige feit dat bijvoorbeeld tal van Zwart-Afrikaanse asielzoekers 6 à 10 andere (en veelal veilige) landen doorkruisen om net hier te eindigen of duizenden euro’s weggeven aan immorele mensensmokkelaars om specifiek het Verenigd Koninkrijk te bereiken, toont aan dat er meer speelt dan bepaalde natuurwetten waar de mens geen vat op heeft.

Inderdaad! Dit is namelijk wat er meer speelt:

De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Fort Europa is tot nu toe een aanfluiting geweest van “wetenschappelijk bezig zijn met migratie”, en is zelf een gigantisch propaganda-pamflet; het geeft zelf niet één geloofwaardige factor om dit fenomeen te verklaren. In plaats daarvan worden de tegenstanders van hun anti-migrantenretoriek afgeschilderd als een stel domme fantasten die menen dat asielstromen met een weerbericht uitgelegd kunnen worden, terwijl het net VB is die al jaar en dag huichelt over asielzoekers.
Tegelijk wordt elke vorm van nuance in de aangebrachte cijfers weggefilterd en vervangen met bangmakerij, zodat u het gevoel zou krijgen dat er een rode loper van in Kenia tot Europa uitgerold wordt voor frauduleus gespuis, zonder nog maar één bewijs te leveren van die zogezegde groeiende fraude. Dat de vreemdelingen in kwestie allemaal geen blanke huidskleur hebben hoeft daarbij zeker niet te verbazen.

“Naar een kordater nationaal asielbeleid”

Ook asielfraude moet beter bestreden worden. Tijdens de recente Afghanistan-crisis bleken tal van erkende vluchtelingen op reis te zijn in hun thuisland. Zij moesten worden geëvacueerd door het Belgisch leger met een totale kost van nagenoeg 3 miljoen euro. Maar wat deden deze vluchtelingen in het land waarvoor ze op de vlucht waren? Fraudeurs moeten hun asielerkenning zonder pardon verliezen.

Klinkt redelijk: Fraudeurs moeten ook hun asielerkenning verliezen. Het is daarom ook dat dit al de standaard is, aldus het CGVS:

Het CGVS neemt een beslissing tot intrekking van de vluchtelingenstatus wanneer deze status nooit had mogen worden gegeven omdat de vluchteling:

 • uitgesloten had moeten zijn van bescherming, of
 • omdat hij of zij een status kreeg door middel van fraude.

Het klopt dat er in Afghanistan erkende vluchtelingen op reis waren. Ik hoor dan ook graag van Vlaams Belang hoeveel van die mensen hun erkenning nog mochten houden nadat ze gerepatrieerd werden, en waarom. In plaats daarvan krijgen we hier gekakel dat de overheid iets zou moeten doen wat ze sowieso al doet.

“Illegaliteit gedogen = overlast gedogen”

In november van vorig jaar – in volle coronacrisis nota bene – trokken de inwoners van Zeebrugge aan de alarmbel. “Inwoners Zeebrugge zijn overlast transmigranten beu”, luidde het op Focus/WTV. Er werden steeds meer klachten over diefstallen, inbraken en bedreigingen geregistreerd en de inwoners voelden zich niet meer veilig. Eén opmerkelijk en veelzeggend incident daarbij betrof een 24-jarige Algerijnse illegaal. Hij werd in september voor de vierde keer in amper een jaar tijd opgepakt omdat hij de Zeebrugse haven binnendrong. Pas toen hij de politie bespuugde, kreeg hij 12 maanden celstraf. Illegaal verblijf, zelfs met daarbij gepaard gaande ernstige overlast, wordt veelal gedoogd of geseponeerd.

Ja, het is ranzig dat een transitmigrant de politie bespuugd heeft. Deze persoon zal daarom ook niet meer moeten rekenen op asiel in België.

Het probleem is dat dit ene voorbeeld wordt aangehaald alsof dat dit het standaardgedrag is van migranten, met een niet-gesubstantieerde verwijzing naar “steeds meer klachten over misdaad”.

Maar is dat zo? Laten we er de misdaadcijfers van Zeebrugge bijhalen. Deze worden verzameld door de lokale politie van Brugge. En wat blijkt dan uit die gegevens?

En zoals de lokale politie zelf zegt: Deze cijfers, ook al zijn ze dalend, worden al beïnvloed door transitmigranten.

De enige twee misdaden die substantieel gestegen zijn, zijn informaticacriminaliteit (die natuurlijk niets met migranten te maken hebben), en vandalisme, maar hiervan zegt de politie zelf dat hieronder ook “inklimming in havengebied” valt.

En dát is een soort misdaad waar transitmigranten zich ook doorgaans aan schuldig maken: Het betreden van gebieden die hen dichter bij hun einddoel brengen, ook als dat verboden is. U hoeft dat allesbehalve goed te keuren (dat doe ik trouwens ook niet), maar plaats het wel in perspectief. Geef nu zelf toe: Heeft u daar echt zoveel last van? Zou u in hun situatie niet hetzelfde proberen? Wat heeft u namelijk nog te verliezen?

Het toont opnieuw aan waarom Vlaams Belang liever naar een paar nieuwsartikelen en de 'gevoelens' van Zeebruggenaren verwijst dan naar de officiële misdaadstatistieken: De gevoelens stroken niet met de realiteit en de echte cijfers, en die realiteit is dat de misdaad in politiezone Brugge niet proportioneel gestegen is, ondanks het hoge aantal transitmigranten dat zich daar bevindt.

Het is gewoon weer het zoveelste bewijs dat migranten in dezelfde situatie niet meer misdadiger zijn dan ons. Ondanks die feiten blijven mensen toch het gevoel hebben dat de transmigranten de oorzaak zijn van onveiligheid. Persoonlijk ben ik dan ook van oordeel dat het jarenlang consistent inlepelen bij de Vlaming van valse beschuldigingen aan het adres van de vreemdelingen door Vlaams Belang hier een direct (en opzettelijk) gevolg van is.
We zien dit effect ook in het harde taalgebruik van mensen die militant voor Vlaams Belang stemmen, en hoe dat deze haat zich duidelijk richt tot iedereen wiens huid niet blank genoeg is. Zo kon Pano in de Denderstreek vaststellen hoe kinderen gepest worden om hun huidskleur:

Naar: VRT - Pano: De Denderstreek

Nu, ik weet maar al te goed dat kinderen elkaar om het minste geringste al pesten, en als het zijn huidskleur niet was, dan hadden ze misschien wel iets anders gevonden om hem het leven zuur te maken. Maar de rest van die reportage liegt er zeker niet om, en het is niet de enige waarin deze vaststelling werd gemaakt; toen #Investigation mensen ondervroeg kwamen ook verhalen van racisme naar boven ten opzichte van volwassen Belgen met donkere huidskleur, die in duidelijke taal te verstaan kregen dat ze maar beter kunnen opkrassen:

Naar: RTBF - #Investigation: Vlaams Belang, de la victoire á la menace

Dit zijn de harde gevolgen van de polarisatie die het discours van het Vlaams Belang teweegbrengt: Iedereen die er niet genoeg uitziet zoals "onze mensen" krijgt automatisch een stempel van profiteur en crimineel opgeplakt.

Maar de partij is nog niet klaar met valselijke beschuldigingen:

Het aandeel illegalen in onze gevangenissen is overweldigend. Dit jaar zaten er tot nu toe gemiddeld 3.158 illegalen in de Belgische gevangenissen. In 2018 waren dat er nog ‘maar’ 3.022. Met een kostprijs van 142 euro per dag per gedetineerde komt dat neer op een totale kost van boven de 155 miljoen euro. Als je bovendien in beschouwing neemt dat het aantal gevangenen per jaar in België schommelt rond de 11.000 en het feit dat ons penitentiair systeem bij dat getal gebukt gaat onder overbevolking en werkdruk, kom je tot een nog hogere maatschappelijke kost.

Laten we dit eens in detail bekijken:
De bronvermelding verwijst naar "Schriftelijke vraag nr. 167 van 24 april 2021 van Kamerlid Dries Van Langenhove aan staatssecretaris Sammy Mahdi". Een beetje zoekwerk leert ons dat de vraag uit zes vragen bestond:

Het antwoord was echter niet even simpel te vinden (“gezien het louter documentaire karakter”), het stond namelijk niet op de website van de Kamer.


Ik ben dus op 7 februari 2022 persoonlijk naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Brussel getrokken om daar navraag te gaan doen of ik het mocht inkijken. Op de Leuvenseweg is de receptie, en daar vraag ik of ik bij de griffie langs kan gaan om een antwoord op een parlementaire vraag in te kijken.
De receptionist (van respectabele leeftijd) legt mij uit dat ik daarvoor de website van de Kamer moet raadplegen, maar als ik hem daarop het document laat zien van die website, is zijn verwondering ook gewekt. De man heeft dan pakweg acht (!) telefoontjes moeten plegen naar verschillende diensten, en leest telkens keurig de tekst van het document af. Na te bevestigen dat ik een wettelijk recht op inzage had (natuurlijk) kon ik uiteindelijk mijn e-mailadres achterlaten en zou de griffie mij het antwoord langs die weg doorsturen. Binnen het uur nadat ik de Kamer was buitengestapt kreeg ik daarop al het antwoord, keurig in een tweetalig PDF-document. Nooit eerder werkte de Belgische overheid zo snel! Wat een beleefd woord toch niet verzetten kan.

De receptionist vertelde mij nog hoe dat het sowieso niet vaak voorvalt dat mensen komen vragen naar zulke zaken, maar dat ik de eerste was waarbij hij zoiets meemaakte.


Dus ja, concreet gezien klopt dit cijfer ook. Er zijn veel sans-papiers in de gevangenis. En, eerlijk is eerlijk, de kosten bedragen zeker 155 miljoen euro, hoogstwaarschijnlijk zelfs meer dan dat.

Er is echter een kritiek probleem die het gebruik van deze cijfers onmogelijk maakt zonder duidende context:

Het relatieve aandeel sans-papiers in de gevangenis wordt aangebracht als 'bewijs' dat deze mensen crimineler zijn dan de Belgische bevolking.
Deze stelling is echter onwaar. Een Nederlands onderzoek dat expliciet keek naar het verband tussen asielmigranten en autochtonen, kwam namelijk tot de tegenovergestelde conclusie:

Asielmigranten zijn niet vaker betrokken bij criminaliteit dan autochtone burgers – mits we rekening houden met de samenstelling van de groep. Dat betekent dat we corrigeren voor kenmerken die belangrijk zijn voor het verklaren van criminaliteit. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat jonge, alleenstaande mannen met een laag inkomen en woonachtig in grootstedelijke gebieden naar verhouding vaker delicten plegen. Oftewel: autochtonen met dezelfde kenmerken als asielmigranten staan ongeveer even vaak als verdachte geregistreerd.

En laat de groep van sans-papiers nu net gekenmerkt worden door jonge, alleenstaande mannen met een laag inkomen, woonachtig in grootstedelijke gebieden. Mensen die door hun precaire situatie zich niet kúnnen richten naar overheidsinstanties voor hulp en ondersteuning. Ze kunnen niet beginnen aan een integratieproces, met alle gevolgen vandien: Dakloosheid, uitbuiting, verslaving en criminaliteit.
Een deel van de oplossing bestaat er dus in om het mensen gemakkelijker te maken om op een reguliere wijze asiel te laten aanvragen. Op die manier weten we wie ze zijn, waar ze zijn, waarom ze hier zijn, en kunnen we hen adequaat helpen. Bijkomend voordeel is dat mensen die alsnog geen recht op asiel hebben dan ook veel efficiënter terug kunnen keren naar hun land van herkomst.

Dat is wat ik bedoel als ik zeg dat de voorstellen van Vlaams Belang irreguliere migratie en illegaliteit in de hand werken: Het voorgestelde beleid zou het aantal sans-papiers doen toenemen en hen nog verder in de put duwen, waarna VB weer kan zeggen dat er nóg agressievere maatregelen nodig zijn om hen te weren. En zo is de vicieuze cirkelredenering rond.

Andere publicaties die hetzelfde verband tussen migranten17 en criminaliteit onderzoeken komen tot gelijkaardige bevindingen. Zo stelt de Universiteit Oxford in één van haar handboeken omtrent criminologie:

… a substantial literature consistently finds that immigrants are less, not more, crime prone than their native-born counterparts.

… een omvangrijke hoeveelheid literatuur komt vaak tot dezelfde conclusie dat immigranten minder, en niet meer, misdadig zijn dan de autochtone bevolking.

Opnieuw: Ervan uitgaand dat de allochtonen en autochtonen hetzelfde socio-economische statuut hebben. De realiteit is natuurlijk dat dat vaak helemaal niet het geval is, en allochtonen zich relatief vaak in kwetsbare situaties bevinden. Voor sans-papiers staat dit volledig buiten kijf.

Met dat in het achterhoofd is het al snel duidelijk dat enkel kijken naar één statistisch getal (aantal sans-papiers in de gevangenis) onmogelijk gebruikt kan worden om te stellen dat asielzoekers per definitie criminelen zijn. Met andere woorden: Hen 'illegalen' noemen is mensonterend, een aanfluiting van de waarheid en werkt stigmatiserend op mensen die hulp nodig hebben.

Migratie is een complexe materie die wordt beïnvloed door vele factoren. Men moet zich daarom baseren op academisch onderzoekswerk en betrouwbare journalistiek om een beeld te kunnen vormen van wat er allemaal scheelt. Maar er zijn geen perfecte en geen simpele oplossingen. Mensen (en politieke partijen) die beweren dat die wel bestaan, dwalen.

Daarbij komt weer dat dit de zoveelste keer is dat Vlaams Belang cijfermateriaal selectief uitkiest en er maar een halve waarheid rond vertelt, om u te overtuigen van iets wat gewoon niet waar is.

Trouwens, het is absoluut niet dat mensen die uitgeprocedeerd zijn altijd vogelvrij blijven rondlopen. Integendeel, België heeft wel degelijk plaatsen waar deze mensen vastgehouden worden.
Deze worden "gesloten centra" genoemd, maar da's eigenlijk een verbloeming, want in feite fungeren deze plekken als gevangenissen; mensen worden er van hun vrijheid beroofd en mogen de plaats niet meer verlaten.

U gelooft mij misschien niet. Oké, hier zijn twee ingangen, eentje van een 'gesloten centrum' en eentje van een 'echte' gevangenis. Kunt u raden wat bij welke afbeelding hoort?

Afbeelding van een oud ogende gevangenis

Afbeelding van een modern ogende gevangenis

Wel, de eerste is van het gesloten centrum in Merksplas, de tweede van de gevangenis van Hasselt. Misschien dat u die laatste wel kent en het zo wist te raden, maar geef eerlijk toe: Veel verschil is er niet te zien, of wel?

Binnenin die centra gaat het er ook net zoals in een gevangenis aan toe, zo staat te lezen in een rapport van Vluchtelingenwerk Vlaanderen:

Over het algemeen zijn de gedetineerden aan een groepsregime gebonden. Dat regime laat heel weinig ruimte voor privacy. Met uitzondering van gedetineerden die ziek zijn, om disciplinaire redenen afgezonderd worden of een ‘aangepast regime’ moeten volgen, worden de gedetineerden ’s nachts opgesloten in kamers van vier tot zes personen. In het geval van het gesloten centrum van Brugge gaat het om slaapzalen waar tot 20 personen in slapen. Veel aspecten van de gesloten centra doen denken aan het leven in een gevangenis: de infrastructuur (dubbele hekken of omheiningsmuren, deuren met hangslot, tralies voor de vensters, de meeste vensters kunnen niet geopend worden), het watervalsysteem van veiligheidsmaatregelen, het bijna voortdurende toezicht op de gedetineerden, de heel strenge leefregels, het gebruik van disciplinaire sancties, het organiseren van fouilleringen, de beperkte toegang tot de buitenlucht op de binnenplaats van bepaalde centra. Detentie in gesloten centra zorgt voor een sterk onrechtvaardigheidsgevoel omdat het hier geen sanctie is voor strafbare feiten.

Uit datzelfde rapport blijkt ook dat er regelmatig gevangenen zelfmoord (proberen te) plegen. In 2008 heeft een Kameroener die gedwongen uitgezet zou worden zich in het gesloten centrum van Merksplas verhangen. En in 2015 een Marokkaan, ook voorafgaand aan een gedwongen uitzetting. En ze moeten daar niet voor opgesloten zijn: In diezelfde week had een Guinese sans-papier zichzelf in brand gestoken bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

Ik kan natuurlijk niet in de hoofden van die mensen kijken, maar we moeten ons als maatschappij echt afvragen waar we met deze mensen naartoe willen. Of we het normaal vinden dat we mensen die geen misdaad begaan hebben (of nog maar in verdenking gesteld zijn van een misdaad) van hun vrijheid beroven en in een gevangenis (pardon, 'gesloten centrum') steken, waar sommigen van hen blijkbaar vinden dat zelfmoord een minder slechte optie is dan terugkeren naar het land van herkomst.

En bijgevolg of het normaal is dat er een partij is in België die zegt dat we dit nóg meer moeten doen, dat dit écht nodig is om 'onze grenzen te beschermen', ook al kan die partij daar geen enkel geloofwaardig bewijs voor leveren.

“Het falend terugkeerbeleid in cijfers”

Enfin, de cijfers die Vlaams Belang zó kiest dat ze goed uitkomen, niet de nuances en de andere cijfers natuurlijk.

Terwijl het aantal illegalen volgens de experts in stijgende lijn ligt, geldt het omgekeerde voor de verwijderingscijfers. Daar waar er in 2016 en 2017 nog circa 11.000 verwijderingen plaatsvonden, waren dat er in 2018 en 2019 al maar ongeveer 9.000 meer. In 2020 waren er zelfs amper 4.894 geregistreerde verwijderingen.

Ik ga al snel dat laatste punt toelichten bij monde van de DVZ waarvan Vlaams Belang de cijfers haalt, want die “amper” had wel een enorm goede reden:

Ook bij de verwijderingen heeft het coronavirus roet in het eten gegooid. Door een afname van het vluchtverkeer en door de beperkingen die werden opgelegd door de herkomstlanden en vliegtuigmaatschappijen, kon er minder worden verwijderd. Een voortdurende monitoring van de maatregelen en het onderhandelen met de landen van herkomst was nodig om de verwijderingen niet volledig te laten stilvallen. De luchtvaartpolitie kon ook niet langer escortes uitvoeren.

En opnieuw hetzelfde verhaal als bij Frontex: De reden dat het aantal 'effectieve verwijderingen' lager ligt dan het aantal BGV's is:

Vreemdelingen die gevolg hebben gegeven aan een BGV zonder tussenkomst van de Belgische overheid of IOM worden niet systematisch geregistreerd.

De lagere cijfers in 2018 en 2019 kunnen simpelweg verklaard worden door het feit dat er sinds de Syrische burgeroorlog steeds minder asielzoekers in België aankomen. Dus gekeken naar de verhouding asielaanvragen/BGV's is er de afgelopen jaren geen noemenswaardig probleem op te merken.

Tijdens de zomer van 2021 kwam het bijna tot een regeringscrisis toen honderden illegalen aan een hongerstaking begonnen op de terreinen van de VUB en de Brusselse Begijnhofkerk en de overheid weigerde om hiertegen op te treden. Deze chantagepolitiek liep uit op een sisser toen bevoegd staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) beloofde aan de hongerstakers om eenieder een individueel beroepstraject aan te bieden.

Wat een hoop gezever:

Als we die strafrechtelijke logica even zouden verplaatsen naar de wegcode, zou dat betekenen dat hoe meer u dronken of te snel rijdt, hoe minder kans u nog hebt op een straf of boete.

Als we de waargebeurde logica even zouden verplaatsen naar de wegcode, dan zou dat betekenen dat, of u nu maandenlang in hongerstaking gaat of niet, u uw boete alsnog zult moeten betalen. Zoals het hoort, trouwens.
Maar ik wil hier niet een wedstrijd van kinderachtige vergelijkingen van maken. De realiteit is echter wat ze is: De sans-papiers kregen geen regularisatie, collectief noch individueel, en de regering hield zich aan de geldende wetgeving. Vlaams Belang creëert dan maar in Fort Europa een fictieve versie van de feiten, en valt dan díe versie aan.

Dat alle politieke partijen leugens vertellen, dat kan best zijn. Maar er is nog altijd een gigantisch verschil tussen 'soms eens liegen' en 'pathologisch mensen bedriegen en onwaarheden verkondigen'. Nu we in de helft van Fort Europa zitten mag het al duidelijk zijn: Vlaams Belang is compleet buiten categorie als het op liegen en bedriegen aankomt.

En nu moet er nog een tweede helft komen…

“Illegaliteit eindelijk wél aanpakken”

Naast preventie is er uiteraard ook handhaving nodig. Belangrijk daarbij is dat de overheid eindelijk consistente en wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken hierrond organiseert en elk jaar publiceert. Meten is immers weten. Hoe kan een regering immers de illegaliteit bestrijden als ze amper een idee heeft over de omvang en aard van de situatie?

Goh, 'k weet niet. Misschien al eens beginnen met te kijken op de website van MIGRLAW, de onderzoeksgroep Migratierecht aan de Universiteit Gent? Probleem is echter dat wetenschappers bijna continu tot veel genuanceerdere (en regelmatig tegenovergestelde) conclusies komen als die van Vlaams Belang, omdat wetenschappers zich laten leiden door wetenschap en onderzoek, niet door racisme en discriminatie.

Ik heb door simpel zoekwerk al talloze naslagwerken en onderzoeken kunnen terugvinden die migratie eerder positief dan negatief beoordelen voor zowel de migrant als autochtone bevolking, mits het gastland bereid is om die migranten ook behoorlijk op te vangen en te begeleiden. De studies bestaan wel degelijk, zijn vaak vrij raadpleegbaar en doorheen deze analyse heb ik ook regelmatig naar enkelen doorgelinkt. Stuur desnoods een e-mail naar iemand die haar leven heeft gewijd aan dit soort onderzoeken, en stel uw vragen aan haar!

Het probleem met info vragen aan zulke mensen is dat Vlaams Belang enkel studies wilt die een racistisch wereldbeeld bevestigen, en klaagt dan maar dat de overheid elk jaar nóg onderzoeken moet organiseren. Dan kan ze daaruit weer foutief citeren en selectief met cijfers spelen.

Na het opsporen en vatten van illegalen moet kordaat en vlot kunnen overgegaan worden tot uitzetting. De regering-De Croo lijkt echter het tegenovergestelde te wensen. Zo is het voor paars-groen taboe om families van illegale immigranten voor beperkte tijd in aangepaste gesloten gezinswoningen onder te brengen in afwachting van hun terugkeer. Daarmee stuurt men het signaal uit dat wie illegaal is en kinderen heeft, nooit verplicht kan uitgezet worden. Ook gezinnen van mensen die illegaal in het land verblijven, moeten, uiteraard humaan, opgesloten kunnen worden in afwachting van hun uitzetting.

Wat een achterlijke beschuldiging. Dit is niet wat de regering-De Croo wenst, dit is wat de mensenrechten van ons eisen. Mensen van hun vrijheid beroven zonder beschuldiging of veroordeling is onwettelijk. België heeft hiervoor al meermaals veroordelingen opgelopen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, zowel voor kinderen als voor volwassenen.
Het Europees Hof van Justitie heeft op zijn beurt ook expliciet duidelijk gemaakt dat Een land onwettig binnenkomen geen reden is om iemand op te sluiten.

Oh, en voordat ik het vergeet, los van het feit of het wettelijk nog maar kan of niet: Kinderen opsluiten doe je niet. Punt aan de lijn. Hoe halen Vlaams Belangers het in hun hoofd om dit nog voor te stellen? Kinderen gevangen zetten voor de 'misdaad' in een ander land te zijn? Amnesty International stelt in haar rapport klaar en duidelijk dat dit niet door de beugel kan:

Steeds meer onderzoek toont aan dat detentie van kinderen, zelfs voor korte tijd, in aangepaste omstandigheden en in gezelschap van hun ouders, negatieve effecten kan hebben op hun geestelijke gezondheid en ontwikkeling. Verschillende Internationale en Europese verdragsorganen menen daarom dat detentie nooit in het belang van het kind kan zijn, en pleiten voor een verbod op de detentie van gezinnen voor migratiedoeleinden. Het is belangrijk om deze ontwikkeling van het internationaal recht mee in rekening te nemen bij de evaluatie van het Belgische beleid inzake migratiedetentie van gezinnen met kinderen.

Tekenend voor Fort Europa is de doorlopende, stigmatiserende kijk op immigranten als niets meer dan 'illegalen', gewoon criminelen. Er wordt nergens nog maar stil gestaan bij de gevolgen van het opsluiten van mensen die geen enkele misdaad hebben begaan, inclusief hun kinderen. Voor een partij die tijdens de coronacrisis al begon te steigeren als er nog maar gehint werd naar het verplicht toedienen van een volkomen veilig vaccin aan kinderen dat beschermt tegen een dodelijke pandemie, is die ingesteldheid opvallend afwezig als het op gevangenzetten (!) van kinderen aankomt. Maar dat zijn dan niet onze kinderen zeker.

Illegaliteit & neonazisme

Trouwens, als we het toch over illegaliteit hebben, laat ons dan eens kijken hoe Vlaams Belang kijkt naar het aanzetten tot haat en discriminatie, want da's toch niet waar "ons volk" voor staat, toch? Wij zijn toch een beleefd en gastvrij land? Aanzetten tot haat en racisme zijn illegaal in België. Maar u zal snel zien dat Vlaams Belang héél selectief is in de illegaliteit die ze wilt aanpakken.

Dries Van Langenhove, boegbeeld van Vlaams Belang viel na een diepgaande Pano-reportage van de VRT door de mand als de leider van de neonazistische groepering Schild & Vrienden:

Naar: VRT - Pano: Wie is Schild & Vrienden echt?

Het staalhard liegen en ontkennen als ze met de waarheid geconfronteerd worden is kenmerkend voor Vlaams Belang en haar leden. Daarom dat Van Langenhove in de Pano-reportage ook alles probeert om S&V en zichzelf te distantiëren van wat hen dan ook integraal definieert: Racisme, aanzetten tot haat en neonazisme. (Ik heb dat indertijd ook persoonlijk bij de rector van de UGent aangeklaagd) De feiten zijn echter wat ze zijn, hoe vaak dat hij ook beweert dat het allemaal getruceerd is.

Hoe reageerde Vlaams Belang hierop? Wel, door Van Langenhove op te dragen als onafhankelijk lijsttrekker op de Vlaams-Brabantse kieslijst. Op deze manier kon de partij hem met zekerheid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers plaatsen, waardoor hij parlementaire onschendbaarheid genoot. Dat was niet alleen om op zijn bekendheid in te spelen, maar was ook een poging om het gerechtelijk onderzoek naar zijn misdaden te kunnen verhinderen. Gelukkig dat de andere partijen dit plan deden mislukken.

En wat vindt Tom Van Grieken van deze beschuldigingen, als het op deze verwerpelijke daden aankomt? Wel:

Naar: RTBF - #Investigation: Vlaams Belang, de la victoire á la menace

Als het over vreemdelingen gaat, dan zijn het bij voorbaat illegalen en fraudeurs, die zo snel mogelijk uit huizen gehaald en opgesloten moeten worden. Maar als het over racisten gaat, dán herinnert Van Grieken er ons aan dat in de rechtspraak iedereen onschuldig is tot het tegendeel bewezen is, en dat Van Langenhove gewoon slachtoffer is van de media die hem geen eerlijk proces toekennen, terwijl er “geen bewijzen zijn tegen hem”.
Ten eerste: Het 'vermoeden van onschuld' geldt voor mensen die bij de zaak betrokken zijn, zoals rechters en magistraten. Journalisten moeten zich houden aan 'de onzekerheid van de rechtsgang'. Dus om de journalist dat rechtsbeginsel in de schoenen te schuiven dient enkel om kritische vragen af te wenden.
Ten tweede: Als je dan toch voor jezelf uitgaat van dat vermoeden van onschuld (hetgeen ieders recht is): Exact hetzelfde vermoeden van onschuld gaat ook voor vreemdelingen op, maar dat is blijkbaar nooit het principe waarmee Vlaams Belang over deze mensen wenst te spreken. Nogal hypocriet als je 't mij vraagt.
En ten derde: Ik denk niet dat Van Grieken in een parallel universum leeft waar S&V niet bestaat en de Pano-reportage dus nooit plaatsgevonden heeft, maar eerder dat hij hier in feite gewoon allemaal geen probleem mee heeft en het zelfs goedkeurt, waarom zou je anders zo'n verwerpelijk figuur als lijsttrekker op je eigen kieslijst zetten?!

Vlaams Belang stelt in haar partijprogramma18 op pagina 14 dan ook voor om het aanzetten tot haat en discriminatie uit het strafrecht te halen, zodat enkel nog aanzetten tot geweld strafbaar zou zijn. Ook andere antidiscriminatiewetgeving moet op de schop. En dat zijn slechts een paar van de vierenveertig (!) partijpunten die haaks staan op de mensenrechten, zo bleek uit onderzoek van rechtsgeleerden aan de UGent en de UHasselt, om nog maar te zwijgen over de morele verwerpelijkheid van een groot deel van de andere partijstandpunten.19

En Van Langenhove is absoluut geen uitzondering met zijn naziverheerlijking. Niet alleen heeft de partij haar wortels in de collaboratie met de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog, ook nu nog kunnen sommige Vlaams Belangers hun verlangen naar het nazisme maar met moeite verbergen:

En je kunt nu misschien nog zeggen dat sommigen van hen uit de partij zijn gezet na hun Hitlergroetjes en dergelijke, kan me niet schelen. Vlaams Belang werkt overduidelijk als een magneet die mensen met de meest verwerpelijke meningen naar haar toetrekt, zonder gelijke.

Vorig jaar nog publiceerde Vlaams Belang nog op haar eigen YouTubekanaal een filmpje genaamd "Eerbetoon aan Karel Dillen". Karel Dillen, mocht u hem niet kennen, is de geestelijke vader van Vlaams Blok. Deze schande op twee benen was zelf ook een aanhanger van het nazisme. Zo woonde hij bijeenkomsten van de Nieuwe Orde bij en noemde hij zichzelf een 'passief collaborateur'. Daarbij heeft hij ook de vertaling geschreven van Nuremberg ou La Terre promise, een boek dat gaat over hoe goed nazi-Duitsland wel niet was, waarin de Holocaust ontkend wordt en beweerd wordt dat de concentratiekampen in scène gezet werden.

Voor al de zeik dat “nazisme geen plaats heeft bij VB” is er ongelofelijk veel respect en eerbetoon aan collaborateurs en (neo)nazi's. En voor een partij die dag in dag uit zo hard liegt, is het natuurlijk ook niet zo verwonderlijk om voor het grote publiek een mooi masker op te zetten van beleefdheid, de mensen die zich niet in kunnen houden uit de partij te wippen, en achter de schermen nog altijd te dromen van een blanke etnostaat. De kaarsen uit, de schaamte uit.

Vlaams Belang is een partij die mensen aanzet tot haat en discriminatie tegen mensen die geen blanke huid hebben of moslim (of jood?) zijn, en wilt dat liefst ook wettelijk mogelijk maken. Racistische praat verkopen is oké, maar vluchten voor oorlog of ellende is een vuil misdrijf dat enkel op te lossen valt door hardvochtig met de slachtoffers om te gaan en hen hun mensenrechten te ontnemen.

Maar ja, laten we maar verderlezen over hoe volgens VB de vreemdelingen het grootste probleem zijn…

“Integratie mogelijk maken? Massa-imigratie stoppen!”

Alhoewel de asielimmigratie sterker gemediatiseerd is, is en blijft het grootste immigratiekanaal naar België echter de gezinshereniging. Eens een verblijfsvergunning in dit land verworven is, probeert de verblijfsgerechtigde vreemdeling immers vaak zijn gezin naar België te laten overkomen. Ook veel allochtonen van de tweede, derde of zelfs vierde generatie huwen nog al te vaak via een gearrangeerd huwelijk met een partner uit het land van herkomst, waarbij het huwelijk het middel is en de immigratie het doel.

Allee, in dit deel beginnen we weer met migranten te beschuldigen collectief het huwelijk te gebruiken voor gratis visa te kunnen krijgen. Het is dan ook heel gebruikelijk dat Vlaams Belang meent te mogen bepalen welk huwelijk echt is, en welk niet. Als zelfverklaard arbiter van wie van wie mag houden en hoe je jezelf tot uiting brengt, heeft de partij ook duidelijke standpunten jegens de holebi- en transgendergemeenschap, die ik hier tussendoor even zal toelichten:

Dus ja, ik zou maar niet teveel aandacht geven aan deze partij als het op huwelijkskwesties aankomt. Op geen enkele kwestie zelfs. Maar laten we toch maar verdergaan:

Via gezinshereniging en huwelijksmigratie immigreert er elk jaar het equivalent van de bevolking van een stad als Dendermonde naar België.

Amai, België barst uit z'n voegen. Elk jaar een nieuwe stad erbij! Of wacht, nee, da's niet gebeurd. Althans, toch niet van mensen met donkere huidskleur. Hoe komt het dan dat er zoveel gezinsherenigingen zijn?

Wel, Vlaams Belang is hier fijntjes vergeten om een bronvermelding te voorzien. Wat een toeval zeg! Gelukkig dat ik niet verlegen zit om mijn bronnen te vermelden. VB baseert zich hier op cijfers van de DVZ. En als u dat openklikt, zal u zien dat Vlaams Belang hier niet enkel de cijfers van gezinshereniging door vreemdelingen geeft, maar óók de cijfers van Belgen en Europeanen meetelt.20 Deze plotse vergroting van de onderzochte groep (namelijk mensen van buiten de EU) wordt nergens in de tekst aangekondigd. En de cijfers van het DVZ zijn voor niet-EU-vreemdelingen apart opgelijst, het is dus niet dat dit moeilijk te berekenen was of zo.

Dit is echter niet de enige keer in dit stuk dat er plotsklaps een veel grotere groep mensen wordt gebruikt om de cijfers artificieel op te krikken.

De grafiek “Proportie van de bevolking die allochtoon en autochtoon zijn” Laat zien dat er een hoop 'allochtonen' bijgekomen zijn. Maar wat is een allochtoon? Er zijn namelijk veel verschillende definities en dat kan soms voor wat verwarring zorgen in het dagelijks taalgebruik.

De ene definitie is niet 'fouter' of 'juister' dan de andere, maar het is gewoon belangrijk om duidelijk te maken in je document wat je exact bedoelt, zodat je de aangevoerde gegevens kunt vergelijken met ander cijfermateriaal.

Volgens Fort Europa is een allochtoon:

Een allochtoon heeft wel een gekende migratieachtergrond. Die persoon is ofwel zelf elders geboren of heeft ouders, grootouders… die in het buitenland geboren werden.

Die "…" maken de definitie nogal vaag, maar laten we even aannemen dat VB zich enkel tot ouders beperkt wat betreft de migratieachtergrond.21

Het is nogal een kluwen, maar op basis van de cijfers in Fort Europa, heb ik volgende criteria geëxtraheerd over hoe bepaald wordt of iemand een allochtoon, dan wel een autochtoon is:

Voldoet u aan al deze vier voorwaarden, dan bent u een autochtoon volgens Vlaams Belang. Zoniet, dan bent u een allochtoon.

Alhoewel dit zeker geen foute definitie is van 'allochtoon', is het wel een enorm brede definitie. Hoe breed? Wel, mijn lief Jonathan heeft een Belgische moeder, maar een (bij de geboorte) Nederlandse vader. Jonathan spreekt Vlaams met een Turnhouts accent (want hij is aldaar geboren en getogen), heeft altijd op een Vlaamse school gezeten en studeert aan de Universiteit Gent. Daarbij heeft hij nog minder lang in Nederland gewoond dan ikzelf. Maar volgens de definitie in Fort Europa is hij een allochtoon met de Belgische nationaliteit, en ik een autochtoon, want zowel mijn ouders als grootouders zijn allemaal in België geboren, met Belg als eerste nationaliteit. Da's wat ik bedoel met “een enorm brede definitie”.

Veel lezers met minstens één niet-Belgische (groot)ouder zullen nu denken: “Ja maar ja, komaan, ik voel mij wel degelijk een Belg. Tuurlijk, ik heb wel een bepaalde band met dat andere land langs (één van) mijn ouders, maar om mij daarvoor een allochtoon te noemen?” Exact, u bent net zo goed Belg als ik, beste lezer. En uw buitenlandse wortels doen daar geen afbreuk aan. Het zijn mensen gelijk u die van België zo'n divers land maken, met drie officiële talen alstublieft. Da's niet altijd gemakkelijk, dat geeft soms wat wrijvingen, da's waar. Diversiteit gaat niet vanzelf, dat vereist actieve politieke inzet. Maar als we willen, dan kunnen we dat. Of om het op z'n Duits te zeggen: Wir schaffen das.

Maar wacht even, dit document heet toch Fort Europa, en er wordt duidelijk gesproken over hoe we Europa moeten beschermen tegen immigratie van buiten Europa.
Wat als we nu eens een allochtoon definiëren als iemand die minstens één ouder

heeft die niet in de EU geboren is, oftewel zelf buiten de EU geboren is? Wel, op basis van de cijfers van Statbel (die VB zelf als bron aangeeft) krijgen we dan volgende verdeling23:

Grafiek van de verhouding Belgische inwoners met/zonder Europese achtergrond

Het aandeel niet-Europese allochtonen in België is de helft van wat er in Fort Europa geponeerd wordt, en is in de afgelopen twintig jaar in proportie met ongeveer 10 procentpunt toegenomen.

Maar we zijn er nog niet. Fort Europa heeft het duidelijk over immigratie van mensen die van buiten de EU naar hier komen, de asielzoekers. Met andere woorden: Niet-Belgen van buiten de EU. Sterker nog: Dit is de definitie die in de rest van Fort Europa gehanteerd wordt!

Met dat in het achterhoofd is dit de evolutie van het aandeel niet-Belgen van buiten de EU dat in België verblijft24:

Grafiek van de verhouding Belgische inwoners met/zonder Europese nationaliteit

Laten we nu eens voor de lol aannemen dat de stijging van het aantal niet-Europeanen in België zal blijven doorzetten aan hetzelfde tempo. Als we een lineaire regressie doen op de cijfers van de voorbije twintig jaar, dat dan extrapoleren25 en dan kijken wat het aandeel niet-Europeanen in België zal zijn, dan krijgen we als resultaat:

import numpy as np
data = np.array([
 [2000, 0.0320], [2001, 0.0284], [2002, 0.0265], [2003, 0.0262], [2004, 0.0267],
 [2005, 0.0270], [2006, 0.0285], [2007, 0.0300], [2008, 0.0312], [2009, 0.0321],
 [2010, 0.0340], [2011, 0.0368], [2012, 0.0387], [2013, 0.0384], [2014, 0.0383],
 [2015, 0.0396], [2016, 0.0410], [2017, 0.0425], [2018, 0.0438], [2019, 0.0451],
 [2020, 0.0462], [2021, 0.0468]])

regressie = np.polyfit(x=data[:,0], y=data[:,1], deg=1) 
extrapolatie = np.poly1d(regressie)

huidig_jaar = 2022
percentage = extrapolatie(huidig_jaar)
while percentage < 0.2:
  huidig_jaar += 1
  percentage  = extrapolatie(huidig_jaar)

huidig_jaar
>>> 2172

Het aandeel niet-Europeanen in België zou (met de huidige trend) pas 20%26 bedragen… na het jaar 2172. Met andere woorden: Nadat ik, u, en iedereen die we kennen al lang de pijp uit zullen zijn.

WAARSCHUWING: Dit is géén verantwoorde toepassing van statistiek, en deze voorspelling mag dus zeker niet voor waarheid aangenomen worden! Ik heb enkel de bewering van Vlaams Belang eens doorgetrokken naar de toekomst, om zo de complete achterlijkheid te illustreren van de zogenaamde grand remplacement27 oftewel de omvolkingstheorie, die stelt dat mensen met blanke huidskleur verdrongen zullen worden door mensen met donkere huidskleur, met behulp van een politieke elite. Dit is een racistische complottheorie die wordt aangehangen door neonazi's en blank-supremacisten28 wereldwijd, en dus ook door Vlaams Belang, voornamelijk bij monde van Tom Van Grieken, Filip Dewinter en Dries Van Langenhove. In het jaarrapport van de Belgische Staatsveiligheid (VSSE) wordt dan ook expliciet gewaarschuwd voor de dreiging die uitgaat van extreemrechts, de omvolkingstheorie en de aanhangers ervan. De bewoordingen van het VSSE zijn dan ook direct te linken aan het discours dat Vlaams Belang en haar boegbeelden al jarenlang voeren:

Ook binnen het anti-islam en anti-asielactivisme verhardt de toon. Dit zijn nog steeds de thema’s die extreemrechts het meest beroeren. Betogingen tegen nieuwe asielcentra of moskeeën volgen elkaar op, waarbij extreemrechtse activisten en rechtse populisten de onrust oppoken bij angstige buurtbewoners. Het ongenoegen bij deze groeperingen die het licht zagen na de vluchtelingencrisis van 2015-2016 richt zich bovendien niet meer uitsluitend tegen moslims of vluchtelingen, maar in toenemende mate ook tegen politici, die worden aanzien als ‘volksverraders’, of tegen de ‘linkse leugenpers’. In enkele zeldzame gevallen dreigen extreemrechtse groeperingen ook met gewelddadige acties tegen doelwitten uit de moslimgemeenschap, asielcentra of politici.

Betogingen tegen asielcentra of moskeeën, angst oppoken bij buurtbewoners, ongenoegen jegens vluchtelingen, politici en de 'linkse leugenpers', … Het lijkt een beknopte opsomming van alles wat Vlaams Belang doet (of mensen toe aanzet).

De illustratie op de betreffende pagina's over welk soort mensen het hier gaat laat ook weinig aan de verbeelding over:

Afbeelding van rapport VSSE met nazi-illustratie

Het probleem is niet dat Fort Europa "allochtoon" op een bepaalde manier definieert. Het probleem is dat het document overduidelijk geënt is op het idee dat Europa beschermd moet worden tegen een (ingebeelde) gevaarlijke, grote influx van niet-Europeaanse allochtonen, maar als er uiteindelijk cijfers worden bijgehaald over het aantal allochtonen in België, er ineens een veel bredere definitie van allochtonen gehanteerd wordt, waarbij Europeanen (en hun in België geboren kinderen) óók als allochtonen beschouwd worden, alleen maar om de verdeling autochtoon-allochtoon kunstmatig bij te kunnen stellen.

Terminologie

Als u Fort Europa zelf ook aan het meevolgen bent, dan is u misschien opgevallen dat de term "allochtoon" in Fort Europa ook nergens anders gebruikt wordt dan in dit gedeelte. Het gaat altijd over asielzoekers, illegalen, vluchtelingen en fraudeurs, nooit over allochtonen. Een advocaat van de duivel zou dus kunnen stellen dat ik Vlaams Belang hier valselijk beschuldig van de lezers te misleiden: “Wijs mij dan aan waar allochtoon op een andere manier gedefinieerd wordt!”

Dit is een zeer flauw excuus. Sterker nog, het is opnieuw een smerige tactiek om terechte kritiek te kunnen verwerpen: “We hebben 'vluchteling' en 'allochtoon' toch duidelijk gedefinieerd in het begin van Fort Europa, en we hanteren overal dezelfde definitie. Wij kunnen er niet aan doen dat een lezer daar overheen kijkt!”

Die vlieger gaat echter niet op: De semantiek van het volledige document is duidelijk gericht op niet-Europese immigratie naar Europa. Het cijfermateriaal dat dan gegeven wordt, moet dan ook over diezelfde groep gaan.

Voor veel mensen zijn termen als asielzoeker, vluchteling en allochtoon niet duidelijk afgelijnd, en het is zeer aannemelijk dat een gemiddelde lezer dan ook geen goed beeld heeft hoe deze zich verhouden ten opzichte van elkaar. Er is dus een reëel gevaar dat er verwarring optreedt omdat de rest van de tekst over niet-Europese migratie gaat.

Beeld u eens het volgende in: Iemand stelt een document op met als titel "Fort Trottoir", waarin opgeroepen wordt om de verkoop van auto's tegen te houden, want “auto's zijn de oorzaak van vele problemen in onze samenleving.” Er wordt doorheen de hele tekst gepraat over "auto", "rijdende doodskist", 'luchtvervuilers' en 'stadslast', maar nergens wordt het woord 'voertuig' gebruikt.

Maar dan komt er een stukje waarin staat: “Auto's zijn een dodelijk gevaar in het verkeer. Van alle dodelijke slachtoffers in 2020, zat 86,8% in voertuigen, zo blijkt uit de cijfers van Statbel.”

Maar voertuigen, dat zijn niet enkel auto's, maar ook bussen, vrachtwagens, moto's, brommers en zelfs fietsen! Maar omdat de auteur in het begin van Fort Trottoir "voertuig" gedefinieerd heeft zoals het in de wegcode staat, staat er hier toch niks wat gelogen is, of wel?

Zou u dat eerlijk vinden? Wie is er volgens u hier op uit om de lezer te misleiden:

Awel, dát is waarom ik zeg dat Vlaams Belang hier opzettelijk uit kwade wil gehandeld heeft.

Het "consistente" gebruik van de termen wijst er (paradoxaal genoeg) dus net op dat Vlaams Belang opzettelijk misbruik maakt van deze verwarring bij een doorsnee lezer: Nergens wordt expliciet gewaarschuwd dat de groep waarnaar verwezen wordt in dit deel van de tekst substantieel verschilt van de rest van Fort Europa. Dit alles omdat VB goed weet dat, als je dezelfde definitie consequent toepast, de term massa-immigratie compleet ridicuul overkomt, zo blijkt uit de cijfers die uit dezelfde bron komen die Vlaams Belang hanteert. Het is dus niet dat ze er per ongeluk overheen gekeken zou hebben. Neen, het is opnieuw de zoveelste leugen om een doembeeld te scheppen van een groep vreemdelingen die "ons volk" komt verdringen, en daar al goed in geslaagd zou zijn.

Integratie

(Nota: Dit puntje komt niet letterlijk voor in Fort Europa, maar ik moet mijn analyse een beetje schikken om alle uitleg goed te kunnen brengen.)

Het klopt dat een deel van de bevolking van vreemde afkomst succesvol geïntegreerd en zelfs geassimileerd is in onze samenleving. Als we echter naar het grotere plaatje kijken, moeten we vaststellen dat de integratie grotendeels mislukt is.

Hoe meer ik van Vlaams Belang zie en lees, hoe meer ik de indruk ben aangedaan dat, als er iemand niet geïntegreerd is in de Belgische samenleving, het wel VB zelf is.

In het schooljaar 2019-2020 had bijvoorbeeld maar liefst een kwart van de kleuters in het Vlaamse leerplichtonderwijs een andere thuistaal dan het Nederlands. Het aandeel niet-Nederlandstalige kinderen in het onderwijs neemt jaar na jaar toe. Bij een succesvolle integratie zou men uiteraard het omgekeerde verwachten.

Wat er hier niet verteld wordt is dat 85% van de Vlaamse kinderen geen enkele Nederlandse taalondersteuning nodig heeft om in het lager onderwijs in te stappen, en soms slechts een beperkte hoeveelheid extra taalondersteuning. Plus, zoals het artikel zelf ook aangeeft: in en rond Brussel is er ook een invloed van Franstalige kleuters die naar Vlaamse scholen gestuurd worden, en mensen die een Belgische taal spreken beschouw ik niet als een teken van gefaalde integratie. (Er is echter geen exact cijfer beschikbaar over hoe groot die invloed is, wat wel spijtig is.)

Daarmee wil ik niet zeggen dat er bij kinderen met een andere thuistaal geen taalproblemen zijn: Zij lopen inderdaad een hoger risico op slecht begrip van het Nederlands.
Daarom dat de Vlaamse regering ook al geruime tijd stappen onderneemt om kinderen te testen op hun taalvaardigheid. Dit is wat ik daarstraks bedoelde met de nood aan het adequaat ondersteunen van Belgen met een migratieachtergrond. Door hen te verketteren bereik je niks, maar door hen gepast te begeleiden, kunnen we ervoor zorgen dat ook deze mensen alle kansen krijgen die gewone Belgen ook krijgen.

Ook andere factoren bewijzen dat van een integratie van veel allochtonen niet of nauwelijks sprake is. Zo stemde net geen 75 procent van de Belgische Turken bij de Turkse presidentsverkiezingen in 2018 op Erdogan.
../..
Een ander teken aan de wand is het onderzoek van Ruud Koopmans die de moslimgemeenschap in zes Europese landen bevroeg. Zijn conclusie luidde dat ruim [de] helft van de moslims in België fundamentalistisch is.

Dit is een veralgemening die absoluut niet opgaat voor alle allochtonen, maar gaat over een probleem dat zich specifiek stelt binnen de Turkse en Marokkaanse diaspora29: De herkomstlanden oefenen sociale druk uit op de diaspora om die bevolkingsgroepen kunstmatig aan zich te binden. Zo liet de VRT in Pano zien hoe Turkije en Marokko via moskeeën en intimidatie moslims beïnvloeden met radicale zever die op niks slaat, en hiervoor niet om een leugen verveeld zitten. In feite hetzelfde wat Vlaams Belang doet met de Vlaamse bevolking.
In Zondag met Lubach werd getoond hoe de Turkse autocraat Erdoğan verschillende technieken aanwendt om Turken buiten Turkije kunstmatig voor zich te winnen.

Maar dit is een specifiek probleem dat ook een specifieke aanpak vereist, en kan onmogelijk uitgesmeerd worden over andere allochtonen, laat staan dat het als bewijs kan dienen voor hun zogezegde collectief 'gefaalde' integratie.

Vlaams Belang had hier een uitgelezen kans met een echt bestaand probleem dat de integratie van Turken en Marokkanen daadwerkelijk en systematisch bemoeilijkt, en zou daarop ook echt kunnen inspelen om het deze mensen makkelijker te maken te integreren in onze maatschappij. Voor de mate waarin de partij bezig is met migratie zou het een koud kunstje moeten zijn om toch met één goed voorstel op de proppen te komen.

In plaats daarvan koos de partij ervoor om het in te zetten voor haar discriminerende retoriek. Want het gaat Vlaams Belang ook niet om mensen helpen met integratie. Het gaat de partij om mensen kwetsen en kwellen die niet genoeg op ons lijken, en hen te verachten als illegalen.

Een belangrijk element van het integratieprobleem is bovendien de dubbele nationaliteit waar de meeste allochtonen in onze samenleving over beschikken. Het blijft ook allochtonen generatie na generatie binden aan hun herkomstland.

Dit geldt niet voor alle allochtonen, maar (opnieuw) specifiek voor Turken en Marokkanen; Turkije en Marokko hanteren namelijk een idioot principe voor burgerschap: Als minstens één van je ouders Turk/Marokkaan is, ben jij automatisch ook Turk/Marokkaan, ongeacht waar je bent geboren en of je dat wilt of niet.

Voor Turkije is het zelfs zo dat, als je je dienstplicht niet vervuld hebt, je automatisch geen afstand meer kunt doen van je Turkse nationaliteit, aldus de Nederlande Rijksoverheid.

Voor Belgen en Nederlanders met Marokkaanse wortels is afstand doen van hun Marokkaanse nationaliteit al helemaal problematisch, want de Marokkaanse nationaliteit kún je praktisch niet opzeggen. Dit irriteert dan ook vele Marokkaanse Nederlanders tot op het bot:

Een deel van de Marokkaanse Nederlanders wil ook gewoon niet meer geassocieerd worden met een ondemocratisch land dat op allerlei manieren invloed en druk uitoefent op Nederlanders met Marokkaanse achtergrond, waardoor ze zich niet vrij voelen om bijvoorbeeld in Nederland openlijk kritiek te uiten op Marokko.

Daarom vinden zij dat de Nederlandse regering harder moet knokken voor zijn burgers en ze moet beschermen tegen de landen die hen als hun onderdanen beschouwen, terwijl zij hier zijn geboren en zich Nederlandse burgers voelen.

Dus, wat is de oplossing die Vlaams Belang voorstelt voor deze mensen?

Al wie over de dubbele nationaliteit beschikt moet dan ook voor de keuze worden gesteld om afstand te doen óf van de Belgische óf van zijn herkomstnationaliteit.

En in se komt dat er dus op neer dat een hele hoop mensen, zelfs als die in België geboren zijn, hun Belgische nationaliteit zouden moeten inleveren, want de herkomstnationaliteit30 andere nationaliteit kunnen ze soms niet inleveren.

Kwatongen zullen beweren dat Vlaams Belang zich nergens expliciet uitspreekt tegenover Marokkanen of Turken. Helemaal waar. Mensen die voor Vlaams Belang opkomen hebben zeker niks tegen deze mensen. Ik verzin dat hier allemaal hoor.

Een gelijkaardige bewering is dat de partij zich ook nergens letterlijk tegen mensen met donkere huidskleur uitspreekt, en dat ik de partij hier van iets beschuldig waar ze zelf niet toe oproept, namelijk discriminatie en racisme. Echter, deze methode is een beproefde techniek: Door voorstellen te doen die niet expliciet racistisch of discriminerend zijn, maar die wel buitenproportioneel bepaalde minderheden viseren en benadelen, kun je je uiteindelijke racistische doelstelling ook bekomen. Je hoeft daarvoor niet expliciet met scheldwoorden en racistische praat spreken. dat werkt zelfs averechts, omdat mensen dan ook zien en horen hoe je echt denkt. Dit werd al in 1981 eens uitgelegd door een strateeg van de republikeinse partij van de Verenigde Staten, Lee Atwater:

You start off in 1954 by saying “nigger, nigger, nigger”. By 1968, you can't say “nigger”, that hurts you, backfires. so you say stuff like “forced busing”, “state's rights” and all that stuff, and you're getting so abstract now, you're talking about cutting taxes and all these things you're talking about are totally economic things and a byproduct of them is: blacks get hurt worse than whites.
../..
“We want to cut this, and we want—” is much more abstract than even the busing thing, and a hell of a lot more abstract than “nigger, nigger”.

Je begint in 1954 met 'nikker, nikker, nikker' te roepen. Maar vanaf 1968 kun je niet meer 'nikker' roepen, want dan ondervind jijzelf daar problemen van, het werkt averechts. Dus dan praat je maar over zaken zoals 'wie waar in de bus mag zitten', de rechten van de deelstaten, dat soort dingen. Je bent nu zo abstract aan het praten dat je al bezig bent over belastingen opheffen. Dat zijn allemaal compleet economische dingen, en de bijwerking daarvan is dat zwarten erger benadeeld worden dan blanken.
../..
'We willen dit opheffen', 'we willen dat opheffen' is een stuk abstracter dan zeggen wie waar op de bus mag zitten, en absoluut een stuk abstracter dan 'nikker, nikker'.

En dat is waarom de partijtop van Vlaams Belang vroeger dit soort dingen zei:

Naar: VRT - Dank dat u bij ons was: Naar de stembus

En nu liever praat over het afschaffen van antidiscriminatiewetgeving

(p. 94

partijprogramma), opheffen van het gelijkenkansencentrum (p. 14), opheffen van verbod op oproepen tot haat en discriminatie (p. 14), afbreken van de Conventie van Genève (p. 28), verbieden van praktijktesten tegen racisme (p. 14)… Want het uiteindelijke gevolg van al die maatregelen bij elkaar is: Hoe donkerder je huid, hoe meer problemen je ervan zult ondervinden.
Tuurlijk, al die maatregelen zeggen expliciet niks over huidskleur, dus er zullen ook sowieso slachtoffers vallen bij wie een blanke huid heeft. Maar voor VB is dat gewoon nevenschade, het overgrote merendeel van de slachtoffers zal wel degelijk bestaan uit moslims en mensen met een donkere huidskleur, daar steek ik mijn hand voor in het vuur.

Deze techniek van moslims en vluchtelingen gebruiken als een soort synoniem voor vreemdelingen wordt ook wel racialisering genoemd:

In racismeonderzoek gebruikt men hiervoor het concept 'racialisering'. Hier gaat het dan niet om 'ras' zelf, maar over het proces dat ertoe leidt bepaalde groepen mensen te zien als raciale groepen. We hoeven ons echter niet blind te staren op de manier waarop het Vlaams Belang onder de mom van islamkritiek en kritiek op het multiculturalisme minderheden en in het bijzonder moslims racialiseert. Het venijn zit hem immers veeleer in hoe de partij op grond daarvan de Vlaming in beeld brengt en racialiseert.

Dus nee, letterlijk zal de partij niet meer van die vuile praat verkopen of expliciet richten op huidskleur. Maar door iets verder kijken dan wat Vlaams Belang zegt, de gevolgen van haar doelstelling te identificeren en dat te linken aan al het andere discours, komt de duistere waarheid bovendrijven. Da's volgens mij ook de bedoeling van een analyse; niet alles op zichzelf beoordelen, maar de volledige context betrekken.

De bouwstenen van Fort Europa

Hier is het volgens Vlaams Belang vooral om te doen: Een 50-puntenplan waar Fort Europa om draait. Als het van de partij afhangt treden deze morgen al in voege. Ik zal hier nog de belangrijkste belachelijkste punten overlopen. Niet dat de anderen zo geweldig zijn, maar ik heb er al een deel eerder behandeld en deze analyse begint zo ook al fel aan te dikken.

“Het versterken van opvang in eigen regio”

Als basisbeginsel van het asielbeleid moet gelden dat een vluchteling wordt opgevangen in een veilig gebied in de regio van herkomst.

Ik heb al getoond hoe

Dit "basisbeginsel" is vandaag al de standaard, is het dan de bedoeling dat die laatste groep ook maar blijft waar het letterlijk zo erg is, dat die stakkers beslissen om naar een ander continent te reizen?

In het licht van de weerstand die Vlaams Belang heeft tegen zowel legale als illegale immigratie, is dit in feite een verkapte stelling, die aaneengeplakt luidt: Geen enkele vluchteling meer in Europa. Punt.

“Fysieke barrières rond de Europese buitengrenzen”

Ah, het fameuze barrièreplan. Dat heeft die domme president in de Verenigde Staten ook geprobeerd. Duidelijk een inspiratie voor Tom Van Grieken, getuige het smerige document waar u de analyse van aan het lezen bent. En moest u eraan twijfelen: Vlaams Belang, als enige partij in België, was “verheugd over de verkiezing van Donald Trump”.Dat land likt nu nog de wonden die zijn wanbeleid en gedragingen hebben geslagen.
Wat kan ik zeggen, soort zoekt soort.

We zien hier ook de eerste concretisering van de abstracte term "fysieke barrière":

Om die zeer precaire grens beter te bewaken, moeten er muren, hekkens en andere barrières komen op plaatsen waar er veel illegale immigratie plaatsvindt, zogenaamde ’hot spots’. Deze obstakels kunnen deel uitmaken van een reeks maatregelen om de buitengrens beter te beschermen.

Muren en hekkens op ’hot spots’. Wel, laat ons eens kijken waar Fort Europa zegt dat die ’hot spots’ liggen. Het prentje op pagina 6 komt overeen met dat van Frontex:

Enfin, dat waren toen de hotspots. Een eigenschap van vluchtelingen is dat ze mensen zijn, en dus zelf kunnen kiezen welke route ze nemen om te vluchten. Met andere woorden: Stel dat we een ondoordringbare31 muur bouwen over de hele Westelijke Balkan. Wat houdt vluchtelingen dan tegen om via Oekraïne Europa binnen te komen? Inderdaad, je hebt met de ondoordringbare muur te bouwen de hotspot verplaatst naar een andere locatie!
Dit gedachte-experiment is trouwens niet uit de lucht gegrepen: Weet u nog toen Hongarije een gigantische barrière met concertinadraad aanlegde langs de grens met Servië? Wel, de vluchtelingen besloten gewoon om een ommetje te maken langs Kroatië, waarna Hongarije besloot de grens met Kroatië ook dicht te timmeren. Waarop de vluchtelingen, u raadt het natuurlijk al, gewoon via Slovenië Europa binnenvluchtten.

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit niet met nieuwe barrières zou gebeuren. Fysieke barrières stoppen migranten niet, ze verplaatsen de migrantenstroom.
Een simpel weerwoord zou dan zijn: “Dan moeten we maar de hele buitengrens van Europa in één keer barricaderen!” Oké. Ik richt me nu tot u, de mensen die denken dat dat een goed idee is.

Die kleuter die van 2016 tot 2020 president was van de VS had ook het idee om de grens met Mexico te barricaderen met een gigantische muur. Een fysieke barrière, zo u wilt.
Een fysieke barrière die mensen niet tegenhoudt, de VS miljarden per jaar blijft kosten en een ramp voor de lokale ecosystemen betekent.

Bedenk nu dat de lengte van grensbarrières tussen de VS en Mexico op dit moment ongeveer 1200 kilometer lang is. De afstand van de Straat van Gibraltar tot het grensgebied van Polen, oftwel: de buitengrens van Europa die volgens Fort Europa (en de mensen die dat een goed idee vinden) afgeschermd dient te worden is meer dan 14.000 kilometer, oftewel meer dan tien keer langer dan de grens van de VS en Mexico.
Ik heb dat zelf afgemeten en de kartels in de landsgrenzen van het Europese vasteland dan nog buiten beschouwing gelaten, anders zou het gemakkelijk een pak langer zoveel worden. U mag het zelf ook eens aftekenen als u daar goesting voor heeft.

U kunt zich dus al direct voorstellen hoeveel miljarden een gelijkaardig project de Europeanen zou kosten. Maar om daar een beter beeld van te krijgen, kunnen we ook dichter bij huis kijken; sommige Europese landen hebben nu al fysieke barrières gebouwd!

Hongarije dacht bijvoorbeeld dat het de rekening voor de helft door de EU kon laten betalen. Dit leert ons dat de ruim 500 kilometer lange grens (volgens Hongarije) €800.000.000 kost.

Laten we de pro-muurmensen een voordeel geven en zeggen dat het maar €750.000.000 kost voor 500 kilometer. Dan kunnen we ook een mooi rond getal bereiken van anderhalf miljoen euro per kilometer grensmuur. Da's €1.500 per meter, welteverstaan.

Dan komen we tot een kost van minstens eenentwintig miljard euro. Ik herhaal het voor de mensen die van hun stoel gevallen moesten zijn, meer dan €21.000.000.000 voor een gigantisch, dom en lelijk ding, dat een verwaarloosbare kans op slagen heeft, ik heb de Europese eilanden zoals Cyprus, Malta en Sardinië nog niet eens meegeteld.

Dat is meer dan 10% van de volledige jaarbegroting van de Europese Unie, en da's enkel nog maar de initiële bouwkosten. Het totaalpakket aan onderhoudskosten en verloning van grenswachters zou ongetwijfeld jaar na jaar honderden miljoenen euro's geld kosten. Zo liet de Hongaarse premier Orbán weten dat het onderhoud van zijn grensmuren de laatste zes jaar al ~€1,6 miljard heeft gekost.
Maken we opnieuw de rekening, dan bedragen de geprojecteerde onderhoudskosten voor een Europese grensmuur op het vasteland bijna €7,5 miljard per jaar.

Ik denk dat het wel zo klaar als helder pompwater is dat dit alles een gigantische deuk zou slaan in het budget dat de EU zou kunnen spenderen aan dingen die wél helpen, want, opnieuw: Fysieke barrières stoppen migranten niet, ze verplaatsen de migrantenstroom. Havens zullen bijvoorbeeld onmogelijk gebarricadeerd kunnen worden, en het is nog maar de vraag hoeveel mensen zo'n lelijke dingen zullen tolereren op hun kustlijnen.

Nu, ik zou kunnen blijven rekenen en projecties maken van het totale kostenplaatje, en misschien zit ik er een paar miljarden naast, dat is het punt niet. Het punt wat ik wel wil maken is overduidelijk: fysieke barrières zijn ongelofelijk dure dingen die (zoals de recente geschiedenis ons leert) niet het beoogde doel bereiken. Dit staat dan nog allemaal los van de boodschap die zulke maatregelen sturen; de boodschap dat vreemdelingen geen plaats hebben binnen Europa, en dat we nog liever miljarden euro's door onze eigen neus boren dan naar onze waarden van solidariteit te handelen. Waarden die voor Vlaams Belang duidelijk op de schop moeten:

Niet om Fort Europa hermetisch af te sluiten, maar om eindelijk zelf te beslissen wie we binnenlaten en het winstmodel van mensensmokkelaars aan banden te leggen: goede gasten bellen aan en komen langs de voordeur binnen, en breken niet het raam om stiekem binnen te glippen.

En weeral een metafoor van de denkbeeldige vluchteling als inbreker. Wééral het op voorbaat criminaliseren van mensen die gewoon asiel willen aanvragen. Wééral liegen en bedriegen om de vreemdelingenhaat op te poken.

Dit document van meer dan veertig pagina's zou de uitgelezen kans moeten zijn om de concrete soort fysieke barrières van "Fort Europa" gedetailleerd uit te leggen, op een landkaart al eens aan te duiden waar die allemaal moeten komen en wat de mogelijke problemen kunnen zijn op die locaties, en op z'n minst een antwoord te geven op hoeveel het gaat kosten, de meest triviale vraag die je op vijf seconden kan bedenken, zodat we ook al eens een idee hebben hoe dit zou afsteken tegen de kosten van ons huidige asielbeleid.
In plaats daarvan krijgen we een vage opsomming van hoe het er 'mogelijks' uit kan zien (waaronder “andere barrières”), de variabele term ’hot spots’ als plaatsbeschrijving (waarvan ik daarnet al liet zien dat die gemakkelijk op enkele weken tijd kunnen wijzigen), en geen enkel wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van dit idee, tegenover een zondvloed aan bevindingen van gelijkaardige projecten die fysieke barrières (figuurlijk én letterlijk) met de grond gelijk maken.

Dit idee van 'fysieke barrières' op de Europese buitengrenzen is misschien wel het voorbeeld bij uitstek van wat Vlaams Belang is: Een partij van racistische, oppervlakkige mensen die racistische, oppervlakkige ideeën bedenken om complexe problemen op te lossen, die bij de geringste poging tot kritische reflectie als een kaartenhuisje ineenstorten. En dat alles gebaseerd op een verzameling leugens, halve waarheden en het demoniseren van mensen die vluchten voor een chaos en ellende die soms niet met woorden te beschrijven valt.

En voor dit soort mensen stemt één vijfde van de Vlamingen.

“In het GEAS moet een duidelijk onderscheid komen tussen asielzoekers die illegaal de EU binnenkwamen en zij die dit legaal deden”

90% van immigranten die in Europa binnenkomen betaalde mensensmokkelaars. De gemiddelde kostprijs van zo een oversteek bedraagt 3.000 euro. De manier waarop mensen Europa binnenkomen wordt thans echter buiten beschouwing gelaten bij de asielaanvraag. Het Gemeenschappelijk Europees Asiel Systeem (GEAS) maakt immers geen enkel onderscheid tussen een asielzoeker die legaal de EU binnenkwam en wie niet legaal binnenkwam. Wij willen illegale immigratie echter niet belonen. Daarom moet er sprake zijn van deze twee onderscheiden categorieën.

De reden dat de manier van aankomst niet in beschouwing genomen wordt, is omdat deze in geen enkel opzicht relevant is of iemand al dan niet recht heeft op asiel.
En opnieuw: de definitie die Vlaams Belang hanteert voor "illegalen" bestrijkt elke persoon zonder verblijfsvergunning. Lees: iedereen die nog een vergunning moet aanvragen. Álle asielzoekers dus.

Dit wordt dan maar verdedigd door te verwijzen naar het feit dat veel asielzoekers beroep doen op mensensmokkelaars. Alsof ze met plezier duizenden euro's neertellen voor clandestiene reizen, waarna ze vaak nog op elk vlak mishandeld worden. De verantwoordelijkheid van deze criminaliteit in de schoenen schuiven van de grootste slachtoffers ervan is totaal onverdedigbaar.

Men kan ook onmogelijk verwachten dat iemand die niet in Europa woont, weet wat in de Europese wetboeken staat inzake asielbeleid. Sterker nog, veel Europeanen zelf kennen de wetten hierover nog niet eens! Dit is zo'n smerige maatregel om gewoon maar zoveel mogelijk mensen asiel te kunnen weigeren: Door overal wettelijke hindernissen in de weg te leggen, in de hoop dat ze over eentje struikelen en ze direct als "overtreders van de wet" kunnen gebrandmerkt worden. Daarom ook dat VB voorstelt in punt 27 om iedereen die “via illegale routes naar ons land reist” het automatisch onmogelijk te maken om ooit nog asiel te krijgen.

“Uitzonderingsmaatregelen toelaten in Europese verdragen bij noodtoestand”

Illegale immigratie kan zich door politieke situaties plots sterk concentreren in een bepaald tijdsbestek. Daarom moeten er veiligheidsmechanismen ingebouwd worden in de huidige richtlijnen en verdragen. Noodsituaties vereisen noodmaatregelen. Bij dergelijke situaties moet het aan de lidstaten worden toegestaan om snel en proportioneel te handelen, om de veiligheid van het Europese continent te verzekeren ook als dat in normale omstandigheden tegen verdragsbepalingen ingaat.

Met dit voorstel zegt Vlaams Belang dat het wettelijk mogelijk moet worden om andere wetten (“verdragsbepalingen”) niet te volgen.
De doelstelling is hiermee om belangrijke grondwetten en mensenrechten binnen de EU te kunnen negeren als een land maar een "noodtoestand" uitroept. Dit is absoluut buitenproportioneel en staat haaks op de principes van de democratie, omdat zoiets de overheid zou toelaten zonder democratisch overleg acties te ondernemen.

Een bekend voorbeeld van hoe dit systeem misbruikt zou worden vinden we terug in de VS, toen de toddler-in-chief een noodtoestand uitriep om zonder goedkeuring van het congres zijn muur te financieren. Ik durf er donder op zeggen dat Vlaams Belang exact hetzelfde zal doen, want als er iets is wat nu onderhand wel duidelijk moet zijn, is dat ze glashard zal blijven liegen om mensen te overtuigen dat er teveel migranten zouden zijn.
Da's trouwens geen loze voorspelling; op

p. 56-57 van het VB-partijprogramma

staat dat ze de noodtoestand wilt uitroepen om zo direct al moslims die (vermoedelijk) geradicaliseerd zijn zonder rechtsproces preventief te kunnen opsluiten. Onder gelijkaardige voorwendsels van "veiligheid" worden in landen over de hele wereld dissidente stemmen de mond gesnoerd, kijk maar naar Hongkong voor een prachtvoorbeeld hiervan. Het verdient dan ook een serieus debat over de plaats van Vlaams Belang binnen onze maatschappij, als ze meent zo'n doelen te mogen nastreven.

“Sancties voor luchtvaartmaatschappijen die deelnemen aan mensensmokkel”

Luchtvaartmaatschappijen die blijven vluchten aanbieden naar landen waar immigranten worden gebruikt als wapen, moeten worden gesanctioneerd. immigranten nemen immers bijvoorbeeld het vliegtuig naar Wit-Rusland, om daar dan aan de grens met Europa te worden afgezet.

Dit is op zich geen slecht voorstel, ware het niet dat deelname aan mensensmokkel vandaag al gesanctioneerd wordt naar Europees recht. Dus wat bedoelt Vlaams Belang dan wel met dit voorstel? Namelijk dat alle vluchten worden gesanctioneerd. Elke vlucht naar Wit-Rusland, van waar dan ook, moet afgeschaft worden, omdat de kans bestaat dat er immigranten opzitten die dan misbruikt worden.
Effectief vraagt Vlaams Belang hier dat de EU een soort vliegverbod afroept over bepaalde landen op basis van of er teveel immigranten via dat land naar Europa komen.32 Maakt niet uit of er andere soorten reizigers dat traject nemen. Voor het heilige doel van immigratie stoppen is geen maatregel te drastisch.

Merk op hoe, na veelvuldig gebruik van de term 'illegalen' in deze paragraaf gesproken wordt van 'immigranten'. Terminologie, weet u nog? Dat zit namelijk zo: De immigranten in kwestie zijn uitzonderlijk, omdat het vluchtelingen waren die wel degelijk officiële visa hadden aangevraagd vóór hun vertrek naar Wit-Rusland. Zoals ik eerder al zei: Zelfs legale immigratie is een probleem voor Vlaams Belang als uw huid teveel pigment bevat.

“De EU-gezinsherenigingrichtlijn moet verstrengd worden”

De Europese richtlijn rond gezinshereniging moet zo streng en strikt mogelijk worden toegepast in afwachting van de gewenste volledige overheveling van deze bevoegdheid naar de lidstaten.

Het is ook belangrijk om eens dieper in te gaan op die “overheveling naar de lidstaten”. Deze uitspraak past namelijk in de doelstelling van Vlaams Belang om de Europese Unie zoveel mogelijk te ontmantelen. De bescherming die de Europese mensenrechten en instanties bieden aan de EU-onderdanen zijn een doorn in het oog van VB, omdat ze veel voorstellen van VB wettelijk blokkeren (en moest u nog niet overtuigd zijn: dat is goed).

Zo stelt de partij in haar programma ook voor om het volledige Europees Parlement en de Europese Commissie op te doeken, twee van de belangrijkste Europese organen. En er zullen in Fort Europa nog veel voorstellen volgen die, om ze in te voeren, vereisen dat België uit de EU stapt.

“Opt-out uit het Europese asiel- en migratierecht zoals Denemarken”

Het Vlaams Belang pleit voor een heronderhandeling van onze positie in het Verdrag van Lissabon, waarbij er gelijkaardige protocollen zouden moeten worden opgesteld voor ons land als voor Denemarken, zeker waar het gaat over [asiel] en migratie.

Ik vraag mij af wat Vlaams Belangers eigenlijk slikken als ze zo'n prietpraat neerpennen, maar het moet echt goeie shit zijn.

België heeft haar handtekening onder dat verdrag gezet, een verdrag dat álle EU-lidstaten unaniem hebben goedgekeurd (want iedereen had trouwens vetorecht). Die beslissingen worden niet lichtzinnig genomen, integendeel.
En nu, meer dan tien jaar na het Verdrag van Lissabon te hebben ondertekend, vindt Vlaams Belang dat we maar op eigen houtje eens moeten gaan zeggen tegen de andere EU-lidstaten dat we dit verdrag willen wijzigen. Of…

Of wat? Serieus, wat is de hefboom hier? Denemarken kreeg haar protocollen toen er twaalf EU-lidstaten waren. Er zijn er nu zevenentwintig! En herinner, elk van hen heeft vetorecht in zo'n verdragen. Ik ben razend benieuwd hoe Vlaams Belang voorziet om 26 landen te overtuigen om speciaal voor ons dit verdrag te wijzigen, zodat we kunnen beginnen met die immigranten uit ons land te verwijderen.

De enige wettelijke hefboom die België heeft, is dreigen met… Jawel, artikel 50, om België uit de EU te doen treden. En als dat moet, dan zal Vlaams Belang dat ook doen, het was namelijk de enige partij in België die de Brexit loofde. En hoe verging dat het Verenigd Koninkrijk ook alweer? Wel, kies zelf uw favoriete artikel, keuze zat!

Dat zou ons heel wat meer ruimte geven om het asiel- en migratiebeleid te voeren dat de Vlaming vraagt en verdient en is een voorwaarde om de juridische barrières van een aantal voorstellen hieronder weg te nemen, zoals een aparte sociale zekerheid voor vluchtelingen.

De Vlaming33 vraagt (en verdient) allesbehalve om uit de EU te stappen, maar vraagt wel integere politici die hem niet de hemel op aarde beloven, om hem daarna een kat in een zak te verkopen nadat ze verkozen zijn. Dus stop met mensen blaasjes wijs te maken en vertel het hele verhaal: Voor dergelijk extremistisch migratiebeleid moet België de EU verlaten, punt.

“Conventie van Genève herzien om het asielrecht te redden”

Lees: Uithollen, niet 'herzien'. Dit cruciale verdrag wordt hier voorgesteld als een vrijgeleide om gratis overal binnen te kunnen.

[De Conventie van Genève] wordt misbruikt waardoor grote groepen mensen duizenden kilometers ver van hun herkomstland elders gaan aankloppen omwille van de genereuze sociale zekerheid die daar voorhanden is. Door steeds ruimer wordende interpretaties van de Conventie staat de deur open om binnenkort ook ‘economische vluchtelingen’ en ‘klimaatvluchtelingen’ verplicht op te nemen in Europa.

Voor zij die op hun vreemdelingenhaat-bingokaart “Profiteurs van de sociale zekerheid” hebben staan, u mag weer een bolletje inkleuren.

Dit “massale misbruik” wordt nergens, maar ook echt nergens gesubstantieerd, en geloof me, ik heb gezocht, en hard; ik kan geen enkele geloofwaardige studie terugvinden die nog maar een vermoeden van massaal misbruik uitspreekt. Het enige dat ik kon vinden zijn cijfers die het tegendeel aantonen, zelfs bij de bronnen die VB zelf in Fort Europa heeft aangehaald. Volgens Hitchens' Scheermes kan ik dus stellen dat er geen massaal misbruik van dit verdrag is vastgesteld. En geloof me, als dat wel het geval was, dan was Vlaams Belang de eerste partij om u die studies te tonen.

Daarbij komt dat dit opnieuw een voorstel is om een verdrag dat met andere landen in overeenkomst gesloten is, op eigen initiatief te gaan "herzien". Alleen is dit verdrag niet door zevenentwintig, maar door honderdachtenveertig landen ondertekend. Maar geen nood, daar heeft Vlaams Belang al iets op gevonden:

Dit in afwachting van een opt-out en een herziening van de Conventie van Genève.

Simpelweg gewoon nóg een cruciaal en belangrijk verdrag opzeggen!34 Dan kan België mee plaats nemen in het mooie rijtje van andere landen die dat verdrag ook de rug toekeren, waaronder:

Enfin, zo die landen waar we ook echt een voorbeeld aan moeten nemen voor onze eigen beleidsvorming.
Vlaams Belang lijst regelmatig landen op die gelijkaardige voorstellen hebben doorgevoerd als in Fort Europa om haar standpunt kracht bij te zetten, maar vreemd genoeg zijn die landen bij dit voorstel opvallend afwezig. Hoe zou dat toch komen?

Dit zijn het soort voorstellen waarvan Vlaams Belang straks zal zeggen dat ze “realistisch” zijn. En misschien is dat ook zo, voor mensen die eerst twintig blikken Cara Pils achterover slaan vooraleer ze beginnen "denken".

“Sociale voordelen afschermen voor niet-EU-burgers”

Het Vlaams Belang pleit al langer voor een wachttijd voor nieuwkomers alvorens zij volledige toegang krijgen tot onze sociale zekerheid. Er worden vaak juridische bezwaren aangehaald waardoor een dergelijke regeling verworpen zou worden door het Europese Hof van Justitie zodra er een zaak aanhangig gemaakt wordt.

Het is bijna schattig hoe Vlaams Belang openlijk toegeeft dat wat ze voorstelt juridisch niet haalbaar is (lees: het gaat tegen de wetten van ons volk in), maar dat gewoon terzijde schuift en toch maar opnieuw voorstelt. Realistisch migratiebeleid noemen ze dat bij die partij.

Dat hield de Oostenrijkse regering echter niet tegen om alsnog hervormingen op te starten om verblijfscriteria en arbeidscriteria te koppelen aan sociale voordelen.

Ja, en daar zal Oostenrijk binnen de kortste keren hoogstwaarschijnlijk opnieuw voor op de vingers getikt worden, want de bedoeling hiervan is om mensen die in de problemen zitten hulp te ontzeggen omdat ze hier nog niet lang genoeg zouden wonen. In België zal het alleszins niet gaan gebeuren, zo konden rechtsgeleerden afleiden uit eerdere rechtspraak:

Tenslotte betekent het invoeren van een verblijfsvereiste voor het genot van sociale grondrechten een aanzienlijke achteruitgang, die enkel te verzoenen is met de standstill verplichting onder artikel 23 van de Grondwet indien deze achteruitgang is verantwoord door redenen van algemeen belang. In een recent arrest oordeelde het Grondwettelijk Hof dat een verstrenging op het vlak van verblijfsvereisten in het stelsel van de inkomensgarantie voor ouderen niet grondwettelijk was. Het is daarom waarschijnlijk dat de verblijfsvereiste uit het programmapunt ook aanleiding geeft tot een schending van het recht op behoorlijke huisvesting en het recht op sociale bijstand.

“(Oorlogs)Vluchtelingen krijgen slechts nog tijdelijk (verlengbaar) verblijfsrecht van 2 jaar”

Erkende vluchtelingen krijgen momenteel een verblijfsrecht in België van vijf jaar, dat nadien omgezet wordt in een onbeperkt verblijfsrecht.

Ja, en dan? Wat is daar nu weer mis mee? Vanaf dat je ergens vijf jaar lang woont, is het niet raar om te zeggen dat het misschien beter is om gewoon hier te blijven, als je dat zelf ziet zitten tenminste.

Door het onbeperkt verblijfsrecht op te heffen, komt er ook een zware mentale druk op vluchtelingen te liggen. Zij kunnen namelijk elk moment terug uitgewezen worden. Wat als een land pas na pakweg tien of twintig jaar terug veilig is? Moeten die mensen dan maar alles wat ze hier hebben opgebouwd achterlaten en ginder wéér van nul beginnen? Wat als ze kinderen krijgen die hier geboren zijn, hier naar school gaan, vriendjes maken en enkel een Belgische taal spreken?

Ook vluchtelingen psychisch kwetsen is een handelsmerk van Vlaams Belang waar ze graag mee pronkt alsof het iets is om trots op te zijn, en mensen wilt doen geloven dat dit gewoon normaal is. Dat is het niet. Dit is abnormaal. Vlaams Belang is abnormaal. Mensen kwetsen omdat ze vluchteling zijn is abnormaal.

“Lijst veilige landen uitbreiden en beter opvolgen” en “Actief monitoren van de veiligheidssituatie in de herkomstlanden”

Deze punten zijn er vooral op gericht om letterlijk geen tijd te verliezen om mensen terug te kunnen slingeren naar hun land van herkomst. Daarbij vindt de partij ook dat “de status van elke aparte regio in het land in kwestie moet vastgesteld worden.” Met andere woorden, als een land nog altijd in oorlog verkeert maar er is een regio waar het technisch gezien nu even rustig genoeg is, dan zetten we ze per direct terug het vliegtuig op.

Ik weet nog altijd niet welk positief effect dit zou hebben op de Belgische staat. Wat ik wel weet is dat ook dit voorstel vooral zou moeten dienen om Denemarken achterna te gaan en Syriërs terug te kunnen sturen. Dat lezen we dan ook in het volgende voorstel in het propagandadocument35, dat ik nog niet eens meer ga toelichten omdat het zo overbodig is dat zelfs water naar de zee dragen er nog nuttig bij lijkt.

“Verplichte bijdrage door asielzoekers om de kosten te dekken van hun opvang en medische verzorging”

De gemiddelde kost van de opvang van een asielzoeker ligt rond de 1.500 euro per maand en kan oplopen tot meer dan 2.200 euro per maand voor kwetsbare profielen. Daarbij wordt er nog geen rekening gehouden met de personeels- en administratieve kosten van de afhandeling van de gehele asielprocedure, of met de justitiële, medische, en vaak politionele kosten. Dat terwijl er heel wat asielzoekers uiteindelijk niet erkend worden. Zij dienen de kosten van hun opvang maximaal zelf te dragen.

Opnieuw, fout: In die prijs zitten namelijk wél alle kosten inbegrepen. Deze leugen werd al jaren geleden ontkracht, toen Vlaams Belang ook al kwam aanzetten met deze groteske leugen, weliswaar in een andere vorm:

Johan Wets, migratie-expert en onderzoeksleider aan het Leuvense Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving: “In dat bedrag zitten alle kosten voor bed, bad, brood, begeleiding en het wekelijkse zakgeld dat asielzoekers krijgen: 7,40 euro per week voor een volwassene. Maar ook de personeelskosten, de huur, de verwarming en het onderhoud van de gebouwen zijn inbegrepen.

Maar volgens VB is dat niet de volledige rekening, want er komen nog “justitiële, medische en vaak politionele kosten” bij. De implicatie hier is wederom dat asielzoekers vaak criminelen zijn, hetgeen ook al gelogen is, maar VB zal geen enkele kans onbenut laten om asielzoekers te criminaliseren.
En trouwens, waarom zouden medische en justitiële kosten voor asielzoekers wél door henzelf gedragen moeten worden? In België heeft iedereen recht op

En nu komt Vlaams Belang af met het idee dat die vitale diensten van onze welvaartstaat ineens betalend moeten worden voor nieuwkomers? Dit is opnieuw een vorm van discriminatie, en voorstellen om mensen hun eigendommen af te pakken om dat te financieren is al helemaal waanzinnig.

En over die €2.200 voor kwetsbare mensen hoeft u zich ook geen zorgen te maken, want niet alleen is dat slechts voor een handvol asielzoekers van toepassing, VB bleek indertijd daarmee ook al een opvallende rekenmethode te hebben ontwikkeld:

De partij verwijst naar een studie van het Rekenhof uit 2017 waarin de opvangkosten van asielzoekers werden berekend voor veertien asielcentra. In de meeste gevallen schommelde de kostprijs tussen 40 en 50 euro per asielzoeker per dag. Maar Vlaams Belang pikte er alleen het hoogste tarief uit: het duurste opvanginitiatief, Synergie 14, kost 74,16 euro per dag per asielzoeker. Door dat prijskaartje met 365 dagen te vermenigvuldigen kwam men op een totale kostprijs van 27.068 euro op jaarbasis, en 2.255 euro per maand. Mieke Candaele, woordvoerder van Fedasil, heeft bedenkingen bij die berekening.

Mieke Candaele: “Het is niet correct om de duurste plaatsen eruit te pikken en de kostprijs daarvan voor te stellen als de norm. Synergie 14 biedt gespecialiseerde hulp aan niet-begeleide minderjarigen in een crisissituatie. Die jongeren zijn zeer kwetsbaar en hebben extra begeleiding nodig. Het gaat om een kleinschalig initiatief met amper tien plaatsen, op een totaal opvangnetwerk van ruim 23.000 plaatsen. En de overgrote meerderheid van die plaatsen kost minder dan 50 euro per dag.”

Maar pas op, als u dacht dat dit onze asielkosten zou drukken, dan heeft VB nog een verassing voor u in petto:

Zaken en sommen onder de 2.000 euro en bezittingen met een persoonlijke emotionele waarde worden daarvan vrijgesteld.

Wat? Hoeveel vluchtelingen denken jullie dat er zijn die met goederen van duizenden euro's op de vlucht slaan? Is dit nu een serieus voorstel of iets met enkel symbolische betekenis?
Daarbij, als het echt om vermogende asielzoekers gaat (uitzonderingen, maar ze bestaan), dan denk ik niet dat die ervoor kiezen om in een armzalige slaapkamer van Fedasil te gaan verblijven, waardoor die kosten dus sowieso al compleet wegvallen.

Trouwens, die verwijzing naar hoe Duitsland eenzelfde beleid zou hebben uitgevoerd (#59) was vergezeld van de volgende bronvermelding, en ik verzin dit niet:

59 21 januari 2016.

Gewoon een verwijzing naar een datum. Het is te zien dat er evenveel moeite gestoken is in de afwerking als in het denkwerk van dit zielig stuk propaganda.

“Specifieke sociale zekerheid voor vluchtelingen/subsidiair beschermden”

Ik kan hier kort zijn: De enige reden waarom Vlaams Belang dit zou voorstellen, is om deze arme mensen veel minder sociale zekerheid te kunnen geven dan Belgen. Dit is een vorm van discriminatie. Alweer.

Ik denk dat de Vlaams Belangers, in al hun haat jegens vreemdelingen, stilaan iets vergeten zijn: Het woord 'sociale' in 'sociale zekerheid' heeft wel degelijk betekenis. Het is een fonds waarin mensen die het op dit moment beter hebben een deel van hun geld afdragen (het 'sociale'), zodat mensen die het slechter hebben hulp kunnen krijgen (de 'zekerheid'). Dat systeem leent zich niet tot selectief kiezen wie die hulp waardig is en wie niet, en al zeker niet op basis van herkomst.

Om dan nu voor te stellen dat vluchtelingen (lees: mensen die het slechter hebben) maar hun eigen boontjes moeten doppen en dat zij die het beter hebben daar niet aan mee moeten helpen, gaat zo ver tegen het idee achter de sociale zekerheid in dat een correcte naam voor dit systeem "asociale onzekerheid" zou zijn.

Een ander (doelbewust) gevolg hiervan is dat veel van deze mensen uiteindelijk zichzelf gedwongen zullen zien om hetgeen ze tekort komen te stelen. Hierop kan Vlaams Belang hen beschuldigen van inherent criminelen te zijn, en hen (alweer) rap rap terugsturen, want ze komen toch maar naar hier om te profiteren en “zich schuldig te maken aan misdrijven”. Weet u nog hoe ik zei dat de voorstellen van VB illegaliteit in de hand werken? Dit is zo'n schoolvoorbeeld daarvan: Mensen in armoede het opzettelijk moeilijk maken om te kunnen overleven, daar komt criminaliteit uit voort.

Ook in Oostenrijk bestaat een specifieke steun voor subsidiair beschermden (en vluchtelingen) al sinds 2016. In 2017 oordeelde het Oostenrijkse Grondwettelijk Hof dat de regeling grondwettelijk is.

Ja, en in 2018 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat dat niet het geval was. En die laatste heeft de hoogste bevoegdheid, dus is het bijgevolg niet wettelijk. Maar die bronvermelding is er precies afgevallen bij de publicatie van Fort Europa.
Dus, iemand nog goesting om het Hof toch nog eens uit te dagen? En dan weer een schadevergoeding te moeten betalen aan de asielzoekers wiens rechten geschonden zijn?

Toch tof om te zien hoe de voorstellen van Vlaams Belang, de partij die het minste aan asiel en migratie wilt uitgeven, België op een directe koers zetten op het uitbetalen van talloze boetes aan asielzoekers, niet?

“Sterk inperken van het recht op gezinshereniging”

Wij stellen voor om het recht op gezinshereniging voor subsidiair beschermden op te schorten.

Het recht op gezinshereniging mag voor erkende vluchtelingen slechts gelden vanaf het moment dat zij minstens drie jaar wettig in ons land verblijven. Bovendien moet ook de volledige kostprijs van de procedure geraamd worden en verhaald worden op de aanvrager. Een gelijkaardige regeling is momenteel van kracht in Denemarken.

Wat zijn we toch weer heerlijk gemeen tegen de mensen die tot hun nek in de miserie zitten. Past helemaal in het plaatje van een apathische partij zonder fatsoen.

Herinnert u zich nog wat subsidiair beschermden waren? Een moeilijk woord voor 'oorlogsvluchtelingen'.
Stelt u zich nu eens voor dat u uit een oorlogsgebied komt, en uw geliefden (echtgenoot, kinderen, …) heeft moeten achterlaten. Zou u het normaal vinden dat uw gastland dan zegt dat u hen niet mag overbrengen omdat u oorlogsvluchteling bent? Of als u 'erkend vluchteling bent', u eerst drie jaar moet wachten vooraleer u hen kunt laten komen, en dan zelf ook nog alle kosten moet dragen om dat mogelijk te maken?

Ik ben enorm gelukkig dat ik die pijn niet ken, en ik wens het ook niemand toe. Gezinshereniging is een teken van naastenliefde en empathie; we hebben het recht op een gezin dan ook vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens:

Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

Ikzelf vind het enorm hardvochtig om vluchtelingen jarenlang in angst te laten leven zonder hun familie. Dat dit nog maar voorgesteld wordt is compleet verwerpelijk, en is niet alleen bedoeld om mensen die vluchten voor oorlog en ellende te weren, maar ook om hen mentaal te kwellen. Wie dat niet inziet heeft een problematisch gebrek aan inlevingsvermogen.

“Nationaliteitswetgeving verstrengen”

De criteria die hier worden opgelijst zijn zo gekozen dat ze de nationaliteit verwerven praktisch en wettelijk onmogelijk zou maken. Om er een paar uit te pikken:

Slagen voor taaltest Nederlands
België kent drie landstalen, hier zou misschien de helft van de gewone Belgen niet eens voor slagen. Als het één van de drie landstalen is, zal het wel goed zijn zeker?
Een permanente verblijfsvergunning hebben
Vlaams Belang heeft net nog voorgesteld om permanente verblijfsvergunningen volledig op te heffen. Dit is nog maar de tweede voorwaarde, en de Belgische nationaliteit is wettelijk gezien al direct compleet onhaalbaar voor vluchtelingen.
€4.500 betalen
Want da's volgens VB “de daadwerkelijke kost voor de inburgeringscursus”. Ik heb weet van Belgen die nog geen €45 op het einde van de maand overhouden, maar een asielzoeker zal eens het honderdvoud gaan neertellen voor een nationaliteitswijziging?
Blanco strafregister
Dus iedereen die in de laatste drie jaar één keer verkeerd geparkeerd heeft of eens te snel gereden heeft mag ook geen Belg worden.

Schrijf dan gewoon één zin waarin je zegt dat enkel mensen met zuiver Vlaemsch Bloed® nog Belg mogen wezen, want met die criteria is het net zo realistisch om te vragen dat je in twee minuten een zwembad leeg moet drinken om Belg te kunnen worden.

En ja, dat is wederom exact de bedoeling.

“Stopzetting ius soli [behalve als] de staatloosheid dreigt”

Veel allochtonen van de tweede, derde of zelfs vierde generatie zijn nog steeds eerder loyaal aan het herkomstland dan aan de samenleving waarin ze leven. Het principe van de afstamming moet daarom opnieuw de basis worden van de toekenning van het Belgische staatsburgerschap. Het louter geboren worden in dit land mag dus niet meer automatisch recht geven op de Belgische nationaliteit.

Oké, dus als ik het goed begrijp, is de oplossing voor het (waan)idee dat zoveel allochtonen zich niet "loyaal voelen" aan België… hen de Belgische nationaliteit ontzeggen? En het hen bijna onmogelijk maken om ooit nog Belg te worden?

Was de auteur nuchter toen die dit schreef?

De huidige wetgeving vereist al dat niet-Belgische ouders eerst in de laatste 10 jaar vijf jaar lang in België gewoond moeten hebben vooraleer hun kind hier bij de geboorte automatisch Belg wordt, en dat moeten bewijzen met een woonhistoriek. Al sla je me dood, ik zie niet in waarom dit nog niet voldoende zou zijn.

In dit verband moet opgemerkt worden dat de verwerving van de Belgische nationaliteit er bijvoorbeeld toe leidt dat bepaalde soepelere regels gelden inzake gezinsimmigratie.

Ah, daarom is het belangrijk om nationaliteitsverwerving zo moeilijk mogelijk te maken: Een Belg kan gemakkelijker zijn gezin terug herenigen. En daarom is het belangrijk dat mensen die hier geboren zijn, uit mensen die hier al jarenlang wonen, toch geen Belg zijn bij hun geboorte. Want dat moeten tweederangsburgers blijven.
Bedankt om dat duidelijk te maken beste VB'ers. Nu kan ik weer gerust slapen, wetende dat alles wat jullie zeggen gebaseerd is op een achterlijke visie van wie Belg mag zijn, en wie niet.

“Minimumstraf op mensensmokkel verhogen”

De minimumstraf op mensensmokkel moeten ook vertienvoudigd worden: van 1 jaar naar 10 jaar celstraf. Artikel 77bis van de Belgische Vreemdelingenwet moet na verstrenging bovendien zo proactief mogelijk uitgevoerd worden.

Vlaams Belang heeft hier een cruciale opmerking over deze wet bewust achtergelaten:

De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn.

Deze straf zou buitenproportioneel hoog zijn, totaal niet in verhouding met de misdaad. Zo kreeg gewezen N-VA'er Melikan Kucam 8 jaar effectieve gevangenisstraf opgelegd voor mensensmokkel. Een terechte straf, maar met het voorstel van VB (een vertienvoudiging) zou hij misschien 80 jaar (!) in de cel moeten blijven. In de praktijk dus tot het einde van zijn dagen.

Hiermee wil ik absoluut geen mensensmokkel goedkeuren, het is ook goed dat dit bestraft wordt. Maar strafmaten moeten in verhouding staan tot de misdaad zelf. Om diezelfde reden wordt bv. doodslag zwaarder bestraft dan foutparkeren.
Dit voorstel stroomt voort uit het achterhaalde idee dat hogere straffen mensen ook ontmoedigen om die misdaad te plegen. “Iedereen die te snel rijdt direct 2 jaar gevangenis, dan is het direct gedaan met die snelheidsduivels”, misschien heeft u het ook ooit al iemand horen zeggen. Maar zo simpel is het niet. Voor het verband tussen harder straffen en dalende criminaliteit is geen wetenschappelijk bewijs. Daarbij komt ook dat mensensmokkelaars veroordelen een zeer moeilijke opdracht is.

Het gevolg van deze simplistische kijk op criminaliteit is dat men steeds zwaardere straffen blijft opleggen omdat het beoogde effect (de misdaad in kwestie verlagen) nooit uitkomt. Uiteindelijk leidt dit tot excessen waarbij extremisten zoals Filip Dewinter pleiten om de doodstraf terug in te voeren36.

Bijkomend is dat er zo ook een domino-effect ontstaat waarbij ons hele wetboek verstrengd wordt, niet omdat dat zou helpen, maar omdat de verhouding strafmaat/misdaad ongelijk wordt. Op dit moment kun je voor verkrachting (!) in België een lagere minimumstraf krijgen dan mensensmokkel, terwijl dat eerste maatschappelijk gezien toch op veel meer (terechte) verontwaardiging kan rekenen. Dus wat mij betreft wordt mensensmokkel op dit moment al zwaar genoeg bestraft.

En voor sommige misdaden (waaronder mensensmokkel) is de manier om ze een halt toe te roepen het de facto oninteressant maken. In dit geval: Het openen en promoten van praktische en gereguleerde ("legale") migratiekanalen naar de Europese Unie.

“Afschaffing vreemdelingenstemrecht voor niet EU-burgers”

Het stemrecht op lokaal niveau voor EU-burgers is sinds 1996 geregeld door het Verdrag van Maastricht. In 2004 besliste de Kamer die regeling ook in te voeren voor niet-EU-burgers die reeds 5 jaar in België verblijven. Die beslissing moet ongedaan gemaakt worden. Stemrecht is een burgerrecht, en moet dan ook voorbehouden blijven aan burgers.

Het zou Vlaams Belang in de verkiezingen natuurlijk goed uitkomen als de mensen tegen we ze constant haat oppookt ineens niet meer zouden meetellen bij de stemmingen, niet?

Het stemrecht voor migranten is iets goeds, en België is daarin zelfs een voorloper. Ik vind het heel normaal dat, als je jarenlang ergens woont, je vanaf dan ook mag zeggen hoe het volgens jou beter kan, of je hier nu geboren bent of niet. Migranten zien trouwens een kant van onze maatschappij waar vele autochtone Belgen nooit mee geconfronteerd worden, en de zorgen en problemen die zich daar stellen. Zodoende hebben ze een nuttige stem in onze maatschappij, en verdienen ze gehoord te worden. De periode van vijf jaar is volgens mij goed gekozen.

“Sobere asielopvang: bed, bad en brood”

Asielopvang voor gezinnen met kinderen mag, zoals aangegeven, tegemoetkomen aan alle noden van de kinderen in kwestie. Voor de volwassenen dienen de basisbehoeften van bed, bad en brood voorzien te worden.

Voor zij die mochten twijfelen hoe asielopvang in België (of zoals VB het noemt: Het land van melk en honing voor de asielzoeker) eruitziet, dit zijn de luxekamers van Fedasil:

Afbeelding van een mooi ingerichte hotelkamer

Naar Wikimedia Commons - Ibis Hotels Dresden, CC-BY-SA 4.0

Oeps, kleine vergissing, da's hoe Vlaams Belang wilt dat u denkt dat het eruit ziet. In werkelijkheid ziet het er zo uit:

Afbeelding van een stel stapelbedden in een oude kamer

Naar Fedasil - Opvangcentrum Dilbeek

En die legerkazernes die soms opengesteld worden voor asielzoekers zien er ook niet bepaald uit als all-in resorts.
Fedasil spreekt nu al op haar eigen pagina over hoe het beleid op dit moment al (zoals Fedasil het zelf letterlijk noemt) bed, bad, brood is!
Dus ik vraag mij echt af, wat bedoelt VB ermee als ze zegt dat het nóg soberder moet zijn dan dit?

Ook de begeleiding moet zich tot de basisbehoeften beperken: niet-noodzakelijke medische ingrepen (denk bijvoorbeeld aan orthodontie) hoeven niet gratis aangeboden te worden, maar ook animatie zoals pretparkbezoeken of voordelen zoals gratis rijlessen moeten worden geschrapt.

Orthodontie is wel degelijk een noodzakelijke medische ingreep: Mensen van wie de tanden krom staan schamen zich voor hun gebit in het dagelijkse leven, met alle gevolgen vandien. Niet bepaald handig als iedereen van je vraagt dat je je zo snel mogelijk integreert.

Gratis rijlessen? Ah, jullie bedoelen natuurlijk de leugens die jullie verspreidden over een leermodule aan het CVO Scala. Dat zit zo beste lezer:
Vlaams Belange Carmen Ryheul had op 30 augustus 2021 een vraag gesteld aan Ben Weyts (N-VA) over wat hij vond van het voorval waarbij een autochtone vrouw met financiële moeilijkheden niet mocht beginnen aan een cursus rijexamen, maar die wel gratis toegankelijk zou zijn voor immigranten en anderstaligen. Zij zou echter €150 moeten neertellen bij een gewoon examencentrum. Dit zou dus een vorm van discriminatie zijn, die Vlaams Belang op haar website gretig uitsmeerde.

Wat bleek? Deze cursus was geen cursus theorielessen, maar een cursus voor anderstaligen om de Nederlandstalige termen te leren die in de wegcode staan. Het was dus een taalopleiding, geen rijexamenopleiding. Sterker nog, Ben Weyts schreef in zijn antwoord nog neer dat de vrouw in kwestie net wél terecht kon bij een andere instantie waar ze rijbewijsopleidingen deden, en waar ze hoogstwaarschijnlijk niks voor zou moeten betalen:

Nederlandstaligen die zich willen voorbereiden op het theoretisch rijexamen hebben geen nood meer aan het leren van Nederlandse woorden uit de context van het rijexamen. Zij kunnen soms wel behoefte hebben aan ondersteuning bij het inoefenen van de verkeersregels en de vereiste theoretische kennis. Daarvoor kunnen laaggeschoolden terecht bij de CBE waar ze zich kunnen inschrijven in de module Rijbewijs in het opleidingsprofiel Maatschappijoriëntatie Mobiliteit. Een cursist die zich inschrijft bij een CBE en geen diploma van het secundair onderwijs heeft, hoeft geen inschrijvingsgeld te betalen. Ook de cursist, zowel bij CBE als bij CVO, die voldoet aan een aantal andere voorwaarden, zoals een leefloon ontvangen, werkzoekende in een traject naar werk, NT2-cursisten in een inburgeringstraject, asielzoekers, gedetineerden,… is volledig vrijgesteld van inschrijvingsgeld. Er is dus geen sprake van discriminatie of voorkeursbehandeling.

Ben Weyts erkende wel dat de titelgeving wat foutief geformuleerd was (wat de verwarring bij de vrouw in kwestie verklaart), en heeft dat dan ook direct laten rechtzetten, zo is te zien op de website van CVO Scala.

Voilá, dat is wat er écht gebeurd is. Wederom een voorbeeld van VB dat staat te kallen dat asielzoekers exclusieve voordelen krijgen die Belgen ontzegd zouden worden, maar wat in feite een dikke leugen is.
Het zwarte kruis op het voorhoofd van Vlaams Belang begint hoe langer hoe meer te etteren dat het niet meer om aan te zien is.

“Woonstbetredingen bij illegaal verblijf mogelijk maken”

Een deugdelijk terugkeerbeleid is hét sluitstuk van elk gezond asiel- en migratiebeleid. Bovendien moeten onze politionele diensten meer armslag krijgen om de illegalen te vatten. De politie en de medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken moeten bijvoorbeeld in staat worden gesteld om illegale vreemdelingen thuis op te halen voor hun terugkeer (de zogenaamde ‘woonstbetredingen’). Een voorzichtige poging van Mahdi om – in een uiterst beperkt en welomschreven aantal gevallen – illegalen die herhaaldelijk en manifest weigeren het land te verlaten – thuis aan te houden met het oog op hun gedwongen terugkeer (‘visitatierecht’) stuitte onmiddellijk op een ‘njet’ van Groen, Ecolo en de PS.

De reden dat Groen, Ecolo, PS én Open VLD ‘njet’ zeiden, is omdat woonstbetredingen botsen met de Belgische Grondwet, en omdat die partijen wél begaan zijn met het beschermen van onze democratische rechten:

De woning is onschendbaar; geen huiszoeking kan plaatshebben dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft.

Deze wet dient ter bescherming van de bevolking: Het verbiedt bijvoorbeeld dat de politie wanneer ze wil uw huis mag betreden, zonder uw toelating. Wat Mahdi voorstelde, zou zelfs nog altijd de tussenkomst van een rechter vereisen, een beetje te vergelijken met hoe een onderzoeksrechter nu al nodig is om een huiszoekingsbevel te kunnen bemachtigen. Zo zou er toch nog een beetje controle zijn dat de overheid geen misbruik kan maken van deze wet.

Maar zelfs dat gaat voor Van Grieken niet ver genoeg. Voor Vlaams Belang is het duidelijk dat de politie ook zonder tussenkomst van een rechter binnen moet kunnen komen in uw huis. En als niet-gesubstantieerde vermoedens voldoende zijn voor een politie-inspecteur om in uw hoogste privégoed te mogen rondneuzen, dan zullen we flink afgedaald zijn in een politiestaat.

Het eindrapport van de Commissie-Bossuyt (2020) stelt duidelijk dat er nood is aan een juridisch kader voor woonstbetreding bij illegalen.

Dat eindrapport stelt dat inderdaad, maar dat is geen deugdelijk argument. Maar ik denk dat u nog nooit gehoord heeft van de Commissie-Bossuyt. Nu, Amnesty International heeft dat wel, en stelt zich grote vragen bij welke mensen er ook daadwerkelijk in die commissie zitten:

Naast de voorzitter, em. prof. dr. Bossuyt, bestaat deze commissie echter enkel uit de vertegenwoordigers van diensten en instellingen die betrokken zijn bij het verwijderingsbeleid – onder meer de Dienst Vreemdelingenzaken, het [CGVS] en de Federale Politie.

En:

Amnesty International maakt zich niet enkel zorgen over de samenstelling van de Commissie Bossuyt, de organisatie heeft ook enkele initiële bedenkingen bij de inhoud van het tussentijds rapport van de Commissie. Zo betreurt Amnesty dat de commissie belangrijke mensenrechtenvragen en -argumenten naast zich neerlegt. Dat is bijvoorbeeld het geval als het gaat over de opsluiting van kinderen voor migratiedoeleinden.

Ook het Platform Kinderen op de vlucht kwam tot gelijkaardige conclusies, en is ronduit vernietigend voor de eenzijdigheid waarmee de commissie haar verslag opstelde:

Het rapport van de commissie Bossuyt is, overduidelijk bevooroordeeld, gebaseerd op een versterking van het terugkeerbeleid en de detentie, zonder ooit de noodzakelijkheid of het nut hiervan in vraag te stellen. De huidige praktijken worden niet echt bestudeerd, bepaalde problematieken worden weggelaten en er ontbreken veel gegevens. Uit de beschikbare kwantitatieve gegevens blijkt echter dat een beleid dat gebaseerd is op de criminalisering van illegaal verblijf, controle, detentie en repressie, uiterst kostelijk is en niet de effecten heeft die worden verwacht door degenen die het beleid uitvoeren.

Dus om dit verslag nu te gaan inroepen als een deugdelijke bron voor je argument is, op z'n zachtst gezegd, moeilijk te verdedigen.

En dat brengt ons ook weer terug bij de onverdedigbare doelstelling van het opsluiten van kinderen van vluchtelingen, die Vlaams Belang blijft aanbevelen. Ik hoop oprecht dat ik niet de enige ben die het gewoon degoutant vind om kinderen gevangen te zetten.

“NGO’s die illegaliteit assisteren en geregistreerd staan in het register der zeeschepen, verliezen hun registratie”

Mensensmokkel onder onze vlag is onaanvaardbaar. Wie illegaal migranten transporteert moet zijn/haar vaarregistratie verliezen.

Wat een lef om dit voor te durven stellen. Schamen jullie je niet kapot?

Laat u geen oor aannaaien beste lezer: Dit is niet bedoeld om mensensmokkel tegen te gaan. Mensensmokkelaars zijn niet bepaald mensen die zich officieel registreren om te mogen varen, en zelfs als ze dat zouden doen, zullen ze hun hand niet omdraaien om met een ingetrokken vergunning op zee te gaan. Ze zijn niet geïnteresseerd in de wet volgen, dus een extra wet gaat daar niks aan veranderen.

Neen, dit voorstel is overduidelijk bedoeld om de dappere hulpverleners die op de Middellandse Zee patrouilleren kapot te krijgen, en op die manier ook de bootvluchtelingen te kunnen laten verdrinken. Zij worden hier voorgesteld als mensensmokkelaars, wat een ongelofelijke leugen is. Schipbreukelingen redden, zelfs als men er proactief naar op zoek gaat, is géén mensensmokkel.

NGO's zetten zich al jarenlang in om mensenlevens te redden. Er zijn daarbij hopen aan journalistieke verslaggeving te vinden van waarom ze dit doen en hoe deze mensen tegen worden gewerkt door de autoriteiten, zoveel dat ik ze hier niet eens kan opsommen, maar een goede zoekterm geeft al veel resultaten.

En als er één ding is uit deze hele analyse waar u 100% 200% zeker van mag zijn, dan is het dit wel: Weigeren mensen in nood te helpen is de ware oorzaak van de duizenden verdrinkingen op de zee. Niet een opengrenzenbeleid, niet "de linkse EU-lobby", maar de extremistische EU-lobby: uit onderzoek bleek dat instanties zoals Frontex voorspeld hadden dat dit beleid tot doden ging leiden, maar dat Frontex toch doorzette met deze voorstellen van Vlaams Belang en andere extremistische partijen. Dit zijn de dodelijke gevolgen van hun beleidsvoorstellen, die gebaseerd zijn op het verketteren van vluchtelingen en asielzoekers. Hun gedachtengoed veroorzaakt deze doden. Duizenden doden.

Dat zij hiervoor blijven pleiten spreekt ook tot hun racistische motieven, opdat Afrikanen gewoon zoveel mogelijk zouden verdrinken. Men kan hierover geen onwetendheid meer claimen. Vlaams Belang en haar zusterpartijen in Europa dragen hiervoor de (politieke) verantwoordelijkheid.

Deze doelstelling is zonder twijfel gericht op het doden van Afrikaanse vluchtelingen, en verdient niets minder dan de totale veroordeling door iedereen die dit leest. Geen enkel, maar dan ook geen enkel migratiebeleid dat de redding van mensen op zee illegaal maakt mag ingang vinden in Europa, en al zeker niet in een land als België.

“Subsidies aan illegaliteit stopzetten”

Hulp aan illegalen mag enkel vanuit terugkeerperspectief. In Vlaanderen zijn er tal van betoelaagde organisaties die illegalen hulp verschaffen of zelfs – vanuit een linkse open grenzen-ideologie – illegaliteit promoten.

Ah, weer dat heerlijke "politiek links versus rechts"-gezever. Is het trouwens al opgevallen hoe alles wat slecht is volgens VB gewoon "links" genoemd wordt?

Die organisaties waar VB het hier over heeft, zijn VZW's die zich het lot aantrekken van de sans-papiers in onze maatschappij. De mensen die, omwille van hun non-statuut, nog niet eens bij het OCMW kunnen binnenkomen. Organisaties zoals

Om er enkelen bij naam te noemen.

Ja, mensen die uitgeprocedeerd zijn in België die hier blijven zonder toekomst, da's een probleem. We moeten dan ook op zoek naar oplossingen voor afgewezen asielzoekers. Maar dat is nog altijd een wereldbreed verschil met oproepen om de organisaties die hen van het absolute minimum voorzien (eten, hygiëne, een bed) volledig droog te leggen. Er is geen enkel geloofwaardig bewijs dat dit het aantal sans-papiers in België structureel zou doen afnemen.

Dit voorstel heeft opnieuw als bedoeling om sans-papiers zoveel mogelijk in de verdoemenis te kunnen duwen, met alle gevolgen vandien. De som van alle voorstellen, ook al lijken sommigen op de voorgrond nog verdedigbaar (zoals harder optreden tegen huisjesmelkers), zal resulteren in nog hogere criminaliteitscijfers en nog grotere miserie onder de sans-papiers dan er nu al is. Ik zei in het begin al hoe dat het net deze houding is die immigratiedrama's in de hand werkt. Awel, dit is wat ik daarmee bedoel.

“Dokters die onethische handelingen stellen bij hongerstakingen van asielzoekers, verliezen hun erkenning als arts”

Dokters die illegalen aanmoedigen om zichzelf met mogelijk fatale gevolgen uit te hongeren en hen de mond dichtnaaien, houden zich duidelijk niet aan hun Code van medische deontologie. De Orde der artsen kan zelf beslissen hoe ze tegen dergelijke praktijken optreedt, maar de overheid zou per direct de erkenning van de arts in kwestie moeten intrekken.

Dit punt verwijst ondubbelzinnig naar de hongerstakingen uit 2021, en is één van de meest verwerpelijke punten uit heel Fort Europa. Persoonlijk had zelfs ik dit niet verwacht van Vlaams Belang. Maar de partij verlegt elke keer de grens, en deze keer gaat ze nóg verder over die van het toelaatbare, als dat nog mogelijk was.

Geen enkele arts heeft een hongerstaker aangeraden zichzelf uit te hongeren, laat staan nog maar geholpen om iemands mond dicht te naaien. Deze leugen werd op (a)sociale media verspreid door mensen die Vlaams Belang een warm hart toedragen (zoals Theo Francken (N-VA)) en werd door Factcheck.Vlaanderen duidelijk ontkracht.
De dokters ter plaatse hebben zich aan hun deontologische code gehouden, en dat houdt ook in dat geen enkele persoon die bij rede is, gedwongen kan worden een medische ingreep te ondergaan. Zodoende hebben ze ook niemand tegen diens wil in onder dwang gevoed. Ze bleven ter plaatse om, als de hongerstakers het zouden toelaten of als er zich een acuut trauma zou voordoen, ze zo snel mogelijk konden ingrijpen.

Vlaams Belang probeert hier de geschiedenis te verdraaien37, en stelt de artsen voor als mensen die willens en wetens asielzoekers de dood probeerden in te jagen, terwijl ze in Fort Europa zelf voorstelt om redding van (en medische hulp aan) asielzoekers die in levensgevaar verkeren in feite strafbaar te maken. Niet alleen de sans-papiers zelf afstraffen, maar ook de mensen die hen helpen als de nood het hoogst is. Het getuigt van hoe ver de partij durft gaan in het ontzeggen van het laatste greintje menswaardige behandeling van iedereen die nog maar het lef heeft te willen creperen om in België te mogen blijven, en als daar mensen voor moeten sterven, dan is dat maar gewoon zo.

Wat een ongelofelijk choquerende en sadistische doelstelling.

“Steekproeven en hoogtechnologische grenscontroles”

Het Vlaams Belang pleit al lang voor permanente grenscontroles. Die hoeven helemaal geen eindeloze files en dito overlast te veroorzaken. Dat willen wij evenzeer vermijden en wij willen niet naar hermetisch gesloten grenzen overgaan.

In het begin van Fort Europa zei VB nog hoe goed de gesloten grenzen tijdens de coronapandemie wel waren tegen asielzoekers, maar nu wil ze toch “niet naar hermetisch gesloten grenzen overgaan.” Ik vraag mij af of de auteurs hun werk zelf überhaupt eens hebben nagelezen vooraleer het naar de drukker te sturen, want ikzelf vond de lockdown van 2020 toch wel redelijk hermetisch.

Maar terug naar het voorstel zelf. “Hoogtechnologisch”, nu zijn we in mijn straatje. Ik heb mij op de unief gespecialiseerd in artificiële intelligentie en mijn scriptie handelde in beeldverwerking en persoonsdetectie38, dus ik denk toch wel een klein beetje recht van spreken te hebben in deze materie, zonder daarvoor verwijzingen naar experts en journalisten aan te halen.
En dat recht wend ik nu aan om mij af te vragen hoe je in godsnaam via een "slimme camera" gaat differentiëren tussen een asielzoeker en een EU-onderdaan die de grens oversteekt.
Als het op ANPH-camera's aankomt om verdachte voertuigen te zoeken, dan blijft dit grotendeels dode letter: Transitmigranten reizen bijna altijd in het geniep (lees: zonder medeweten van de chauffeur) mee in vrachtwagens. Daar kan een ANPH-camera niks tegen beginnen, maar het zal ons wel veel geld kosten, zeker wat betreft aankoop. Dan is er ook nog de discussie over privacyproblemen van deze camera's, maar ik dwaal af.

Als het op persoonscamera's aankomt, dan is het nóg erger: Dan moet je persoonsdifferentiatie gaan toepassen tussen asielzoekers en niet-asielzoekers. U moet weten dat computers op dit moment zelfs nog altijd moeite hebben met te bepalen of een aangezicht van een man of een vrouw is. Ik voorspel uit ervaring dat, als ik foto's van asielzoekers en niet-asielzoekers aan een neuraal netwerk ga geven om te trainen, dat het overduidelijk zal oordelen op basis van zaken zoals

En waarschijnlijk zelfs op basis van huidskleur. Het zou niet de eerste keer zijn dat een computer racistisch is op basis van wat wij aanleveren.
Een machinaal of neuraal model is dus volgens mij uitgesloten, het risico dat dit model zich zal laten leiden door foute eigenschappen is te groot.

VB stelt in Fort Europa dan maar voor om de camera's permanent te bemannen met mensen. Ja, daar ga je veel politieagenten voor vinden, om continu naar videobeelden te kijken. Wat een kluchtidee is dit toch. Om maar te zwijgen over de duizenden gewerkte uren die nog betaald zullen moeten worden. Talloze uren en hopen geld die compleet verspild zullen zijn, want dit lost geen enkel maatschappelijk probleem op.

En zelfs áls we dan nog dat zouden doen en onze invalswegen permanent monitoren met camera's: België kent een grote landsgrens en een groot deel daarvan is gewoon bos en weiden. Geen wegen of elektriciteit om camera's te zetten. Zoiets kun je onmogelijk volledig afschermen.

Een grenswacht kan opgericht worden om al deze zaken te coördineren en uit te voeren.

Mmm ja, een grenswacht. Zo'n dienst die toezicht houdt op wat de grenzen van een land passeert.
België heeft dat al, dat noemt men namelijk een douane. En die dienst houdt zich nu voornamelijk bezig met zaken die er ook echt toe doen, en dat doet ze redelijk goed. Om die dienst nu ook nog eens te belasten met extra nutteloos werk, daar zie ik het nut niet van in.

Proficiat aan Vlaams Belang met opnieuw een weldoordacht plan. 't Is net zoals met die fysieke barrières: Een paar mooie woorden en ballonnetjes oplaten alsof ze iets praktisch voorstelt, maar niks concreets maken. En dan denk je er een minuutje over na, en het is al op voorhand duidelijk dat de Belgische gemeenschap er enkel mee iets zal verliezen, in dit geval geld, privacy, en gelijkwaardigheid.

“Jaarlijkse studie naar aantal illegalen en totale kost niet-Westerse immigratie”

Daarnaast dient een jaarlijkse studie uitgevoerd te worden naar de totale kost van de niet-Westerse immigratie, mét generatierekening. Ook Denemarken doet dat. Eind 2021 bleek de kost berekend door die studie 31 miljard kronen te bedragen. Dat is 4,17 miljard euro.

Ah ja. Die studie. Als je die ingeeft in een zoekmachine, dan krijg je een hoop links naar racistische en extremistische websites die maar niet genoeg dezelfde studie kunnen herhalen: "Niet-westerse" immigranten kosten ons elk jaar miljarden. Eindelijk, een studie die ons racisme bevestigt als feit! (Oké, zo zeggen ze dat niet, maar de toon is allesbehalve kritisch).

Ondertussen zal u ook wel een gevoel hebben dat hier iets niet klopt. Hoe zit de vork dan echt in de steel?

Cijfers onmogelijk te controleren/vergelijken

Ik heb geprobeerd om de studie in kwestie te controleren op correctheid, maar dit was zo goed als onmogelijk.

Dit is een kritiek probleem van de studie: doordat er zoveel factoren bij elkaar opgeteld worden zonder te laten zien hoe de cijfers apart zich tot elkaar verhouden, kan er niet vergeleken worden met bestaande studies en andere statistieken.

Het document beschrijft niet waar de exacte cijfers vandaan komen. Ik kan niet eens beginnen met de cijfers te kaderen, omdat er geen kader bestaat. Ook de Deense tegenhanger van Belstat bood geen soelaas.

Kritische factoren worden buiten beschouwing gelaten

Zoals al eerder aangehaald, zijn maatschappelijke problemen zoals armoede en criminaliteit bij allochtonen geen inherent gevolg van hun nationaliteit, maar meer van de socio-economische factoren waarin zij verkeren. Publiceer je studies over socio-economische problemen, dan dien je daar ook rekening mee te houden.

Deze factoren komen echter niet terug in de studie. Er wordt enkel gekeken naar herkomst, opgedeeld tussen MONA(PT)-landen, het Westen en "de rest".
Denemarken hanteert trouwens een wel heel unieke definitie van die MONA(PT)-landen, waarvan landen met een moslimminderheid uitgesloten worden. Zo worden Eritrea en Ethiopië niet meegenomen in die vergelijking, omdat daar minstens zoveel christenen als moslims wonen. Ook Israël staat er vreemd genoeg niet bij. Waarom dat deze specifieke verdeling een goed substituut is voor belangrijke factoren wordt nergens beargumenteerd.

Dat gebrek aan factoren hoeft u trouwens niet van mij alleen aan te nemen. Het kabinet van de minister zegt zelf dat zijn cijfers geen rekening houden met factoren zoals leeftijd, verblijfsstatus of onderwijsniveau.

Alles bij elkaar kijkt het rapport dus in feite enkel naar nationaliteit en religie als factoren om de kosten op te delen. Dat is zo selectief dat ik het maar met moeite serieus kan nemen. Wat is de suggestie hier namelijk? Dat bepaalde bevolkingsgroepen inherent een grotere last zijn? Verdienen die dan meer of minder hulp?

Hardvochtig Deens beleid

Op die laatste vraag valt er misschien wel te antwoorden, want Denemarken is (zoals ik daarstraks al zei) berucht om de gemene manier waarop vluchtelingen en asielzoekers worden behandeld. Natuurlijk kan het onverdedigbare Deense beleid jegens vluchtelingen en migranten dan ook niet los gezien worden van de reden waarom deze mensen zoveel geld zouden kosten. Zo worden vluchtelingen in Denemarken op afzichtelijke eilanden de facto gevangen gehouden. Immigranten krijgen in Denemarken ook veel minder sociale uitkering dan de Denen. Zo weinig zelfs, dat ze zelfs met die uitkeringen nog niet boven het bestaansminimum uitkomen, zo schreef het Deense Instituut voor de Mensenrechten:

I næsten ingen af de beregnede eksempler er integrationsydelsen og de øvrige ydelser tilstrækkelige til at opretholde, hvad eksperter har vurderet til at være et ”beskedent og nødvendigt” forbrugsniveau i Danmark. Det vil sige, at udgifterne overstiger indtægterne.

Haast geen enkele voorbeeldberekening van de integratie-uitkeringen (samen met andere uitkeringen) blijkt te volstaan om een voldoende en acceptabele leefwijze in Denemarken te onderhouden. Lees: De uitgaven liggen hoger dan de inkomsten.

Diezelfde integratie-uitkering werd in 2019 nog verder verlaagd met €270.

Al deze factoren hebben tot gevolg dat “niet-Westerse” immigranten enorm veel moeite hebben om zich te integreren. Het wordt hen zo moeilijk gemaakt met als doel dat ze uit miserie op eigen initiatief weggaan uit Denemarken, omdat de psychische pijn en de moeite die ze hebben in dat land gewoon ondraaglijk is.

Wat mij betreft moet je achteraf dan ook niet verbaasd zijn dat deze mensen zoveel kosten aan de staat, als je ze eerst zo fel onderdrukt hebt dat bijdragen zo goed als onmogelijk wordt.

Immigranten helpen was nooit met winstoogmerk

Kenmerkend voor partijen die ons willen doen geloven dat asielzoekers niks dan last opleveren is dat ze steevast teruggrijpen naar de kosten die gepaard gaan met het helpen van deze mensen.

Daarom ook dat de Deense regering zulke studies publiceert; het helpt om de onverdraagzame maatregelen te relativeren als zijnde broodnodig.

Op korte termijn kost mensen helpen geld, dat is waar. Maar niemand heeft ooit beweerd dat vluchtelingenwerk iets is waar we munt uit moeten slaan. We doen dat, opnieuw, omdat mensen helpen een Belgische (en Europese) waarde is, iets waar wij als volk voor uitkomen. Voor je principes moet je dan ook iets overhebben.

Of om het te zeggen met een citaat uit een goed boek over migratie:

Om te besluiten willen we ook de noodzaak van zulke economische redeneringen in migratiedebatten in vraag stellen. De opvang van asielzoekers in het bijzonder is een morele plicht en een juridische verplichting voor een democratisch land zoals België dat zich internationaal engageert om de mensenrechten te verdedigen. Indien enkel strikt economische criteria zouden worden toegepast, zouden morgen enkel de best opgeleide en actieve mensen als vluchteling worden toegelaten.

Kwalitatief onderzoek komt tot totaal andere conclusie

In België is er enkele jaren geleden een gelijkaardig onderzoek gedaan door de Nationale Bank van België. Het 244 pagina's tellende verslag is een pak duidelijker dan zijn Deense tegenhanger:

Uit dat verslag komt echter een heel ander besluit bovendrijven, namelijk dat immigratie België niet negatief beïnvloed heeft:

Uit een theoretisch model, dat op België is afgestemd, blijkt dat de immigratie-instroom de afgelopen vijf jaar een positief effect heeft gehad op het bbp. Dat is namelijk met 3,5 % gestegen. Het effect is positief voor zowel EU- als niet-EU-immigranten, met een stijging van 2 % door EU-immigratie en een stijging van 1,5 % door niet-EU-immigratie. Bovendien werden geen schadelijke gevolgen van de immigratie voor de autochtonen in termen van loon, werkloosheid, participatie, netto-inkomen of welvaart vastgesteld. Eerder gevestigde immigranten, die meer substitueerbaar zijn door nieuwkomers, worden vaker negatief beïnvloed. Dat wordt bevestigd door de academische literatuur over dit onderwerp. De globale positieve impact van immigratie hangt af van de integratie van immigranten op de arbeidsmarkt. Een hogere werkgelegenheidsgraad zal in verband kunnen worden gebracht met een grotere toename van het bbp en het bbp per hoofd.

Merk ook op hoe dat er geen exact cijfer gegeven wordt zoals bij de Deense "studie". Dat komt omdat deze gigantische materie samenvouwen in één enkel cijfer gewoon haast niet te doen is. Zo is ook te lezen in een feitencontrole van iemand die valselijk beweerde dat immigranten België elf miljard euro per jaar kosten:

De jaarlijkse kostprijs van immigratie voor België zou volgens dezelfde Twitteraar 11 miljard bedragen, maar ook hiervoor wordt weinig bewijs aangevoerd. Een recente, uitgebreide studie van de Nationale Bank van België toont aan dat de kostprijs van immigratie heel moeilijk in één vaste som te vatten valt. De studie hanteert dan ook verschillende invalshoeken om de berekening te maken, maar suggereert nergens dat het om een jaarlijks nettoverlies van elf miljard euro gaat.

En dus…

… moge het opnieuw duidelijk wezen waarom Vlaams Belang zo graag jaarlijkse kostenrapporten wilt hebben over deze mensen: Om eruit te kunnen citeren wat ze graag hoort, niet voor een geïnformeerd debat op gang te brengen. Ik zei dat daarstraks ook al; het gaat VB niet om eerlijkheid of wetenschap als ze roept voor meer studies naar migratie. De bedoeling is om mensen te misleiden met selectief statistieken te verspreiden, en de rest dood te zwijgen. Want als de realiteit blijkt uit de cijfers (van de NBB), dan slaan we die toch gewoon over zeker?

“Asielfraude bestrijden”

En als laatste bij de haren getrokken punt:

Elk jaar zijn er tientallen tot honderden intrekkingen en opheffingen van een status omwille van asielfraude. De inter-Europese uitwisseling van gegevens moet hierbij verder uitgebreid worden. Heel wat statushouders vertrekken immers via andere Europese landen op vakantie naar hun land van herkomst. Zo hopen ze onder de radar te blijven, want dat is uiteraard niet toegestaan. Het opsporen van asielfraude moet opnieuw een prioriteit worden. Wie op vakantie gaat als asielzoeker naar zijn of haar herkomstland moet de asielerkenning verliezen.

Elk jaar "tientallen tot honderden intrekkingen." Da's op zich al vreemd; meestal staan er in Fort Europa wel degelijk exacte getallen, zelfs als de bron waar ze vandaan komen duidelijk stelt dat er een grote marge kan zitten op de cijfers, dus dat is al direct verdacht.
De bronvermelding voor deze uitspraak (#73) is "Zie ook cijfers van het CGVS". Laat me even duidelijk maken: "Ga eens kijken bij 'de cijfers' van die organisatie" is géén bronvermelding. Maar de reden waarom Vlaams Belang dit doet wordt wel snel duidelijk.

Een beetje zoeken naar 'de cijfers' en kruiscontrole met andere bronnen (waaronder VRT NWS en Knack) leert dat "de cijfers" verwijzen naar de jaarbilans van het CGVS. En daarmee wordt de volgende verdeling duidelijk:

Onderverdeling van beslissingen door het CGVS van 2014 tot 2020

Dat kleine donkerblauwe laagje op de bovenkant, dat zijn de fraudegevallen39. Van alle beslissingen over de statuten ging het in 2020 bij 0,9% van de gevallen om fraude. Een compleet marginaal cijfer, dat de jaren daarvoor zo goed als stabiel gebleven is.

Met andere woorden: Asielfraude is een probleem dat haast niet voorkomt, is desondanks al lang een prioriteit, er is Europese samenwerking om het te ontdekken en als het daadwerkelijk plaatsvindt, dan wordt het statuut van de fraudeur ook ingetrokken.

En da's waarom de bronvermelding “Zie ook cijfers van het CGVS” was, zonder exacte cijfers of een diagram. Omdat Vlaams Belang, voor de zoveelste keer, weer heeft gelogen. In heel Fort Europa wordt beweerd dat het aantal asielfraudeurs zou stijgen, terwijl daar helemaal niks van aan is.

“Nawoord”

Na de slachtpartij op de waarheid, menselijkheid en redelijkheid worden in het nawoord nog enkele citaten aangehaald, na eerst nog een beetje zever:

Onze voorstellen zijn realistisch: vele ervan zijn in andere Europese landen al in voege, andere kunnen van vandaag op morgen ingevoerd worden. Dit werkstuk mag een duidelijk antwoord bieden op het verwijt dat we wel kritiek leveren, maar geen oplossingen aanreiken.

Laat ons nog eens al die “realistische” voorstellen en geleverde kritiek in het kort overlopen:

Dus ja, het verwijt dat VB (onterechte) kritiek levert maar geen oplossingen aanreikt, is volledig terecht. Want dit zijn geen oplossingen. Dit is verwerpelijk.

De citaten

Als klap op de vuurpijl worden dan nog enkele citaten van mensen gepresenteerd die het standpunt van Fort Europa (en dus Vlaams Belang) zouden moeten bijtreden. Ik ga er kort overheen, maar die van de dalai lama geef ik wat extra aandacht, want zo'n mens hierbij betrekken is enorm ongepast.

Prof. dr. Jonathan Holslag
Citaat in de context van hoe autoritaire regimes mensen misbruiken om hun ideologie door te drukken, maar gebruikt om vluchtelingen als een gevaar af te schilderen. In het interview stelt hij ook dat het net ons huidige gedrag tegenover vluchtelingen (ze tegenhouden, pushbacks, …) is dat ons zwakker maakt, omdat het laat zien dat we op die manier gechanteerd kunnen worden.
Prof. dr. em. Mark Elchardus
Citaat hoort hier wel degelijk thuis, maar het komt dan ook van iemand die zei dat Europa niet op zee mag zoeken naar vluchtelingen die in nood verkeren en dat het goed is dat Poolse rechters door het parlement benoemd kunnen worden, maar dat de rechters van het EHRM zich 'activistisch' opstellen, omdat ze, euh… duidelijk niet onafhankelijk zijn. Dus ja, bepaal zelf hoeveel waarde u aan het woord van deze persoon hecht.
Dr. Thilo Sarrazin
Ook contextueel correct geciteerd. Deze toffe persoonlijkheid heeft zich ook al laten ontvallen dat Moslims sterker dan welke religie ook verbonden zijn met criminaliteit en dat "Joden een bepaald gen delen dat hen onderscheidt van andere mensen".

Dalai lama

Het meest opmerkelijke citaat komt van de dalai lama, toch een zeer vredig en altruïstisch man, maar die Fort Europa zou samenvatten als volgt:

Ontvang hen, help hen, onderwijs hen, maar uiteindelijk moeten ze wel terugkeren naar hun heimat en hun eigen land ontwikkelen. […] Ik denk dat Europa toebehoort aan de Europeanen.

Wat direct opvalt is dat er een stuk van het citaat weggeknipt is ([…]), namelijk het stuk waarin hij zegt dat Europa wel degelijk de plicht heeft om vluchtelingen in nood onderdak te bieden. Het nieuwsartikel dat als bron gebruikt wordt is van HLN, dus natuurlijk is de titel net zo klikazerig geformuleerd. Maar zelfs HLN heeft nog het respect om in de eerste zin van de eerste paragraaf direct te noteren:

Hij maakte wel een belangrijke kanttekening. Volgens de dalai lama is Europa wel “moreel verplicht” om vluchtelingen te helpen “van wie het leven echt bedreigd wordt”.

Aan de leden van Vlaams Belang: Je mag niet iemand citeren om je mening kracht bij te zetten, en dan in dat citaat de delen wegknippen die dat citaat in een compleet ander daglicht stellen. Dat is niet enkel respectloos tegenover diegene die geciteerd wordt, het getuigt ook van een gebrek aan respect voor de mensen die het lezen, omdat je hen voorliegt over wat iemand echt bedoelt. Da's een smerige strategie en ik had eerlijk gezegd ook niks anders van jullie verwacht.

Maar als we toch de dalai lama betrekken, laten we dat dan ook wat verder kaderen, en het tegoei doen.

Prof. dr. Petra De Sutter, Groen-politica en vice-premier van de Belgische federale regering, heeft in hoogsteigen persoon de dalai lama kunnen ontmoeten. In haar boek [Over]Leven (aanrader!) vertelt ze over haar gesprek met de man, en wat hij in hun gesprek allemaal vertelde.

In het begin stelt De Sutter zich voor, en kan ik al direct aantonen waarom de dalai lama in Fort Europa niet thuishoort:

Eerst stelde ik mezelf voor. Ik vertelde dat ik senator was voor de groene partij van België. De dalai lama reageerde waarderend. Hij antwoordde dat hij sterk begaan was met het milieu en zeker voor een ecologische partij zou werken, mocht hij politiek actief zijn. 'Omdat onze planeet beschermd moet worden.'

Klinkt toch iets meer 'dalai lama'-achtig dan "Stuur de illegalen terug, Europa is van ons!" of niet?

Maar verder in het boek komt nog iets héél belangrijks naar voren, wanneer De Sutter over -jawel- de vluchtelingencrisis praat. Dit is het integrale, onverknipte citaat uit het boek:

Ik had ook een paar concrete, minder filosofische vragen voorbereid. Ik vroeg hem wat hij van de vluchtelingencrisis in Europa vond, en welke oplossingen hij ervoor zag. Ik voegde eraan toe dat de Europese solidariteit op dit ogenblik ver te zoeken was, dat elk land vond dat het al genoeg inspanningen leverde en dat ik dus niet erg optimistisch was. De dalai lama veerde overeind. Als door een wesp gestoken antwoordde hij: "Alleen dwazen geven de moed op! Je mag niet pessimistisch zijn, daarmee los je niets op." En toen hij wat bedaard was: "Er moet worden gestreefd naar een oplossing, en die zal er komen. Maar het is een erg moeilijke kwestie en ik heb het antwoord niet zomaar paraat. De problemen in de moederlanden van de vluchtelingen kunnen alleen in die landen zelf worden aangepakt, maar in de tussentijd hebben vluchtelingen natuurlijk wel recht op opvang. We mogen onze grenzen niet sluiten, al kan niet iedereen in Europa terecht." Toen lachte de dalai lama hartelijk, alsof hij een goede grap verteld had. Ik begreep zijn buldergelach niet helemaal, en toen hij mijn verbazing zag, voegde hij eraan toe: "Ik heb veel respect voor Duitsland, zij hebben al erg veel vluchtelingen toegelaten en hoop gegeven op een beter leven."

Ik hoop dat u het begrijpt als ik zeg dat de uitspraken van de dalai lama misbruiken voor VB's racistische ideologie op z'n zachtst gezegd compleet ongepast is, en al zeker als je de nuances die je eigen standpunt niet helpen er gewoon uitknipt.

Conclusie

Dat was nogal een artikel. Maar ik ben blij dat u het heeft uitgelezen. 'k Heb er toch wat moeite voor gedaan.

Kritiek op het Europese asielbeleid mag en kan zeker. Er zijn veel tekortkomingen en veel uitgeprocedeerde immigranten geven inderdaad geen gevolg aan hun bevel om het grondgebied te verlaten.
Migratie is en blijft een complex fenomeen in onze samenleving, en zeker als er plots ergens in de wereld oorlog uitbreekt, beroert dat de gemoederen. Sommigen vinden dat we meer moeten doen, anderen vinden dat we genoeg doen, sommigen weten het niet. Da's allemaal geen probleem. In een democratie moeten verschillende meningen langs elkaar kunnen bestaan. Bespreek die mening ook met uw medemens, wissel ideeën uit. Niemand weet alles. Je kunt zelfs met mij in discussie hierover gaan, doe maar!

Tegelijkertijd mag er ook een kritisch debat gevoerd worden over de plaats van conservatief-religieus denken in onze samenleving:

Religieus fundamentalisme bestaat echt, en maakt ook echte slachtoffers. En dat beperkt zich zeker niet tot enkel de islam, hiervan zijn in alle religieën voorbeelden te vinden. Niks in deze hele analyse mag gezien worden als een relativering van de invloeden ervan op onze maatschappij. Ik pleit zelf dan ook voor een België dat het laïcisme inschrijft in haar wetboeken, omdat ik overtuigd ben dat zoiets de samenleving ten goede zou komen.

Maar dit alles erkennen staat volledig los van de gratuite en radicale manier waarop Vlaams Belang de moslims en vreemdelingen tout court wilt onderdrukken. De partij is degoutant in haar tacktieken en leugens, die enkel tot doel hebben om discriminatie en vreemdelingenhaat structureel te verankeren in onze samenleving. Zelfs mensen die hier geboren en getogen zijn worden weggezet als immigranten, waartegen we ons dienen te 'beschermen'.

Durf ook inzien dat dit de reden is dat het cordon sanitaire bestaat, en dat geen enkele andere (Vlaamse) partij (behalve N-VA, godverdomme zeg) met Vlaams Belang zal samenwerken: Met zo'n vuile mensen werk je gewoon niet samen, omdat het ingaat tegen de waarden van ons volk (!), tegen alles waar wij voor staan als Vlaming en als Belg. Racistische partijen hebben geen plaats in onze samenleving, laat staan dat ze een plaats hebben in de regering, en dat mag dus ook nooit gebeuren. Ook dát is echte democratie, en als Vlaams Belang dat maar flauw vindt, dan moet ze daar zelf wat aan doen, in plaats van te verwachten dat andere partijen maar akkoord gaan met fascisme en discriminatie.

Dus ja, als u vorige keer voor Vlaams Belang heeft gestemd (of nog gaat stemmen), dan zeg ik u ook met volle overtuiging: Het is correct en goed dat uw stem niet in de meerderheid is opgenomen. Ik hoop dat u zelf ondertussen ook snapt waarom zo'n 'sterk signaal van de kiezer' niet geëerbiedigd werd: Omdat het signaal samengaat met een partij die u voorliegt en bedriegt, om u te overtuigen dat haat en afkeer jegens andere mensen oké en gegrond is, en die u wijsmaakt dat enkel zij integer is. Zo'n signaal dient ook als zodanig weggezet te worden, dat is mijn oprechte mening. Na mijn analyse te hebben gelezen zou ik het enorm spijtig vinden als u mij dat kwalijk neemt.

De bewering van dat er een "linkse leugenpers" is die Vlaams Belang censureert en de waarheid verdraait is ook duidelijk volledig van de put gerukt: Ik heb in deze analyse voor bijna alles dezelfde bronnen aangehaald die VB in Fort Europa heeft gebruikt: Eurostat, Frontex, Fedasil, CGVS, VRT NWS, Statbel, De Tijd, de Europese Unie, noem maar op. Soms heb ik zelfs uit dezelfde artikelen kunnen ontdekken dat er nog een waarheid is die VB vakkundig had verzwegen, of waaruit statistieken en cijfers opzettelijk foutief voorgesteld worden als zouden ze haar standpunt verdedigen. Het probleem dat zich voor VB stelt is dat journalisten goed hun werk doen en niet elke leugen woord voor woord overnemen. Dat is geen censuur, dat is je journalistieke plicht vervullen. Daarom dat VB ook zoveel geld uitgeeft aan propaganda op asociale media (en daarmee met kop en schouder boven alle andere partijen uitsteekt); daar kan ze liegen tegen de sterren op en ongestoord haar vergif over Vlaanderen verspreiden, zonder kritisch weerwoord.

De 'klassieke media' zoals VRT NWS worden gemaakt door mensen, en mensen maken soms fouten, da's waar. De eerste (!) voetnoot van deze analyse is zelfs een kritisch verwijt dat ik heb geuit naar de VRT, omdat ik iedereen over dezelfde kam scheer als het op journalistiek aankomt. Maar af en toe een fout maken betekent niet dat de bron compleet ongeloofwaardig is. Zeker als diezelfde bron open en bloot bijna elke maand toegeeft waar ze de mist inging en durft te reflecteren over haar eigen fouten, getuigt dat van een bron die elke dag probeert het beste van zichzelf te geven.

Maar vanaf het moment dat een bron een pathologische leugenaar blijkt te zijn, dan is dat een heel ander verhaal, en dienen we het omgekeerde te doen: Elke dubieuze bewering en uitspraak kritisch tegen het licht houden, zoals ik nu ook met Vlaams Belang heb gedaan. Het zal ondertussen wel duidelijk zijn wat een schimmige bedoelingen er dan komen bovendrijven.

De ideeën die een partij zoals Vlaams Belang vooropstelt, eens ingevoerd, leiden tot nog grotere wantoestanden, en waarschijnlijk zelfs nog meer vluchtelingen en sans-papiers. Het klinkt zo geflipt en paradoxaal, maar het is wel de waarheid: Ogen sluiten voor de waarheid en weigeren hulp te verlenen aan mensen die het nodig hebben leiden onvermijdelijk tot nog grotere problemen en tot nog meer migratiedrama's.

En ik wil me toch ook nog even richten tot de uitzonderingen binnen Vlaams Belang, die zich misschien nu wel in hun hemd gezet voelen door mij, ja zelfs onterecht beledigd. Ik heb de partij en haar leden hier allemaal hetzelfde behandeld omdat het racisme en de discriminatie zo pervers is en duidelijk doorheen de hele partij stroomt, maar er zitten ook mensen bij die niet racistisch zijn, maar die nu wel waarschijnlijk erg gedesillusioneerd zijn. Mensen die net zoals vele Vlamingen in de leugens van Vlaams Belang getrapt zijn, die dachten dat de partij voor redelijk migratiebeleid stond, en nu op hun koffie komen in welke middens ze vertoeven.
Aan hen bied ik mijn excuses aan, en zeg ik ook: Het is nooit te laat om te beginnen met het goede te doen.

Vooraleer ik u laat gaan, mijn beste lezer, wil ik met u nog een laatste citaat delen. Het komt van de uitspraak van het Gentse Hof van Beroep: In 2004 werd de partij (die toen nog Vlaams Blok heette) veroordeeld voor racisme. De uitspraak die het Hof toen deed, slaat de spijker volledig op de kop, en vormt een beknopte samenvatting van deze hele analyse:

Uit de door de rechtstreeks dagende partijen overgelegde stukken blijkt ontegensprekelijk dat de politieke partij het Vlaams Blok bij het voeren van haar propaganda, zowel voor als hangende de geïncrimineerde periode, op openlijke en systematische wijze het zogenaamd ‘zondebokmechanisme’ hanteert.

Er wordt in de aldus naar het groot publiek toe gevoerde propaganda permanent een hatelijk beeld van de ‘vreemdelingen’ opgehangen, teneinde bij de bevolking (al dan niet latent reeds aanwezige) gevoelens van vreemdelingenhaat aan te wakkeren, te onderhouden en op de spits te drijven, met als achterliggende bedoeling het behalen van stemmen en, na een desgevallend overweldigend electoraal succes, de op het vlak van de ‘vreemdelingenpolitiek’ voorgestelde zeer verstrekkende discriminerende voorstellen ook in de praktijk te kunnen omzetten.

Het beeld dat aldus van de ‘vreemdelingen’ wordt opgehangen is dat van de vreemdelingen als misdadigers verantwoordelijk voor het gevoel van onveiligheid bij de eigen bevolking ingevolge allerhande criminaliteit, van de vreemdelingen als broodrovers verantwoordelijk voor de werkloosheid bij de eigen bevolking, van de vreemdelingen als profiteurs van de sociale voorzieningen op kosten van de hardwerkende eigen bevolking, van de vreemdelingen als bevoordeeld door de multiculturele maatschappij, gepromoot door de klassieke partijen, ten nadele van de eigen bevolking, die door zelfde klassieke partijen in de kou wordt gelaten, en van de vreemdelingen als ingevolge hun cultuur, godsdienst en gewoontes onintegreerbare fanatiekelingen, die een bedreiging vormen voor de eigenheid en de cultuur van het eigen volk.

De door het Vlaams Blok hierbij aangebrachte feiten, cijfermatige gegevens en statistisch materiaal strekken er duidelijk niet toe de bevolking louter te infomeren of op te komen tegen bepaalde wantoestanden, hetgeen uiteraard is toegelaten, doch wel degelijk, gelet op de systematische en eenzijdige wijze waarop deze gegevens worden aangebracht en op de daarbij gehanteerde slogantaal of sarcasme, de bevolking aan te zetten tot vreemdelingenhaat en deze ook warm te maken voor de voorgestelde discriminerende maatregelen.

Aanzetten tot vreemdelingenhaat. Systematisch en eenzijdig misbruik van statistieken en gegevens. Liegen om stemmen te halen en discriminerende voorstellen te kunnen doorvoeren. En dat was meer dan vijftien jaar geleden.
Bij de hernoeming naar "Vlaams Belang" zei de partij nog: "Wij veranderen van naam, maar niet van streken." Ik had het niet beter kunnen zeggen.

Ik weet niet of dit zoden aan de dijk zal zetten. Hoogstwaarschijnlijk hebben de mensen die dit het meeste zouden moeten lezen al direct weggeklikt toen ik Fort Europa met mijn toiletpapier vergeleek. Maar ik vond het toch belangrijk dit te schrijven, omdat het niet genoeg kan herhaald worden dat Vlaams Belang met dubbele tong spreekt. De partij preekt "realistisch asielbeleid" maar pleit in se voor het afschaffen van mensenrechten. Ze is niet racistisch, het blanke moet gewoon dominant zijn in Europa. Het is een "sociale en volksnationalistische partij"40 maar elke link met het nationaalsocialisme is met de haren getrokken. We zijn niet tegen vluchtelingen, maar voor ons part mogen ze verdrinken. We hebben niks tegen homo's, maar het huwelijk is wel enkel tussen man en vrouw. Wij zijn de enigen die opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, maar mensen die expliciet zeggen wat wij echt zijn slepen we voor de rechtbank wegens laster. Je mag zijn wie je bent, behalve een transgender, want da's een abnormale ziekte.

En de aarde is rond, maar eigenlijk plat. En als het moest zou Van Grieken het licht van de zon ontkennen als hij daarmee mensen kon overtuigen dat het in Europa te donker is.

Stem nooit op Vlaams Belang. Want het is dit waar u voor stemt.

Appendix: De oorlog tussen Rusland en Oekraïne

Ik ben aan dit artikel al enkele maanden geleden begonnen met schrijven. Maar voor ik het kon publiceren viel Rusland Oekraïne aan, met de bekende gevolgen.

Ik wil het hier dan hebben over de manier hoe er met de Oekraïense vluchtelingen om werd gegaan, lees: Met hoe goed zij ontvangen werden in de Europese Unie.

In Fort Europa staat op pagina 7 de volgende tekst:

De Poolse grens staat vandaag sterk onder druk, maar de Polen houden dapper stand. Wij moeten hen daarbij met alle mogelijke middelen ondersteunen.

En ja, die grens staat begin maart opnieuw onder druk. Maar ineens heeft dat 'stand houden' plaats gemaakt voor prachtige vormen van naastenliefde, in die mate dat Polen op eigen initiatief vluchtelingen komen halen aan de grens!

Deze empathie voor vluchtelingen blijkt echter grotendeels op basis van huidskleur toebedeeld: Zo kon de NOS vaststellen aan de grens tussen Oekraïne en Polen:

Ook VRT NWS kon getuigenissen vastleggen van slachtoffers van racisme. Opnieuw trekken vluchtelingen met donkere huid aan het kortste eind, wat toch niet los gezien kan worden van een diepgeworteld racisme bij de Poolse bevolking

En met die grote vluchtelingencrisis (die naar sommige prognoses de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog zal zijn) is er een opvallende stilte van extremistische groeperingen die normaal niks anders doen dan ons waarschuwen voor de migranten, die van ons zouden komen profiteren en hier de crimineel uithangen.

Er zijn slechts enkele verschillen tussen de vluchtelingen van nu en toen, met name:

Mensen anders behandelen op basis van eender welk van die punten is een flagrante schending van de mensenrechten en een schoolvoorbeeld van discriminatie en/of racisme. Dit is racialisering in actie: Al het geschreeuw over hoe vluchtelingen illegalen en fraudeurs zijn, is ineens niet meer van toepassing. Het toont aan dat als Vlaams Belang over 'illegalen' praat, ze daar eigenlijk 'niet-blanken' mee bedoelt.

In Het Belang van Limburg liet ook VB'er Chris Janssens zich zo kennen, en ging hij gewoon verder met de racialisering van 'de foute' vluchtelingen:

Heel wat mensen uit Syrië, Afghanistan of Afrika komen naar hier als economische gelukszoekers. Veel meer dan oorlogsvluchtelingen zijn het vaak sociale profiteurs. Ondertussen nemen ze alle beschikbare plaatsen in onze opvangcentra in. Nu er aan de grens van Europa een oorlog woedt, zijn er geen opvangplaatsen meer voor oorlogsvluchtelingen uit ons eigen continent. De federale regering moet dus geen extra opvangplaatsen creëren, maar mensen die hier niet thuishoren, naar hun land van herkomst terugsturen.
En voilá. Zonder enig bewijs worden vluchtelingen zonder blanke huid weer afgedaan als profiteurs en valse vluchtelingen, en wordt er nog maar eens voorgesteld om ze terug te sturen naar hun land van herkomst (of wat er nog van overblijft), want “ze horen hier niet thuis”.

Toch vreemd hoe dat er in Fort Europa nooit iets gezegd werd over hoe Europese vluchtelingen zouden verschillen van niet-Europese, daar werden ze allemaal als illegalen bestempeld, ongeacht hun afkomst. Vlaams Belang kon zich tot nu toe dan ook altijd voordoen als zijnde tegen "alle" vluchtelingen en asielzoekers, omdat er in Europa geen grote oorlogen meer plaatsvonden. Mensen die hen dan beschuldigden van racisme kon ze dan afdoen als ongefundeerde laster, van mensen die hen maar woorden in de mond legden die de partijleden nooit letterlijk gezegd hebben.

Maar nu er op ons continent óók oorlog plaatsvindt, wordt het discours in allerijl aangepast, om toch nog verschil te maken tussen vluchtelingen van toen en nu. Die anderen, die verdienen hier geen hulp. Sommigen van hen zijn hier al meer dan vijf jaar, maar die horen hier toch niet, dus stuur ze maar terug.
Dries Van Langenhove stuurde in naam van die doelstelling ook het nepnieuws de wereld in dat een derde van de Oekraïense vluchtelingen geen Oekraïner zou zijn.

Dat praatje over “dezelfde cultuur” is ook van de pot gerukt. Ik vind namelijk helemaal niet dat ik cultureel veel gemeen heb de Oekraïners. Onze architectuur, overheidssysteem, talen, religie, muziek, de geschiedenis, nationale gerechten, ze zijn allemaal enorm verschillend van de onze.
Merk wel op dat dit geen verwijt is naar de Oekraïense cultuur, noch een reden waarom ze minder hulp nodig hebben. Ik wil hiermee het goedkope argument ontkrachten dat ze onze cultuur delen, en daarom meer recht zouden hebben op opvang en hulp dan Syriërs en Afghanen.

Dit alles is ook geen verwijt naar individuen zoals u, beste lezer. Ik ga geen mensen bekritiseren die nu meer zouden doen voor Oekraïners dan voor Syriërs, integendeel. Elk teken van hulp aan vluchtelingen door de gewone mens kan enkel bejubeld worden.
Ik heb echter wel een probleem met mensen die er een politieke rassenstrijd van blijven maken, en daarom vond ik toch dat ik deze hypocrisie van Vlaams Belang nog even moest toelichten. Want ik durf er gif op innemen: Als er straks of morgen een oorlog tussen twee Afrikaanse landen uitbreekt, dan zal het discours van Vlaams Belang opnieuw omslaan in anti-migrantenretoriek en vreemdelingenhaat.

Geeft u ook de boodschap door?

Welkom! Misschien bent u hier doordat u het papiertje dat ik in uw brievenbus ben komen steken hebt gezien en u een beetje nieuwsgierig was. Ik nodig u uit om mijn luisterboek eens in de auto te beluisteren de komende dagen terwijl u naar het werk rijdt of zo. Of tijdens het schoonmaken, ik zeg maar wat. Het moest wel zo lang worden om alles tegoei te kaderen. Ik ben niet gelieerd aan een politieke partij of zo, ik ben gewoon een student met bezorgdheden over de toekomst.

Maar moest u nu daadwerkelijk de boodschap willen doorgeven, dan kunt u dat doen! U mag mijn analyse vrij downloaden (bovenaan de pagina staat de downloadknop) en zelfs de hele tekst kopiëren en afdrukken. Dit onder de

CC-BY-ND 4.0-licentie.

Geen zorgen, da's niet zo'n gigantisch document, het bevat slechts drie belangrijke voorwaarden die ik hier snel zal oplijsten:
Je bent vrij om te:

Delen — het materiaal te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden. De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt.

Onder de volgende voorwaarden:

Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden , een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is . Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
Geen Afgeleide Werken — Je mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.
Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om *iets te doen wat de licentie toestaat.
Da's alles! Hou u aan die voorwaarden en dan mag u het overal naar uploaden waar u goesting in heeft.

Ik heb ook materiaal van andere mensen gebruikt, die een andere licentie erop nahouden, die lijst ik hier even op:


 1. En ik ga het nu ook al maar direct zeggen: VRT, het valt mij enorm tegen hoe deze schandelijke partij zonder weerwoord haar Fort Europa kan aanprijzen in een artikel op vrtnws.be, en zelfs in het Journaal zendtijd krijgt. Ik besef (uit ervaring) dat het tijdrovend werk is om elke leugen van Vlaams Belang te moeten uitpluizen, maar je kunt de partij ook gewoon géén megafoon geven bij een nieuwsbron die door miljoenen Belgen dagelijks bezocht, beluisterd en bekeken wordt. Dit getuigt van weinig journalistieke zin, en dat vind ik enorm spijtig omdat ik het niet gewoon ben van u. Of om het met de woorden van uw eigen Walter Zinzen te zeggen: “Het volstaat niet om een politicus correct te citeren om uw journalistieke plicht te hebben gedaan. Je moet nagaan of wat die politicus zegt wel de waarheid is. En er zijn een aantal politici bij wie je dat automatisch minstens één keer moet doen en liever twee keer.”↩︎

 2. Je zou kunnen zeggen dat een stelling waar geen bewijs voor is daarom niet per se een onwaarheid hoeft te zijn, en dat het nogal ongepast is dat ik Vlaams Belang bij voorbaat beschuldig van opzettelijk een onwaarheid te verkondigen. Maar zo simpel is het niet: Als er iets van bewijs bestaat dat VB kan gebruiken om haar stellingen te staven, dan kun je er donder op zeggen dat ze dat bewijs ook zal geven. En zelfs als het bewijs niet bestaat, dan verdraait ze het wel op zo'n manier dat het VB goed uitkomt.↩︎

 3. Waarmee ik niet wil zeggen dat ik met alles wat hij voorstelt akkoord gaat, maar in de gegeven situatie ben ik wel degelijk van oordeel dat hij correct gehandeld heeft.↩︎

 4. Technisch gezien hebben ze natuurlijk allemaal geen recht op asiel, maar we moeten als maatschappij wel een debat voeren over het feit of die rechten niet uitgebreid dienen te worden. Ik denk dat veel lezers toch verbaasd zullen zijn dat drie van die vier categorieën geen internationale bescherming kunnen aanvragen. En als de wetten niet stroken met ons idee van gerechtigheid, dan dienen we de wetten in lijn te brengen met onze gedachten.↩︎

 5. Of ja, toch bijna. Recent kondigde het Verenigd Koninkrijk nog met trots aan dat het vanaf nu sans-papiers zal deporteren naar Rwanda. Ook niet-Rwandezen staat dat lot te wachten. Het VK zit niet meer in de EU en zal dus ook geen verantwoording moeten afleggen voor het EHRM, maar de verwerpelijkheid van dit plan (waarvoor trouwens meer dan €140 miljoen per jaar zal worden overgemaakt aan een autocratisch regime) valt niet te ontkennen. In se komt dit neer op een vorm van gelegaliseerde mensenhandel, en zal het, zoals voorspeld door zoveel mensen, de vluchtelingen niet afschrikken. Dus proficiat Bogus Johnson, uw antimigratiebeleid kost de Britten vanaf nu bijna £120 miljoen extra voor hoogstwaarschijnlijk evenveel arriverende immigranten.↩︎

 6. Persoonlijk vind ik dat de Turkse regering wel wat tikken op de vingers verdient.↩︎

 7. Voor dit land is de overeenkomst wettelijk niet-bindend, en is er dus geen verdrag op papier beschikbaar.↩︎

 8. Voor dit land is de overeenkomst wettelijk niet-bindend, en is er dus geen verdrag op papier beschikbaar.↩︎

 9. Voor dit land is de overeenkomst wettelijk niet-bindend, en is er dus geen verdrag op papier beschikbaar.↩︎

 10. Voor dit land is de overeenkomst wettelijk niet-bindend, en is er dus geen verdrag op papier beschikbaar.↩︎

 11. Voor dit land is de overeenkomst wettelijk niet-bindend, en is er dus geen verdrag op papier beschikbaar.↩︎

 12. Voor dit land is de overeenkomst wettelijk niet-bindend, en is er dus geen verdrag op papier beschikbaar.↩︎

 13. Officieel genaamd: Internationale Overeenkomst voor Veilige, Ordelijke en Reguliere Migratie↩︎

 14. Ik wens hier wel te benadrukken dat ikzelf voor een verbod op religieuze tekens ben in scholen (en dus ook op hoofddoeken), omdat ik een voorstander ben van het laïcisme en de invoering hiervan in België. Ik haal dit punt toch aan omdat het de hypocrisie van VB duidelijk maakt. Plus, de partij viseert enkel de islam als problematische godsdienst, en laat andere godsdiensten ongemoeid. Dat blijft nog altijd discriminatie op grond van geloofsovertuiging.↩︎

 15. Het valt mij trouwens enorm op hoe Vermeersch overdreven veel informatie wilt weten over die animatie. Het is zijn recht dat te vragen, maar 't is precies alsof hij uit alle informatie hoopt een aantal opvallende cijfers te weten te komen (en de nuances te verzwijgen) om die dan uit proportie te blazen en er dan een verhaal rond te kunnen breien over hoe de overheid het geld langs ramen en deuren naar buiten smijt voor asielzoekers. Enfin, exact wat Vlaams Belang hier nu heeft gedaan.↩︎

 16. VB strijkt per jaar €7.700.000 op. Animatie voor asielzoekers kost in 2021 €174.992. Door beide getallen te delen door het totaal aantal inkomsten voor de Belgische staat, kom je op die percentages uit. Vermenigvuldig je die dan met een fictieve belastingsbrief van €100.000, dan kost animatie voor asielzoekers ongeveer 7 eurocent, en de partijdotaties aan Vlaams Belang om en bij €3,26. ~3,26 ÷ 0,07 = ~46,57.↩︎

 17. Ik geef toe dat deze onderzoeken zich richten op migranten in het algemeen, en niet specifiek op sans-papiers. Spijtig genoeg is er bitter weinig onderzoek beschikbaar voor die laatste groep, omdat ze per definitie op papier onzichtbaar (en dus moeilijk te bereiken) is. De taalbarrière maakt communicatie met deze bevolkingsgroepen al helemaal problematisch. Daarom moet ik mij behelpen met onderzoeken van een grotere groep, en mag u die resultaten ook met een klein korreltje zout tot u nemen.↩︎

 18. De volledigheid en integriteit gebieden mij om ook een link te voorzien naar het partijprogramma van Vlaams Belang, omdat ik het aanhaal met nogal zware, doch terechte beschuldigingen. Maar ik zou u ten stelligste willen afraden om dit document te lezen, omdat het nogal de neiging heeft om de gedachten van mensen te vergiftigen met radicalisme. Mocht u het toch nog willen bekijken, dan kunt u hier het partijprogramma afhalen.↩︎

 19. Het onderzoek in kwestie heeft zich enkel toegespitst op hoe de partijpunten verenigbaar zijn met de mensenrechten, maar niet meer dan dat. Het doet dan ook geen uitspraak over of bepaalde punten al dan niet moreel aanvaardbaar zijn. Een voorstel hoeft namelijk niet per se illegaal zijn om ook moreel verwerpelijk te zijn. Bijvoorbeeld: In sommige landen (zoals het Verenigd Koninkrijk) worden zogenaamde 'antidaklozenspijkers' in het straatbeeld aangebracht. Dat is zeker niet onwettelijk of onverenigbaar met de mensenrechten, maar het is moreel gezien wel onaanvaardbaar dat men liever daklozen wilt wegjagen uit ons zicht, in plaats van structurele oplossingen in te voeren.↩︎

 20. Het valt misschien op dat de zin op zich, buiten context, technisch gezien niet fout is: Er zijn daadwerkelijk elk jaar >50.000 immigranten via gezinshereniging naar België gekomen. Het probleem is dat je dit niet zomaar in een totaal andere context mag plaatsen, en die context is dat niet-Europese vreemdelingen uitbundig vaak gezinsherenigingen zouden opstarten. Dan moeten de cijfers ook enkel over niet-Europese vreemdelingen gaan, en niet over Europese vreemdelingen, laat staan Belgen.↩︎

 21. Alhoewel in Fort Europa de opsomming letterlijk "ouders, grootouders, …" vermeldt, neem ik toch aan dat de term in Fort Europa zich beperkt tot de ouders; de statistieken van Statbel die aangehaald worden als bron, nemen namelijk enkel de nationaliteit van de ouders in beschouwing. De diagrammen en cijfers die in Fort Europa gepresenteerd worden om het aandeel allochtonen in België te beschrijven, komen dan ook precies overeen met wat Statbel beschrijft als “Belg met een buitenlandse achtergrond”.↩︎

 22. Ik spreek hier over “nationaliteit vanaf de geboorte”, maar officieel wordt er gesproken van “eerst geregistreerde nationaliteit”. Ik zeg het maar voor de duidelijkheid, maar in de praktijk komt dit praktisch altijd op hetzelfde neer en het is makkelijker te begrijpen voor mensen.↩︎

 23. Te verkrijgen door in het rekenblad cel R11 met U11 op te tellen.↩︎

 24. Te verkrijgen door in het rekenblad naar cel T11 te kijken.↩︎

 25. Een duur woord om te zeggen: We trekken de lijn van de voorbije jaren door naar de toekomst, om een idee te hebben wat er zou kunnen gebeuren.↩︎

 26. Ik heb 20% als grens genomen omdat VB in Fort Europa beweerde dat in 2001 het aantal allochtonen in België al 18,9% bedroeg. Maar opnieuw: Fort Europa gaat over niet-Europeanen, dus dan moet je ook het percentage van niet-Europeanen hanteren, en niet ineens van Belgische inwoners met een migratieachtergrond.↩︎

 27. Normaal verwijs ik niet naar Wikipedia voor bepaalde stellingen aan te tonen (enkel voor definities van bepaalde termen), maar voor de omvolkingstheorie maak ik een uitzondering; omdat de Engels- en Franstalige versies ervan beschermd zijn tegen bewerkingen ten tijde van schrijven, en ze een hoop verwijzingen en bronnen bevatten die ik hier niet allemaal kan opsommen. Naar de bewerkingsgeschiedenis gekeken was dit ook nodig omdat racisten en neonazi's om de haverklap de pagina's vandaliseerden en onwaarheden bleven toevoegen. Enfin, zeer normaal voor het soort mensen dat het bij het rechte eind heeft en zeker niet gevaarlijk is voor onze maatschappij.↩︎

 28. Een blank-supremacist is iemand die gelooft dat mensen met een blanke huidskleur superieur zijn aan mensen die dat niet hebben.↩︎

 29. Een mooi woord om de verspreiding van volkeren over de wereld te beschrijven.↩︎

 30. Merk trouwens op dat de Belgische nationaliteit voor deze mensen hun herkomstnationaliteit is, omdat ze in België geboren zijn.↩︎

 31. Een ondoordringbare muur bestaat trouwens niet, maar we zijn nu toch al zo ver in Fort Europa dus kunnen we evengoed fantaseren dat dit wel zou kunnen.↩︎

 32. Ik ben heel goed op de hoogte van het feit dat dictator Loekasjenko immigranten expres laat overvliegen naar Wit-Rusland om Europa te bestoken, en dat mijn implicatie van VB's bedoelingen hier nogal kort door de bocht lijkt. Maar nu vraag ik u: Als Loekasjenko dit niet had gedaan, en de immigranten op eigen houtje deze route hadden ondernomen, denkt u dan echt dat Vlaams Belang had gezegd dat de luchtvaartmaatschappijen niks ten laste kan worden gelegd, en dat vluchten tussen Irak en Wit-Rusland lamleggen teveel niet-immigranten zou treffen? Na al die racistische praat van de partij tot nu toe ? Awel, ik ook niet.↩︎

 33. Kan iemand mij trouwens eens het telefoonnummer van De Vlaming bezorgen? Blijkbaar kennen de N-VA en Vlaams Belang die zo goed maar ik heb die nog nooit gezien.↩︎

 34. Ja, een opt-out onder de vlag van Vlaams Belang betekent de facto dit verdrag opzeggen.↩︎

 35. “Effectieve intrekking van het vluchtelingenstatuut wegens verbetering van omstandigheden in het herkomstland”.↩︎

 36. Jaja, het zou een "symbolische" doodstraf zijn, ik lees die artikelen wel. Zo werkt het niet. Zelfs een zogenaamde "effectieve levenslange opsluiting" is een onmenselijke straf. Daarbij is er ook een reëel risico dat, door dit nu al "symbolisch" in de wet te zetten, dat symbolische er op een later tijdstip uitgelaten zou kunnen worden. En waarom zouden we dat risico lopen, als we ook gewoon Vlaams Belang kunnen afzweren als gesprekspartner?↩︎

 37. Ik weet héééél goed dat VB in feite hier enkel zegt dat "dokters die onethische handelingen stellen hun erkenning moeten verliezen", alstublieft, hou op. Hou op met ze nog het voordeel van de twijfel te gunnen. U en ik weten allebei dat het nu ook al bij wet verboden is voor een arts om zo te handelen, en het is zo klaar als zuiver pompwater dat Vlaams Belang, als ze het zelf kon kiezen, de erkenning van alle artsen daar had ingetrokken, zodat niemand die hongerstakers zou durven helpen. En zij die het wel deden, zouden dan kunnen worden aangeklaagd en veroordeeld voor onrechtmatige uitoefening van de geneeskunde. Daarom stelt ze voor dat de overheid het ook zou moeten kunnen zonder de Orde der Artsen; de overheid zou ze kunnen controleren, de Orde niet. Deze doelstelling past namelijk in het proces van ontmanteling van de democratie; door nieuwe bevoegdheden te creëren voor zichzelf, kan Vlaams Belang de bestaande niet-politieke controleorganen omzeilen die onze samenleving beschermen tegen politiek gemotiveerde afstraffing.↩︎

 38. Toegegeven, in mijn thesis beperkte dit zich tot bewegingsdetectie, maar zelfs dan nog heb ik volgens mij meer kennis hierover dan al de auteurs van Fort Europa bij elkaar. Niet dat ikzelf zo'n groot licht ben hoor, ik ben me ten volle bewust van de beperkte omtrek van mijn eigen schedel, daar past niet al te veel in!↩︎

 39. Ik kan niet met zekerheid zeggen dat elke intrekking ook gelijk staat aan een geval van fraude, maar ik heb het maar even aangenomen om zeker te zijn dat ik niemand vergeet mee te tellen.↩︎

 40. Fort Europa, pagina 37. Niet mijn woorden dat het een nazistische partij is, dat zegt Vlaams Belang zelf. Of toch bijna. Maar daarom draaien we de volgorde van de woorden ook om, mensen moesten maar eens het juiste idee krijgen.↩︎

Comments




#60 Een echte Helena | 1 month ago (June 22, 2024, 9:21 p.m.)

Fuck dit

Respond


#51 Maarten Vangeneugden | 1 month, 3 weeks ago (May 26, 2024, 10:05 p.m.)

Het is weer eens tijd voor een update! En ja, ook de afgelopen maanden heeft VB weer van katoen gegeven, de intelligentie spatte er weer vanaf.

Misschien nu voor de verandering niet eens beginnen met het criminele en verwerpelijke, maar met de domme zaken, dan kunnen we ook eens lachen met hun resterende hersencellen! We gaan het gewoon in chronologische volgorde af.

Beginnen doen we met een gezonde portie catharsis; weet u nog Werner De Gres, die Lamkel Zé een “import-soort mensaap” had genoemd? Wel, met grote blijdschap kan ik u verkondigen dat zijn baas hem op staande voet ontslagen heeft voor die uiting. Hij was trouwens al eens gewaarschuwd voor gelijkaardige feiten, dus het is zeker niet nieuw. En het was blijkbaar ook niet de eerste keer dat die werkgever iemand om racisme heeft moeten ontslaan. Ja, de vorige was óók een partijlid van Vlaams Belang.

Weet u wie hem trouwens niet heeft ontslaan? Zijn politieke partij! Werner De Gres prijkt nog altijd trots op de website van de Wilrijkse VB-afdeling als bestuurslid.

Mei 2022: In het Vlaams Parlement was er een debat over de hatelijke aanval op een transjongen tijdens de Belgian Pride-optocht van 22 mei. VB'er Sam Van Rooy zei daarop dat voor geweld op mensen uit de holebi- of transgendergemeenschap voor hem nultolerantie zou moeten gelden. Omdat dat natuurlijk compleet haaks staat op hoe zijn partijleden zich verbaal tegen holebi's en transgenders keren, leidde dat tot het volgende tafereel:

Ik vind het hilarisch dat een prominente VB'er bij een feitelijk debat zo fokswild wordt dat 'm gelijk een kleine kleuter begint te krijsen en het daarna afbolt. Ja, iets in mij wordt heel gelukkig op zo'n momenten.

17 september 2022: Jef Elbers, de anti-homofiele knolselder die Vlaams Belang voordroeg om het Vlaams Audiovisueel Fonds te leiden, heeft een Lidl in Knokke-Heist gevandaliseerd door alles met teveel Franse opschriften in het rond te smijten. Ik moet de beelden nog tegoei bewerken vooraleer ik ze kan publiceren, maar wat ik wel al kan zeggen: De ironie wilt natuurlijk dat hij zelf een Brussels ketje is dat naar Knokke geëmigreerd is en geen hol West-Vlaams praat. Typisch die immigranten ook hè, alleen maar vandaliseren, mensen lastigvallen met hun gezeik en weigeren de lokale taal te spreken.

14 november 2022: De partij misbruikt het merk IKEA en haar huisstijl om weer een belachelijke visie op immigratie de ether in te sturen, zonder toestemming.

23 november 2022: In het Europees Parlement wordt gestemd om Rusland een staatssponsor van terrorisme te verklaren. Dit is, gezien de terreur die ze in Oekraïne aanrichtten ontegensprekelijk het geval, maar VB onthield zich van deze resolutie. (en voor de volledigheid: PVDA stemde zelfs tegen.) En voor een partij die altijd zegt voor "eigen volk" te strijden, is het wel vreemd dat ze zich ook onthouden als er een resolutie voorligt voor meer transparentie over buitenlandse inmenging, omdat het volgens hen “een aanval op onze fractie” is. En kijk, als ge dát al een aanval op uw fractie vindt, dan moet ge misschien maar eens naar uw eigen fractie kijken in plaats van naar de anderen.

In december 2022 hadden enkele grapjassen in Brussel op een omleidingsbord in het Frans de tekst “omleiding” aangebracht, maar in het Arabisch daarachter de tekst “veel succes”. Voor VB'er Bob De Brabandere hét symbool dat het Nederlands in Brussel vervangen is door Arabisch.
Het deed ook Filip Dewinter in een kramp schieten, die er weer zijn lievelingsbegrip "omvolking" bijhaalde.
Na geconfronteerd te zijn geweest met het feit dat er niks officieels aan dat bord was, vonden ze dat “de symboliek blijft.” Ja, en als ge blijft symbolen gebruiken en nooit eens met iets serieus over de brug kunt komen, blijft ge ook het symbool van zieligheid uitstralen. Sym-pele mensen.

Of wat dacht u van de paaseierenhetze van maart 2024? Toen stak Filip Dewinter een tirade af over een Hema-folder waarin het woord "Pasen" zou vervangen zijn door het woord "voorjaar". Volgens Dewinter hét voorbeeld van dat “onze christelijke en Europese tradities gecanceld worden.” Maar die folder was van acht jaar geleden en de huidige folders van Hema én de website hebben het gewoon over "Pasen" en "De paascollectie". Ge moet Dewinter bijna bewonderen, uw eigen zó onnozel en zó onnuttig doen overkomen, en toch nog uw gezicht durven laten zien.

In april 2024 hadden Europese zusterorganisaties van VB verzamelen geblazen in Brussel voor NatCon. Dit zette de Ligue des droits humains (LDH) aan om het volgende bericht de wereld in te sturen:

De LDH betreurt dat Edificio een zaal verhuurt aan Europees extreemrechts voor een politieke vergadering en fondsenwerving. Binnen de grenzen van de wet geldt de vrijheid van meningsuiting voor iedereen maar dit beginsel verplicht niemand om extreemrechts in huis te halen. A fortiori wanneer het aan de macht komt in verschillende Europese staten. De LDH roept dus Edificio op om dit evenement te annuleren.
Een begrijpelijk standpunt, en Edificio is vrij om dat al dan niet ter harte te nemen. Maar voor Vlaams Belang was dit reden genoeg om de Nederlandstalige tegenhanger Liga voor Mensenrechten (die totaal losstaat van de LDH) te beschuldigen van het aanzetten tot intimidatie en straatgeweld, en in dezelfde adem te pleiten voor “het stopzetten van subsidies aan deze extreemlinkse subsidieclubjes.” VB'er Tom Vandendriessche kwam dat nog eens herhalen op Terzake.
Het bleek opnieuw allemaal gelogen te zijn. De Liga voor Mensenrechten had er niets mee te maken, laat staan dat ze tot geweld heeft aangezet. Dat heeft de LDH trouwens óók niet gedaan. In de nasleep hebben de Vlaams Belangers hun artikels en tweets stilletjes offline gehaald en weigeren ze, ondanks herhaaldelijk aandringen, nog verder in te gaan op hun leugens.

Laat dit ook een voorbeeld zijn voor de VRT waarom er in Franstalig België nog wel een cordon médiatique geldt tegen dergelijke partijen: Omdat ze CONSTANT LIEGEN. Als het hen uitkomt, spuien ze altijd de grootste ongefundeerde zever, maar als ge dan verhaal komt halen om hen te confronteren met hun gezeik, dán geven ze ineens niet meer thuis. Dus: stop met ze een platform op nationale tv geven om daar hun leugens te verspreiden, want die factcheck die ge daarna op uw website zet, die hebt ge geen kwartier lang ongenuanceerde zendtijd op Canvas gegeven, of wel soms?

Respond


#52 Maarten Vangeneugden | 1 month, 3 weeks ago (May 26, 2024, 10:07 p.m.)

En deze sectie is natuurlijk niet compleet onze favoriete neonazi Dries Van Langenhove, die gewoon nóg erger is geworden dan 'm al was: op zijn Telegramkanaal loopt het over van de complottheorieën, hij staat te sparren met Italiaanse neofascisten, en gaat als een zielepoot de holebi- en transgemeenschap beschuldigen van pedofilie. Maar ja, als ge zo op het internet komt, dan gaat het internet ook correcties aanbrengen...
Ondertussen blijft zijn Schild & Vrienden de mensen onrecht aandoen, vorig jaar nog werd er een haatcampagne opgestart tegen de horecazaken van een Truiense ondernemer die een optreden door travestieten (een zogenaamde dragqueenshow) had georganiseerd. Iets waar enorm veel mensen keihard van genieten en wat iedereen in Vlaanderen ook geweldig vindt, of waren Debby & Nancy niet geweldig dan?

En dat alles terwijl hij een procedureslag voer tegen de Belgische justitie om de rechtspraak te kunnen dwarsbomen. Uiteindelijk werd hij dan toch veroordeeld tot een jaar effectieve celstraf, 10 maanden cel met uitstel, €24.000 effectieve boete en 10 jaar ontzetting uit zijn rechten. Op deze terechte uitspraak reageerde Tom Van Grieken dan dat “de Belgische justitie door en door rot is.” Naast hem stonden ook nog twee Vlaams Belangers terecht, waarvan één de lokale voorzitter van VB Sint-Niklaas is. Ook zij werden veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

Met zijn groteske leugens is Van Langenhove er ook eigenhandig in geslaagd om uiteindelijk de Leuvense studentenkoepel LOKO de erkenning van de NSV te doen intrekken. De NSV, dat is de studentenkweekvijver van Vlaams Belang. Datzelfde gespuis had nog maar een jaar geleden ook al eens een Oostenrijkse neonazi uitgenodigd om te komen spreken, Martin Sellner, die op undercoverbeelden zijn massadeportatieplan uit de doeken deed, en daarmee een 21-eeuws Madagaskarplan voorstelde. Hij en Van Langenhove steken hun onderlinge kameraadschap niet onder stoelen of banken.
Ik gooi het er maar bij, dat u een idee heeft van naar wat voor soort volk die mensen opkijken.

Afsluiten doen we ook met de drugstrip die Vlaams Belang heeft doorgemaakt toen ze haar begrotingsvoorstellen indiende bij het Planbureau om na te rekenen. Blijkt dat een VB-regering onze begroting onherroepelijk naar de hel zou torpederen:

Vriendelijk verzoek aan Vlaams Belang om geen paddo's meer te slikken en de bacardiflessen te laten staan als ge een economisch plan moet gaan opschrijven. Misschien dat ge dan eens niet zo fel gebuisd zult zijn.

Respond


#53 Maarten Vangeneugden | 1 month, 3 weeks ago (May 26, 2024, 10:07 p.m.)

En kijk, als het enkel bij dit soort uilskuikenpraat bleef, dan had ik natuurlijk nooit zo een artikel geschreven. Maar helaas, er waren ook nog stemmen van een minder ludiek niveau te horen:

25 maart 2022: Vlaams Belanger Mark Schampaert in de Mortselse gemeenteraad kwam vriendelijk uit de hoek toen er over regenboogzebrapaden gestemd werd. Ik ga het gewoon in zijn geheel citeren en het daarbij laten, want VB'ers zijn meesters in hun eigen voor schut zetten:

Met dit regenboogzebrapad willen jullie een welbepaalde seksuele geaardheid in de kijker zetten en zelfs propageren. Wij vinden dat moeilijk, want het is een vorm van provocatie van een deel van de bevolking. En dan heb ik het over de islam-aanhangers. Er zijn genoeg voorbeelden in de maatschappij te vinden van wat zij aanvangen met regenboogvlaggen en regenboogzebrapaden. Wij willen niet in die zin provoceren. Komen er binnenkort dan ook zebrapaden met zweepjes voor een welbepaalde groep of zebrapaden met ezeltjes en schaapjes?

Zeg het als ik mij vergis, maar ik zou zweren dat een Vlaams-Belanger hier net gezegd heeft dat een inclusieve boodschap uitdragen provocerende propaganda is tegen islam-aanhangers, en dat we dat daarom niet zouden moeten doen? VB die de kant van de islamisten kiest, jawel, zo ver gaat de haat voor sommigen tegen holebi's en transgenders blijkbaar.

20 oktober 2022: Toenmalig minister Meryame Kitir (Vooruit) had de vorige dag besloten om vanwege mentale problemen haar ministriële taken neer te leggen. Ze zou naar eigen zeggen zichzelf een te grote druk opgelegd hebben, en dat zou ook een negatief effect op haar kabinetsmedewerkers hebben gehad. Wat er ook van zij, de situatie was complex. Maar ik respecteer mensen die openlijk durven toegeven dat het hen efkens boven de pet gaat. Wat natuurlijk geen enkel degelijk mens zou doen, is op basis van geruchten en roddels zo'n mensen dan beschuldigen onbekwame leugenaars te zijn, die dan mentaal welzijn misbruiken als camouflage. \\ Wel, dit is wat er de dag nadien door Tom Van Grieken in het parlement werd uitgespuugd:

Het misbruiken van een parlementaire vraag om niet-verifieerbare geruchten in de kranten ineens als “politiek feit” voor te stellen om ad-hominem een vrouw die zich niet kan verdedigen te komen beschimpen? Dit was zó over de grens dat het Valerie Van Peel, een N-VA'er, een lans deed breken voor een socialistische minister tegen wie zij en haar partij al jarenlang oppositie voeren:

Gevolgd door een verdiend applaus van het hele parlement, behalve... awel ja.

21 juni 2022: Filip Dewinter gebruikt de portvrije zending van het Vlaams Parlement om zijn complottheorieënboek te kunnen verzenden, hetgeen illegaal is.

Juli 2022: Van Grieken in zijn zeer genuanceerde en weldoordachte stijl: “Het is flauwekul dat er discriminatie is.” Dit is natuurlijk een onwaarheid, talrijke onderzoeken hebben dat al onomstotelijk bewezen. En niet alleen als ge op een CV de naam "Pieter" verandert in "Ahmed" maar ook als de geboortedatum zich tussen de 50 á 70 jaar geleden situeert, moogt ge ineens veel minder op gesprek komen. Praktijktesten geven de overheid dan ook een hulpmiddel om deze discriminatie op te sporen en te bestraffen.
Maar als volbloed racist en discrimineerder wilt Van Grieken net dat praktijktesten tegen discriminatie verboden worden in België. Dus, moest u een niet-Vlaams klinkende naam hebben, of de leeftijd van 50 gepasseerd zijn of een fysieke beperking hebben zoals reuma of zware rugpijn of wat dan ook, weet dan dat Vlaams Belang vindt dat u gewoon een incompetente loser bent, anders waart ge wel aangenomen want discriminatie op de werkvloer, dat bestaat niet!

In juli 2023 publiceerde VRT NWS nog een artikel aan het nepnieuws dat de holebi- en transgendergemeenschap steeds weer linkt aan geweld en pedofilie. Daarbij bleek ook dat in België er één partij zich relatief vaak schuldig maakt aan het verspreiden van dergelijk nepnieuws...

Oktober 2023: In het Vlaams parlement was er een debat over het feit dat 60% van jongeren met een andere seksuele geaardheid of genderidentiteit zich niet veilig voelen op school. Dit was wat er gebeurde toen Stephanie D'Hose (Open Vld) een getuigenis bracht:

Van welke partij denkt u dat Stefaan Sintobin is?

Enkele dagen later brengt Apache een verslag uit waaruit blijkt dat Tom Van Grieken aan Duitse extremisten heeft gezegd dat ze trots moeten zijn op hun verleden. Ja, ik zie echt absoluut niks mis met die uitspraak.

Op 16 november 2023 deed de politie ook een massale inval om een op handen zijnde terreuraanslag te verijdelen. Bij hun inval troffen ze nazivlaggen aan, alsook materiaal om pijpbommen en molotovcocktails te fabriceren.
Onderzoek van Apache onthulde later dat de opgepakte terreurverdachte Daan C. en zijn vriendin Kayley W. (ook gearresteerd bij onderzoek naar het terreurnetwerk The Base) deel uitmaakten van de ordedienst van Vlaams Belang op verschillende congressen en manifestaties. Misschien ligt het aan mij, maar heeft VB zich niet ongelofelijk stil gehouden omtrent het feit dat er zich mogelijks een terrorist onder haar eigen beveiligingsteam bevond? Nogal bizar...

Het mag ondertussen wel duidelijk zijn dat crimineel gedrag een rode lijn is doorheen de partij, gaande van de Schutzstaf... ik bedoel de beschermingsafdeling van de partij tot en met de voorzitter. Tijdens een betoging in Brussel in december 2023 heeft een poltie-ambtenaar een klacht tegen Tom Van Grieken ingediend wegens slagen en verwondingen. Zo zegt de politie ook dat de aanwezigheid van de VB'ers tot onrust tussen de betogers van de zorgsector leidde, waarop de korpsleiding besloot de VB-groep af te zonderen.
De VB'ers hebben zich daarna volgens de politie weerspannig gedragen. Tom Van Grieken krijgt uiteindelijk een koekje van eigen deeg, en ineens is voor hem het kot te klein.
De beelden die hij verspreidt, zijn vakkundig afgeknipt zodat enkel het moment dat hij geraakt wordt zichtbaar is. Wat voorafging, daar wordt met geen woord over gerept.
Gezien het feit dat Van Grieken een gevaarlijke en pathologische leugenaar is, en de politieagenten ter plekke beëdigde ambtenaren zijn, ga ik hier speculeren dat Tom Van Grieken begonnen is met geweld tegenover de politie, en de politie zich volgens het wettelijke kader heeft gedragen. Geweld tegen het openbaar gezag is duidelijk nog altijd voor bepaalde bevolkingsgroepen acceptabel, en zoiets hoeven wij niet te tolereren.

In De Zevende Dag had de VRT weer beslist dat die partij een platform geven een goed idee was. Wat was daar het effect van? Wel, dat Tom Van Grieken volmondig zegt dat hij en zijn partij “niet geloven in gender”. Daarbij vergezeld van klassieke antitransgenderretoriek die op geen hol slaat. Onversneden discriminatie waar dat uilskuiken dan nog van zegt dat “heel veel Vlamingen dat stilletjes denken.” Nee, gij denkt dat, en uw partij denkt dat. De mensen die Bo Van Spilbeeck en Petra De Sutter vrouwen noemen zijn in de absolute meerderheid. Ook weer een dikke proficiat aan de VRT om zulke mensen op het podium te laten aantreden.

Respond


#54 Maarten Vangeneugden | 1 month, 3 weeks ago (May 26, 2024, 10:08 p.m.)

En natuurlijk niet te vergeten: Het grote Chinese spionageschandaal waarin een stel Vlaams Belangers verwikkeld zaten. met alle gevolgen van dien voor de partij. En Frank Creyelman werd dan wel uit de partij gezet, maar daar bleef het schandaal niet bij; onderzoek van Humo en Apache legde ook Filip Dewinters linken met het verre Oosten bloot. Die laatste liet zich op zijn beurt ook betalen voor bewezen diensten aan de Chinese communistische partij, en bleek hij het parlement ook voorgelogen te hebben. Het leverde de partij op asociale media de toepasselijke en ludieke bijnaam Chinees Belang op.

En zo is weer anderhalf jaar brokkenparcours rijden weer netjes neergelegd. Met over minder dan één maand Belgische verkiezingen, hoop ik dat ik toch bij minstens enkele mensen het verschil heb kunnen maken.

Respond


#48 Maarten Vangeneugden | 1 year, 9 months ago (Oct. 5, 2022, 6:33 p.m.)

(In plaats van het artikel zelf aan te passen zal ik waarschijnlijk regelmatig hier een reactie zetten als Vlaams Belang zich weer belachelijk heeft gemaakt. Iedereen akkoord? Goed, fijn dat we zo op dezelfde lijn zitten ^.^)

Tijdens mijn laatste examenperiode luidde Vredescollectief Ieper de alarmklok: Er zou op de IJzerwake een neonazistisch orkest optreden. Enfin, ik schrijf hier in enkelvoud, maar je komt met één hand niet toe om alle artiesten en groepen op te tellen met zeer dubieuze banden, waaronder, jawel, een lid van Schild & Vrienden, dat zelf natuurlijk óók present tekende op de IJzerwake met diens achterlijke en racistische ideeën. En ja, ook die IJzerwake zelf is al vaak het onderwerp van controverse geweest, en het bestuur bestaat vooral uit VB'ers.

Ik heb, toen ik dit artikel aan het schrijven was, lang getwijfeld of ik wel zover zou willen gaan dat ik Vlaams Belang zou beschuldigen van neonazisme. Want die term wordt (zeker op asociale media) te pas en te onpas gebruikt om mensen te beschimpen, waardoor de betekenis uitgehold wordt. Het is dan ook één van de zwaarste beschuldigingen die je kunt uiten tegen anderen, daarom moeten we er ook heel zuinig mee omspringen. Ik wilde vooral dat mensen mijn bezorgdheden serieus zouden nemen, en niet zouden zeggen dat ik aan het overdrijven ben omdat ik die term hanteer. Dat was de afweging die ik moest maken.
Maar ik heb toch voor die term gekozen, omdat het niet doen onrechtvaardig zou zijn tegenover al het empirische bewijs dat de partijleden zelf veroorzaken. Zeker na de Frontnachtsaga ben ik blij dat ik het heb gedaan, want het toont opnieuw aan hoe de partij en haar leden blijven dweepen met de meest verachtelijke ideeën en individuen uit onze samenleving. Want als je mensen zoals Van Langenhove blijft steunen, zelfs al roept hij op tot pseudowetenschappelijke experimenten met enkel “etnische Vlamingen” terwijl hij het neonazisme bagatelliseert, dan laat je ook maar zeer weinig aan de verbeelding over. Het blijft een partij die een schijn van salonfähig zijn ophoudt en tegelijk danst met het racisme.

Oh, en nog een extraatje van deze week: VB'er Werner De Gres had via een Facebookpost gereageerd op een artikel van de Gazet van Antwerpen over Lamkel Zé en de match van afgelopen weekend, dat nota bene over racisme ging. De zeker niet racistische Werner reageerde daarop met: “Een blanke speler had allang rood gehad voor zulk gedrag, maar een import-soort mensaap 🦧 zoals deze kwiet krijgt alles gedaan!”
Maar geen zorgen, hij is naar eigen zeggen “geen racist, mijn opmerking moet gezien worden in een soort van voetbaltaal.” Want als er één zekerheid is in het leven, dan is het wel dat geen enkele Vlaams Belanger ooit gebarsten is van zijn eerste leugen.

Respond


#58 Een echte man | 1 month, 2 weeks ago (June 7, 2024, 11:05 p.m.)

Waarom liknse ratten tog altijd zo lange esseis schrijven

Respond


#57 Minner nadine | 1 month, 2 weeks ago (June 4, 2024, 5:30 p.m.)

Vlaams belang is eigen volk eerst en zo moet het zijn .wie niet werkt en de taal nie wil aan leren moet terug naar land van afkomst .wij hebben ook gewerkt om een pensioen te krijgen .zij komen naar hier en krijgen alles in hun schoot gegooid ..als jullie dat goed vinden zijn jullie al even slecht .werken word beloond niet leven op de vlaming zijn kosten .en wat die leugens betreft .er zijn andere partijen die al veel beloofd hebben .maar veel beloven doet de zotten in vrede leven .dus mijn standpunt. Ik ben een echte Belg en vlaams belang is de enige partij die het op een eerlijke manier kan waarmaken .groetjes

Respond


#59 Amber | 1 month, 1 week ago (June 15, 2024, 1:36 a.m.)

Morning The New Powerful LED Flashlight is The Perfect Flashlight For Any Situation! The 3,000 Lumens & Adjustable Zoom gives you the wide field of view and brightness other flashlights don’t have. 50% OFF + Free Shipping! Get it Now: https://linterna.cc Best Wishes, Amber

Respond


#61 Joleen | 3 weeks, 3 days ago (June 29, 2024, 3:03 p.m.)

World's Best Neck Massager Get it Now 50% OFF + Free Shipping! Wellness Enthusiasts! There has never been a better time to take care of your neck pain! Our clinical-grade TENS technology will ensure you have neck relief in as little as 20 minutes. Get Yours: https://hineck.co Regards, Joleen 📚 Fort Europa and VB: An analysis

Respond


#62 Maryanne Aubry | 2 weeks, 4 days ago (July 5, 2024, 8:58 a.m.)

Send Millions of Messages in a day, Affordable Impact: Stop throwing money at ineffective marketing strategies. Contact Form Leads offers the most cost-effective way to reach a massive audience. Our affordable bulk contact form submissions deal allow you to scale your outreach efforts without breaking the bank. Imagine reaching millions of potential customers from just 9$! Don't waste time and resources on limited reach. Invest in our service and see the difference! ++ Visit now: https://bit.ly/bulksubmussions Unsubscribe here if you don't want to get these fantastic newsletters: https://bit.ly/listunsubscribe Nassaukade 91, Amsterdam, NH, US, 1053 Lk

Respond


#63 Mattie | 5 days, 7 hours ago (July 18, 2024, 3:57 p.m.)

Get The Worlds Greatest Magic Sand Free Beach Mat! Watch sand, dirt & dust disappear right before your eyes! It's perfect for beach, picnic, camping or hiking. Act Now And Receive A Special Discount For Our Magic Mat! Get Yours Here: https://magicmats.co Best, Mattie

Respond


#64 Daniel Carruth | 1 day, 2 hours ago (July 22, 2024, 8:41 p.m.)

Dear Creative Entrepreneur, Today marks the final opportunity to access StockDreams – the platform that's transformed graphic design into a simple, profitable, and enjoyable process. ?? Remember, StockDreams is your ticket to: Crafting AI-generated visuals that captivate and sell, in mere minutes. Opening a floodgate of traffic through eye-catching, SEO-friendly images. It's time to tap into a gold mine that most are overlooking: Google Image Search powered by AI: https://www.busitoday.co/stockdreams Launching a graphic design service that requires zero traditional training. Earning from a variety of revenue streams, passive and active, online. We've watched users go from design novices to in-demand pros, selling their artwork on global marketplaces and securing a steady income stream, all thanks to StockDreams' intuitive AI-powered platform. But now, the window is closing. This is your LAST CHANCE to grab StockDreams at the current offer, with full access to all its features – from AI-generated stock images and illustrations to logos, icons, and more, all crafted within a user-friendly editor that’s been a game-changer for so many. Don't let hesitation hold you back from what could be the turning point in your creative and financial path. ?? Click here to claim your access before the clock runs out: https://www.busitoday.co/stockdreams As the saying goes, 'opportunity doesn't knock twice.' This is your moment, seize it with StockDreams and watch as your design capabilities – and revenue – soar to new heights. Wishing you a future brimming with success and creativity. Farewell, for now, let's make these final hours count! To your unlimited creative potential, Daniel Carruth P.S.: Miss this, and you'll miss out on the simplest path to design success and financial growth. Let's end this chapter on a high note. Join us, and let's create masterpieces together with StockDreams. UNSUBSCRIBE: https://www.busitoday.co/unsubscribe/?d=maartenv.be Address: 338 Everette Alley Sunrise, FL 33351

Respond