Stem op Maarten & Jonathan voor de Raad van Bestuur!

Waar wij voor ijveren

Behoud betalen met cash in de studentenresto's

In september wordt het voor iedereen onmogelijk om nog met contant geld te kunnen betalen in de resto's van de UGent. In plaats daarvan worden overal betaalterminals geïnstalleerd, maar dat willen wij niet. Betalen met cash moet mogelijk blijven!

Vergis je namelijk niet: Contante betalingen met de euro is en blijven dé koploper in transacties voor meer dan 340 miljoen mensen in de Eurozone. Het is veilig, anoniem, robuust, betrouwbaar en snel.
Meer dan 75% van alle transacties gebeuren met cash. Zelfs in landen waar waar cash veel minder vanzelfsprekend is (zoals Finland) wordt nog altijd meer dan 40% met cash betaald.

Natuurlijk moet je niet naar Scandinavië om zelf te zien hoeveel mensen nog gebruik maken van cash in het dagelijkse leven: Ook in Gent maken studenten dagdagelijks gebruik van het gemak dat de euro ons geeft.

De UGent dient deze feiten te erkennen, en cash betalen in de resto's een blijvende mogelijkheid maken. Elektronisch betalen mag ook, maar niet ter vervanging van cash, enkel als aanvulling.

Als het argument is dat contante transacties te lang duren, dan is het een zwak argument. Elektronisch betalen duurt minstens zo lang als contant betalen:

En dat is natuurlijk áls het elektronisch verkeer ook werkt, want dat doet het soms gewoon N-I-E-T.

Dit vormt ook een obstakel voor ERASMUS-studenten, die erop vertrouwen dat ze met de euro overal terecht kunnen voor betalingen, en niet altijd een bankkaart ter beschikking hebben (dit geldt trouwens ook voor Belgische studenten!).

Waarschijnlijk werd de maatregel ingevoerd om het gebruik van Epurse te stimuleren, maar dat systeem is niet gebruiksvriendelijk genoeg:

  1. Je moet in je vrije tijd naar een website surfen en gegevens invullen
  2. Een hoop klikken om aan te geven dat je wilt bijladen, en hoeveel
  3. Je moet je bankkaart en kaartlezer erbij nemen, of een of andere app gebruiken
  4. Dan nog de betaling verifiëren met bankcodes, QR-codes, ...
  5. En dan pas is je kaart bijgeladen.
Als vervanging voor deze omslachtige methode stellen wij voor: Laat studenten toe om bij te laden aan de kassa's! Het teruggeven van wisselgeld neemt het meeste tijd in beslag. Wij willen dat het mogelijk wordt dat je je wisselgeld op je Epurse kunt zetten:

Op die manier slaan we twee vliegen in één klap: We zetten studenten aan tot het gebruik van Epurse, én we versnellen de contante betalingen omdat er geen wisselgeld meer gegeven moet worden!

Een leefbaar minimumloon voor alle werknemers van de UGent

Ongetwijfeld ben ook jij de laatste maanden in contact gekomen met activisten die handtekeningen verzamelde voor dit doel. Begin maart was er zelfs een grote staking van het UGent-personeel.
Voor ons kwam het als een schok dat dit voor een prominente universiteit als de onze niet de standaard was. €14 per uur is het absolute minimum waar alle werknemers van de UGent op moeten kunnen rekenen. We hebben ons kandidaat gesteld omdat dit sociaal onaanvaardbaar is, en deze fout zo snel mogelijk moet worden rechtgezet. Concreet volgen wij hiermee grotendeels de eisen van de ACOD:

Dit is geen aandachtspunt bij de andere kandidaten, wat we zelf een beetje spijtig vinden. Als kandidaat-studentenvertegenwoordiger is het namelijk onze taak het bestuur op de vingers te tikken als het mensen onrecht aandoet, omdat we trots willen zijn op onze universiteit. En dat gaat moeilijk als blijkt dat onze auditoria tegen een armoedeloon gepoetst worden.

Doorvoeren van lesopnames

Het opnemen van de lessen is iets waar onze mede-kandidaten ook fel op inzetten. Dit is zeer goed! Dit toont aan dat lesopnames hoog op de agenda van de studenten staan.

De voordelen liggen voor de hand: Zeker voor GIT-studenten laat dit toe om veel flexibeler een lessenpakket te kunnen samenstellen. En eventjes terug luisteren naar hoe de prof het nu weer uitlegde, kan het verschil maken tussen slagen of buizen.

Met het coronavirus zien we dat dit mogelijk is, maar tegelijk valt ook op dat de haast waarmee het gebeurd is een wirwar van maatregelen heeft veroorzaakt: YouTube, Zoom, Teams, Discord, Twitch, Ufora, ... Elke prof doet iets anders, er is geen duidelijk beleid over het hoe.

Hier maken wij het verschil. Voor het beleid omtrent opnemen van lessen stellen wij een allesomvattend pakket van (technische) maatregelen voor, zodat alle docenten op eenzelfde manier de studenten kunnen voorzien van lesmateriaal. Met deze concretisering willen wij ons ook onderscheiden van de andere kandidaten binnen dit debat:

Hoe gaan we die lessen opnemen?

De UGent zal eerst een aanbesteding uitgeven voor kwalitatief opnamemateriaal, dat verdeeld zal worden onder de faculteiten. Er kan dan op facultair niveau een regime uitgewerkt worden waarbij het materiaal zo vaak mogelijk gebruikt kan worden. Door steeds van hetzelfde materiaal gebruik te maken, kunnen we ook handleidingen uitgeven om de toestellen correct te kunnen bedienen.

Docenten zullen kunnen kiezen om zelf de opnames te maken, of om deze te combineren met de hoorcolleges die ze wekelijks doen. Zo voorkomen we dat het personeel te veel bijkomende werklast ervaart.

Bij een juiste opstelling zullen de opnames vaak direct klaar zijn na het einde van het hoorcollege.

Hoe gaan we die opnames publiceren?

We schrijven een klein programma dat de docenten kunnen gebruiken om snel hun opname te uploaden naar een centrale server van de UGent. Sluit de camera aan op een computer, een beetje informatie (vak, onderwerp, ...), en het programma doet de rest!

Niet elke les moet ook per sé opgenomen worden: Vaak zijn lessen over verschillende academiejaren relevant. Die opnames hoeven dan ook slechts één keer om de zoveel jaar gedaan worden.

Hoe kan ik ze als student bekijken?

De opnames worden beschikbaar gesteld via het bittorrent-protocol. Dit betekent dat je de opnames zult kunnen downloaden van de UGent zelf, maar ook van medestudenten die de opnames al hebben. Zo voorkomen we dat de servers van de UGent zouden bezwijken onder het grote aantal downloads.

Hiervoor richten we een website in waar al deze opnames voor jouw vakken te vinden zullen zijn (en deze natuurlijk ook bekeken kunnen worden). De docenten zullen ook speciale opmerkingen kunnen geven bij deze opnames indien nodig.

Ufora/Brightspace is een ramp

We zouden hier wel 2 bladzijden vol kunnen schrijven met alle ergernissen en problemen die Ufora geeft, maar jij kent ze allemaal net zo goed.
Het stuit me als student-informaticus tegen de borst te moeten zien hoe verschrikkelijk Ufora geschreven is. Bakken onnodige code die alles vertragen, slechte user interface, lelijke lay-out, hero images voor elk vak (waarom?!), geen overzicht voor je vakken, ...
Een groot deel van deze website is door mezelf geschreven en draait op mijn thuiscomputer. Niet dat mijn website zo complex is als een universitair leerplatform, maar je mag zelf oordelen welk soort website je het liefst zou willen gebruiken. Vertrouw ons dus gerust als we zeggen: Ufora moet en kán vervangen worden met een goed platform dat de UGent waardig is. Desnoods gaan we terug naar Minerva!

Het vervelende aan dit punt is echter dat een leerplatform vervangen een werk van lange adem is. We moeten hierbij goed nadenken over wat studenten nodig hebben, en hoe we het werk van professoren zo licht mogelijk kunnen maken, dus een concreet stappenplan op dit moment kunnen wij niet geven, omdat we niet kunnen garanderen dat we dan de waarheid zouden zeggen.

In afwachting stellen wij wel voor om Minerva terug op te starten, en in de tussentijd een nieuw platform uit te bouwen. Maar in plaats van Minerva plots af te stoten (zoals bij Ufora is gebeurd), zou er een overgangsperiode komen, waarbij we Minerva met het "nieuwe Ufora" zouden verbinden, lees: Wat de docenten op Minerva posten, zal automatisch op het nieuwe platform verschijnen. En dat allemaal zodat de overstap zo soepel mogelijk kan verlopen, gebruikers op eigen tempo kunnen overschakelen, en we continu feedback kunnen vergaren over de stand van zaken.

Geen harde knip in de opleidingen

Een bezorgde student vroeg naar ons standpunt betreffende de "harde knip" die enkele maanden geleden opdook. Hier is wat we geantwoord hebben (in naam van de titularis):

Kort antwoord: Ik ben tegen, en indien ik verkozen wordt, zal ik ook zulke voorstellen in de Raad van Bestuur zoveel mogelijk tegenhouden.

Lang antwoord: Ik vind dat dit een slecht systeem is voor de studenten. Ikzelf ben een GIT-student en het huidige systeem (waarbij je aan je master kan beginnen, ook al heb je nog bachelorvakken) heeft mij sowieso toegelaten om mijn studieduur te verkorten.

GIT-studenten hebben trouwens sowieso bijna altijd een extra jaar, maar het huidige systeem laat hen toe om zelf hun curriculum mooi te spreiden over de resterende jaren (bv. elk jaar 45 studiepunten (SP) i.p.v. 60 SP). Met een harde knip zou zo'n student in de laatste bachelor soms slechts 6 SP hebben, en dan in de master ineens weer 60 SP. En dan zal die student hoogstwaarschijnlijk opnieuw een extra jaar nodig hebben.

Ik weet dat ik niet de enige ben in zo'n situatie, en dat veel studenten zich ook zorgen maken hierom. Volgens mij zou de harde knip dus eerder de studietijd verlengen, in plaats van ze in te korten.

Dus als het is om studenten sneller hun diploma te laten halen, dan zie ik vooral een probleem bij de overgang van het secundair naar hoger onderwijs; studenten weten gewoon nog niet hoe ze zoveel leerstof goed moeten verwerken. Dat los je niet op door te dreigen met een extra jaar als ze niet op alles slagen.

En dan heb ik het nog niet gehad over kansarme studenten van wie de ouders dat extra jaar gewoon niet kúnnen veroorloven; dat zijn vaak ook studenten die door hun moeilijke situatie slechtere resultaten halen. Voor hen is dit meer dan een pestmaatregel, maar ook een extra obstakel om uit de armoede te geraken.

Ik stel daarom voor om universiteitsbrede lessen in te richten, om mensen te "leren leren". In de statistieken is duidelijk te zien dat mensen die uit richtingen zoals Grieks-Latijn, Latijn-wiskunde, ... komen, doorgaans keigoed scoren op de unief, en dat zijn net de richtingen waar je léért studeren! (bron: onderwijskiezer.be)

In de "harde knip" zoals die wordt voorgesteld bij ons zie ik praktisch geen voordelen voor de studenten, enkel nadelen. In Nederland hebben ze wel zo'n "hardeknipsysteem", en de resultaten van de studenten zijn daar niet beter dan in België, dus zeggen dat studenten daardoor sneller hun diploma gaan halen klopt niet.

Secundaire aandachtspunten

Alhoewel onderstaande punten niet dezelfde urgentie hebben als de eerder vernoemde, vinden we het toch belangrijk om ze te vermelden, en zullen we deze evenzeer aankaarten. We vermelden steeds waarom we een iets mildere aanpak gebruiken voor deze punten.

Halt aan de "ver-Engelsing" van de Universiteit Gent

Een universiteit mag (en moet) zichzelf internationaal profileren. Iedereen is erbij gebaat om academische kennis uit te wisselen. En als we het nog even mogen zeggen: het ERASMUS-programma is een prachtvoorbeeld van hoe Europese samenwerking ons allemaal ten goede komt.

Er zijn echter ook grenzen. De laatste jaren is de UGent steeds minder geneigd om onze eigen taal nog te gebruiken in de academische opdrachten.

Doctoraten worden bijna uitsluitend in het Engels gedaan, en vele masteropleidingen kunnen nu al niet meer in het Nederlands gevolgd worden, ook al is dit wettelijk vereist. In plaats daarvan organiseert de UGent zogenaamde "spookopleidingen"; de Nederlandstalige richtingen bestaan op papier, maar in de realiteit zijn er geen hoorcolleges.

Is dit wat we willen? Dat het hoger onderwijs het Nederlands als minderwaardig behandelt? Dat er steeds minder studies geschreven worden in onze taal? Dat we evolueren naar slechts één taal, waarbij de rest enkel op papier een eervolle vermelding krijgt?

Prof. dr. Yves T'Sjoen (Hoogleraar moderne Nederlandse literatuur) trok al een tijd terug aan de alarmbel, en ook hij maakt zich luidop zorgen over de plaats die niet-Engelse talen in het hoger onderwijs krijgen.

Ik ben trots op België en op het feit dat we drie landstalen hebben, daarom vind ik het des te spijtiger dat de UGent daarvan steeds meer wegevolueert ten voordele van het Engels.

We hadden het daarnet al eventjes over hoe geweldig ERASMUS is, maar is deel van uitwisseling net niet om je te verdiepen in de lokale cultuur? Om de lokale taal te leren op de beste manier die er is?

Het is begrijpelijk dat de UGent graag Engelstalige opleidingen aanbiedt, dit trekt namelijk buitenlandse studenten aan. En als het binnen de mogelijkheden ligt om zowel in het Nederlands als in een andere taal te doceren, dan moeten we dat zeker doen.

Maar de UGent geeft aan dit niet te kunnen, omdat het praktisch onwerkbaar zou zijn. Maar als dat het geval is, dan moet de Engelstalige opleiding sneuvelen, niet de Nederlandstalige.

Spookopleidingen zijn ook een transparantieprobleem: Effectief komt het erop neer dat de UGent studenten voorliegt over de aangeboden opleidingen.

Het Nederlands is een prachtige taal, en heeft recht op wetenschappelijk onderzoek, recht op academische cursussen, recht op bestaan. Het Engels mag niet de lingua franca worden van onze universiteit.

Dat gezegd zijnde willen we het ook niet dramatiseren; het Nederlands is nog wel degelijk aanwezig op de unief, en zal de komende jaren nog niet zomaar verdwijnen. We hoeven echter ook niet te wachten tot het te laat is om al aan de mouw te trekken van het bestuur.

Concreet willen we wel:

En wat dan met studenten die moeite hebben met Nederlandstalige hoorcolleges? Laten we die dan maar stikken?

Absoluut niet. Hier kan de technologie een gepast antwoord bieden.
Daarnet hebben we al besproken dat het opnemen van de lessen één van onze standpunten is. Wat houdt er ons tegen om dan ook de lessen zowel in het Nederlands als in een andere taal op te nemen?

Dit zou pas écht een internationalisering van formaat kunnen vormen: Lessen zouden gedoceerd kunnen worden in het Engels, Frans, Duits, Spaans, ... praktisch elke taal die het waard wordt geacht om lessen voor te vertalen!

Wie dit zou doen valt nog te bezien: Als de proffen het zelf willen vertalen, dan kunnen zij dat doen. Anders is dit een uitgelezen job voor meertalige studenten die een centje bij willen verdienen.

Verderzetten van het progressieve klimaatbeleid van de UGent

We mogen niet klagen, de UGent heeft de voorbije jaren goed beleid gevoerd naar de circulaire economie en het klimaat.

Net omdat het zo goed gaat, is dit een secundair aandachtspunt. Maar we willen jou verzekeren dat we streng zullen toezien dat het ook zo blijft. Beiden volgen we richtingen binnen de exacte wetenschappen, je zal dus wel begrijpen dat wij ons kunnen opjagen als de klimaatramp niet behandeld wordt met de urgentie die het verdient.

De UGent kan namelijk een wetenschappelijke bijdrage bieden aan het debat. Concreet willen wij aandringen op onderzoek en debat naar kernenergie uit thorium, geïnspireerd door een opiniestuk van drie professoren, en het feit dat MIT stelt dat de klimaatdoelstellingen niet haalbaar zijn zonder kernenergie.

De UGent is één van de weinige instellingen die hiervoor voldoende expertise bezit en kan ook politiek druk uitoefenen om dit onderwerp zuurstof te geven. Daar willen wij wat vaart achter zetten, want laat ons duidelijk zijn: De klimaatramp is zich nú aan het voltrekken, niet volgend jaar, NU, en we hebben nú ambitieuze beleidsmakers nodig, want met enkel vegetarisch eten en een dikkere trui aandoen gaan we er echt niet geraken.

Wie zijn wij?

Maarten Vangeneugden komt uit Limburg en studeert voor burgerlijk ingenieur-informaticus. Hij is 23 jaar en heeft al zo lang als hij kan herinneren een affiniteit voor computers gehad. Hij is dan ook na het secundair direct informatica gaan studeren aan de UHasselt, en vervolledigt die opleiding nu aan de UGent. Je kunt nog veel lezen over hem op de rest van deze website.

Zijn plaatsvervanger is Jonathan Driessen, student industrieel chemisch ingenieur. Hij woont al z'n hele leven in Turnhout, en met z'n passie voor wetenschap was de universiteit hem op het lijf geschreven. Hij is een fervent e-sporter en kan het niet verdragen als mensen hem praatjes proberen te verkopen. Die kwaliteit komt hem goed van pas bij discussies, want hij kan als geen ander fouten in iemands redenering vinden.

Nog even kort: In het kader van transparantie wensen wij te vermelden dat wij een liefdevol koppeltje vormen.

Hebben jullie ervaring?

Eigenlijk niet. We hebben nog niet gezeteld in een raadgevend bestuur, of een politiek ambt uitgeoefend. En laat ons eerlijk zijn: Onze opleidingen leveren niet bepaald veel bekende politici af, in tegenstelling tot de opleidingen rechten en politicologie.

Toch hopen we dat dit geen belemmering in jouw ogen is om voor ons te stemmen. Wij vinden namelijk dat alle studenten met goede ideeën en oplossingen mogen kandideren. Wij geloven in onze voorstellen en zijn gedreven om jullie belangen te vertegenwoordigen. Aan jou om te bepalen of wij het waard zijn die eervolle taak in de Raad van Bestuur op te mogen nemen.
Wat we daarnaast missen in ervaring, willen we meer dan goed maken met andere eigenschappen:

Een integer beleid
Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard. Wij zien transparantie en eerlijkheid als voetstukken van een goed bestuur voor de universiteit, en hechten persoonlijk ook veel belang aan die waarden.
Niet enkel aanduiden, ook oplossen
Wij zeggen niet alleen waar wij voor ijveren, maar ook hoe wij dat gaan doen. Het is makkelijk om problemen te identificeren, maar ze oplossen is een hele andere klus. Daarom dat wij hierboven onze concrete plannen uiteen hebben gezet, zodat alle UGent'ers voor zichzelf kunnen bepalen of we weten waar we over spreken.
Actief informeren
Moesten wij verkozen worden, dan zal je op deze pagina doorheen het academiejaar updates kunnen lezen van de stand van zaken. En natuurlijk zul je blijven vragen kunnen sturen om problemen aan te kaarten. Zo houden wij iedereen constant op de hoogte van wat er beweegt.

Jullie hebben een zeer atypisch programma, vergeleken met andere kandidaten. Hoe komt dat? Vinden jullie die problemen dan allemaal niet belangrijk?

Die opmerking is terecht, maar daar hebben we onze redenen voor. We zijn namelijk van mening dat we enkel programmapunten willen aanhalen waar wij van weten dat we ze ook met een reële kans kunnen waarmaken.

Dit is onze manier om eerlijk en integer te zijn ten opzichte van onze kiezers: Als jullie voor ons kiezen, dan willen wij niet teleurstellen als we onze doelstellingen niet waar kunnen maken.

Neem bijvoorbeeld het probleem van (te) duur cursusmateriaal. Wij willen zeker dat dit opgelost wordt, maar dit is een structureel probleem van uitgevers die constant nieuwe "versies" van boeken uitgeven, maar waarbij enkel de hoofdstukken en oefeningen verwisseld zijn van plaats, zodat studenten verplicht zijn de dure "nieuwe" versies aan te kopen.

Maar dit is een probleem binnen onze economie, niet iets waar de Raad van Bestuur veel invloed op heeft. Wij willen net zo zeer dat deze parasitaire praktijk stopt, maar dan hebben we hulp nodig van de Belgische regering.

We willen niet dat mensen voor ons kiezen, hopend dat wij hun studiemateriaal goedkoper zullen maken, en dan het deksel op de neus krijgen omdat we teveel hooi op onze vork hebben genomen. En daarom kunnen wij niet in eer en geweten zeggen dat wij iets gaan veranderen als dat niet binnen onze macht ligt. Een doel zonder plan is niet meer dan een droom.

Je mag natuurlijk altijd vragen naar onze andere standpunten via het formulier onderaan. Want integer en transparent zijn over onze doelen en visies, da's iets wat wij zelf in handen hebben. Reken dus maar dat wij niet rond de pot zullen draaien met jouw bezorgdheden.

Eerlijk gezegd heb ik toch nog vragen...

Stel ze gerust! Hieronder vind je een formulier dat jouw vraag rechtstreeks naar ons stuurt. Nadat we ze gelezen hebben, ontvang je een antwoord op het gegeven e-mailadres.
Moest jouw vraag ook van belang zijn voor andere stemmers, dan zullen we deze ook hier publiceren, zonder je naam te vermelden (tenzij je expliciet vraagt om het wel te doen).